Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi
  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Budowa linii 220 kV i stacji elektroenergetycznej jest zlokalizowana w Szczecinie przy Elektrociepłowni Pomorzany. Projekt dotyczył sposobu posadowienia urządzeń sanitarnych i dróg na terenie stacji.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy metryk otworów wiertniczych wykonanych do maksymalnej głębokości 13,5 m ppt. oraz sondowań CPT wykonanych do maksymalnej głębokości 18,6 m ppt., stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegającej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, będącego mieszaniną piasków drobnych i gliniastych, z domieszką humusu, w stanie fizycznym: luźnym do średnio zagęszczonego lub plastycznym do twardoplastycznego o średniej miąższości 3,5 m, występują osady czwartorzędowe pochodzenia rzecznego i wodnolodowcowego. Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 1,6-3,9 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała ponad 27000 mb drenów o głębokości od 11 do 12 m.