Budowa Centrum Handlowego Posnania w Poznaniu

Technologie użyte:

Branża:

Karta porealizacyjna

Opis projektu

Posnania to nowoczesne centrum handlowe powstające w bliskim sąsiedztwie centrum Poznania.
Na ponad 100 000 m2 powierzchni najmu swoje usługi będzie oferowało ok. 300 najemców. Menard zaprojektował i wykonał wzmocnienie podłoża pod galerią oraz palisadę parkingu wraz z oczepem.

Warunki gruntowe

W głębszym podłożu pod galerią zalegają iły formacji neogeńskiej z licznymi przewarstwieniami piasków pylastych. Strop iłów jest bardzo nierówny i zalega od 59 do 66 m n.p.m. Piaski w obrębie iłów, tworzą nieregularne soczewki o miąższości do ponad 4,0 m. Na iłach zalega warstwa glin morenowych zlodowacenia środkowopolskiego z przewarstwieniami i soczewkami piasków. Na stropie glin zalega nieciągła warstwa średniozagęszczonych piasków wodnolodowcowych. W strefie przypowierzchniowej zalega warstwa nasypów niebudowlanych oraz warstwa gleby.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 8 tys. Kolumn przemieszczeniowych CMC o sumarycznej długości przekraczającej 49 km jako wzmocnienie podłoża gruntowego pod stopami i ławami fundamentowymi. Dodatkowo we współpracy z Soletanche Polska wykonano 1182 kolumny DSM o łącznej długości 6750 mb oraz 1368 szt. pali betonowych zbrojonych CFA o sumarycznej długości ponad 12 km jako palisadę parkingu podziemnego. Wykonany oczep kompleksowo wieńczy palisadę.