Budowa Centrum „Smoczka” w Mielcu przy ul. Szafera

Technologie użyte:

Branża:

  • centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Centrum Handlowo-Usługowe „Smocza” w Mielcu jest obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Złożone warunki gruntowe spowodowały konieczność wykonania wzmocnienia. Wykorzystano technologie kolumn betonowych CMC.

Warunki gruntowe

Rozpatrywany obszar terenu pod względem geologicznym położony jest w obrębie zapadliska Przedkarpackiego. Podłoże gruntowe zbudowane jest z warstw osadów trzeciorzędowych (iły, iłołupki) oraz warstw utworów czwartorzędowych (pyły, pyły piaszczyste, iły pylaste, gliny pylaste z domieszką części organicznych, torfu, namułów organicznych). Na tych spoistych utworach od powierzchni terenu zalegają piaski drobne, średnie z domieszką gruboziarnistych, w równym stopniu zaglinione i z domieszką części organicznych, o zmiennej miąższości od 1,60 do 4,20m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zaprojektowała oraz wykonała 158 szt. kolumn CMC o średnicy 400mm i długości do 8,0m, które zlokalizowano pod stopami konstrukcji w taki sposób aby spełnione zostały warunki stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowalności konstrukcji.