Budowa Budynku Mieszkalno – Handlowo – Usługowego – ul. Solna, Kielce

Technologie użyte:

Branża:

  • centra handlowe i budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Zalegający w podłożu grunt nienośny oraz duże wartości obciążeń przekazywanych na płytę fundamentową w przypadku posadowienia budynku w Kielcach przy ul. Solnej to główne czynniki skutkujące zaprojektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego. Firma Menard opracowała wzmocnienie w technologii kolumn betonowych CMC.

Warunki gruntowe

Analiza warunków geologiczno – inżynierskich pokazała, że rozpatrywany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Pod gruntami nasypowymi zalegającymi do 2,0m występuje warstwa namułów. Poniżej namułów do głębokości 8,0,m występują grunty słabonośne i nienośne: plastyczne i miękkoplastyczne gliny pylaste.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 1020 szt. kolumn CMC o średnicy 400mm i długości średniej 9,5m. Wykonane wzmocnienia w technologii CMC pozwoliły na ograniczenie osiadań gruntu powstałe w wyniku przekazywania przez płytę fundamentową obciążeń na poziome 250 kPa.