Budowa Drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (węzeł Syców Wschód)

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Podłoże pod projektowaną Drogą Ekspresową S-8 charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami gruntowymi, które uniemożliwiały bezpieczne posadowienie nasypów drogowych. Zadaniem Menard było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn betowych CMC.

Warunki gruntowe

W rezultacie przeprowadzonej analizy warunków geologiczno – inżynierskich wykazano, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu pod warstwą gleby do głębokości 2,0m występowały grunty niespoiste (piaski pylaste, drobne). Na głębokości od 2,0m do 9,0m występowały grunty organiczne reprezentowanie przez torfy, namuły gliniaste.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 1248 szt. kolumn betonowych CMC o średnicy 400mm i długości od 8,0 do 10,0m. Dodatkowo kolumny obciążone mimośrodowo (skrajne rzędy) zostały zbrojone dwuteownikami IPE 120. Ze względu na warunek zachowania stateczność skarpy oraz ograniczenie odkształceń poziomych w podstawie nasypu wykonano warstwę przejściową zbrojoną siatkami