Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 22-go stycznia w Wyrzysku

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt zakładał wzmocnienie podłoża gruntowego dla zaprojektowanego budynku usługowo handlowego przy ul. 22-go stycznia w miejscowości Wyrzysk. Lokalizacja obiektu to ścisłe centrum miasta Wyrzysk. Obiekt kubaturowy jest obiektem parterowym nie podpiwniczonym z parkingiem dla samochodów osobowych.

Warunki gruntowe

Na podstawie otworów badawczych wykonanych do maksymalnej głębokości 8,0 m p.p.t., stwierdzono iż w podłoże charakteryzuje się występowaniem warstwy nasypu niebudowlanego i gleby do 1m p.p.t.. Poniżej tej warstwy występuje namuł piaszczysty z domieszką namułu gliniastego. Na wysokości tej warstwy występuje również ustabilizowany poziom wód gruntowych 1,8m p.p.t. Warstwa tych namułów sięga do 4m p.p.t. Poniżej tej warstwy występuje pół metrowe przewarstwienie w postaci piasków średnich humusowych z domieszką kamieni. Od 4,7m p.p.t. podłoże charakteryzuje się występowaniem piasków średnich z domieszką żwiru i kamieni.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod ławy fundamentowe budynku usługowo-handlowego w miejscowości Wyrzysk. Kolumny miały średnicę fi320mm a ich długości wahały się w przedziale od 3,5 do nawet 7m. Dodatkowo wszystkie głowice kolumn zostały zazbrojone kształtownikiem stalowym o profilu IPE 80 o długości 3mb.