Budowa Media Expert Szczecinek

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny
  • Centra handlowe

Opis projektu

Na zlecenie Inenergia Sp. z o.o. Sp. K., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC, pod nowo budowany obiekt Handlowy Media Expert w Szczecinku.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie słabonośnych gruntów do głębokości ok 5m, poniżej znajdowały się piaski drobne oraz gliny w stanie plastycznym.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia słupów na stopach posadowionych na kolumnach CMC. Posadzka na oczepach posadowionych na 2 kolumnach CMC.
Menard wykonał 322 szt. kolumn CMC łącznej długości 2 412 mb.