Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem nadziemnym i parkingami w Olsztynie

Technologie użyte:

Branża:

Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – BAUTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn wymiany dynamicznej DR, pod drogę dojazdową i parkingi przy budynku.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych głębokości do 4,0 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego dla drogi dojazdowej i parkingu przy budynku w technologii drenażu pionowego oraz kolumn wymiany dynamicznej DR. Na drodze dojazdowej zaprojektowano 86 szt. kolumn w rozstawie od 5 x 3,28 m i 5 x 5 m, natomiast na terenie parkingu 120 szt. kolumn w rozstawie 5 x 5 m. Szacowana średnica wykonanych kolumn wynosiła 2 m. Łącznie wykonano 206 szt. kolumn DR, powierzchnia wzmocnienia wynosiła 4300 m2. Zaprojektowane wzmocnienie podłoża gruntowego pozwoliło na spełnienie wymagań przyjętych w projekcie wykonawczym.