Budowa drogi ekspresowej S-17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 2 odcinek „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzłem

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt dotyczył wzmocnienia słabego podłoża gruntowego na terenie budowanej Drogi Ekspresowej 5-17, odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowice”. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia budowli przed zagrożeniami związanymi z brakiem stateczności podłoża, zadecydowano o zastosowaniu technologii typu CMC, które zagwarantowały małe osiadania i odpowiednio wysokie współczynniki stateczności globalnej.

Warunki gruntowe

Zaleganie gruntów nośnych stwierdzono na głębokościach 13,0 – 21,0 m. Nad stropem nośnych warstw zalegają przewarstwienia pyłów, a w obrębie utworów rzecznych grunty organiczne (namuły w stanie plastycznym i miękkoplastycznym o zawartości części organicznych 17,6-40,7%), o miąższości od 0,90 do 9,80 m. Poziom wody gruntowej o charakterze napiętym, stabilizuje się na głębokości 0,60 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zastosowała kolumny betonowe niezbrojone oraz zbrojone dwuteownikami w technologii CMC, mające na celu zagwarantowanie stateczności skarpy nasypu drogowego. Wykonano blisko 11,5 tys. szt. kolumn niezbrojonych i ponad 2,5 tys. szt. kolumn zbrojonych o łącznej długości ok. 211 tys. mb. Przeprowadzone pomyślnie obciążenia próbne, losowo wybranych kolumn, potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań projektowych oraz wysoką jakość wykonanych robót.