Budowa Budynku Przystani Sportów Wodnych

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A. wykonano wzmocnienie podłoża pod fundamenty projektowanego budynku przystani sportów wodnych w Toruniu przy ul. Popiełuszki 1-3. Powierzchnia nowo budowanego budynku wynosi około 23 000m2, natomiast jego wysokość 12m.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe, określone na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego, wykazały występowanie gruntów rodzimych oraz antropogenicznych nasypów. Na części terenu, pod warstwą antropogenicznych nasypów stwierdzono zaleganie gruntów organicznych. Badania wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości w zakresie od 3,0 do 5,5 m.

Rozwiązania projektowe

Po przeprowadzonej analizie przyjęto rozwiązanie posadowienia budynku w technologii kolumn CMC zbrojonych kształtownikami stalowymi.
Menard wykonał 427 sztuk kolumn CMC o średnicy 320mm, zbrojonych w obrębie głowic kształtownikami IPE 80.