Budowa Centrum Handlowo- Usługowego „Bronowice”, etap I – Kraków Bronowice pomiędzy ulicami Jasnogórską, Sosnowiecką i Stawową

Technologie użyte:

Branża:

  • centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Pod projektowanym budynkiem centrum handlowo-usługowego z parkingami w Krakowie wystąpiły grunty spoiste o parametrach niewystarczających do posadowienia bezpośredniego budowli. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC. Prace prowadzono począwszy od wzmocnienia podłoża gruntowego pod stopami fundamentowymi kończąc na wzmocnieniu podłoża pod ławami fundamentowymi.

Warunki gruntowe

Po analizie warunków geologiczno – inżynierskich stwierdzić należy, że badany obszar odnosi się do terenu o złożonych warunkach gruntowych, a obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. W podłożu, od 1,6 do 4,4m poniżej projektowanego górnego poziomu stóp fundamentowych, występują grunty w stanie plastycznym i miękkoplastycznym (piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste, pyły piaszczyste i namuły gliniaste).

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 5 500 szt. kolumn CMC średnicy 400mm o średniej długości 5,0m. Zaprojektowane wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC, wykonane przez Menard Polska, gwarantuje spełnienie obu stanów granicznych.