Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Owczarni przy ul. Lawendowej

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem budowy był budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem posadowiony na ławach fundamentowych.

Warunki gruntowe

Pierwszą warstwę pod powierzchnią terenu stanowią nasypy niekontrolowane o miąższości 1.0 – 2.5m. Poniżej występują wilgotne lub mokre torfy lokalnie na pograniczu namułów gliniastych, które występują do głębokości 5.3 – 6.4 m p.p.t. lub nawodnione piaski drobne i piaski humusowe, które zalegają do głębokości 2.0 – 3.3m p.p.t. Głębiej występują wilgotne lub mokre, szare gytie wapienne (mineralne wysokowęglanowe), które zmierzono do głębokości 6.7 – 8.4 m poniżej powierzchni terenu. Poniżej zalegają piaski średnie
i drobne do głębokości min. 10.0m p.p.t. Na obszarze badań występuje swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości 0.20 – 0.50 m poniżej powierzchni terenu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska zrealizowała pod ławami fundamentowymi kolumny betonowe w technologii przemieszczeniowej CMC w ilości 69 szt o łącznej długości 553 mb