Budowa Farmy Wiatrowej Maków I i II

Technologie użyte:

Branża:

  • farmy wiatrowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod 6 fundamentów elektrowni wiatrowych. Występujące w gruncie przewarstwienia ze słabonośnych warstw wymagają wzmocnienia specjalistycznego, do tego celu zastosowano technologię kolumn betonowych CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badań polowych stwierdzono występowanie w podłożu holoceńskich i plejstoceńskich. Holoceńskie grunty organiczne przekształcone rolniczo z domieszkami piaszczysto-próchniczymi. Plejstoceńskie osady morenowe w większości gliny piaszczyste i pylaste są dominującym gruntem w danym terenie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn betonowych. Na obszarze wzmacnianym wykonano łącznie 410 kolumn CMC o długości od 4,0 do 10,0 m i długości całkowitej 2215,60 mb.