Budowa dwóch budynków wolnostojących przy ul. Usypiskowej w Warszawie

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych fundamentami dwóch obiektów budowlanych przy ul. Usypiskowej w Warszawie.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania wykazały, że w omawianym rejonie przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią nasypy zalegające do ok. 1,4-7,5m ppt.
Poniżej nasypów zalegają głównie piaski gliniaste drobne z wkładkami i przewarstwieniami gruntów niespoistych i piasków drobnych. Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym, IL=0,1-0,3. W trakcie badań wykonanych w grudniu 2013r. wodę gruntową stwierdzono na rzędnej ok. 2,6-2,9m ppt.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 360 mm. Menard wykonał łącznie 200 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 1400 mb