Budowa centrum handlu hurtowego Selgros Cash&Carry – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach

Technologie użyte:

Branża:

  • centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Podłoże pod projektowanymi fundamentami oraz posadzkami hali centrum handlu hurtowego w Gliwicach charakteryzowało się skomplikowanymi i złożonymi warunkami gruntowymi. Przedmiotem projektu było wzmocnienie podłoża pod budynkiem w celu uzyskania korzystnych warunków posadowienia. Zaprojektowano wzmocnienia w technologii kolumn betonowych CMC oraz kolumn żwirowych SC.

Warunki gruntowe

W wyniku analizy warunków geologiczno – inżynierskich stwierdzono, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Podłoże gruntowe budowały nasypy niebudowlane, często podścielone słabonośnymi plastycznymi oraz miękkoplastycznymi glinami.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 622 szt. kolumn CMC o średnicy 420mm i długości od 7,0 do 10,0m pod fundamentami hali oraz 1448 kolumn żwirowych o średnicy 650-800mm i długości od 3,0 do 7,0m pod posadzkami. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn CMC oraz kolumn żwirowych pozwoliło na ograniczenie osiadań fundamentów oraz bezpieczną pracę konstrukcji.