Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy Eurodomy, wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC jako posadowienie pośrednie konstrukcji planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Owczarnia k. Warszawy, przy ul. Lawendowej.

Warunki gruntowe

W celu rozpoznania warunków gruntowych wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 6,0 m. Przypowierzchniową warstwę o miąższości 0,2 m stanowi gleba. Poniżej zalegają piaski drobne o miąższości 1,0 – 1,4 m, pod nimi znajdują się grunty organiczne – torfy miąższości od 2,6 do 3,0 m. Poniżej stwierdzono pyły piaszczyste i piaski drobne. Piaski drobne są średnio zagęszczone o ID = 0,5. Pyły piaszczyste występują w stanie twardoplastycznym o IL = 0,25. Pyły zalegające pod torfami są w stanie plastycznym o IL = 0,35. W trakcie wykonywania wierceń stwierdzono swobodny poziom wód gruntowych na głębokości 1,1 – 1,3 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń oraz warunków gruntowych przyjęto rozwiązanie posadowienia konstrukcji, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC o średnicy 320 mm. Ze względów ekonomicznych oraz trudności wykonania okazało się ono najkorzystniejsze. Projektant wzmocnienia Menard Polska Sp. z o.o. założył 35 szt. betonowych kolumn CMC, które wykonano pod konstrukcją fundamentu budynku jednorodzinnego. Łączna długość wykonanych kolumn CMC wyniosła około 245 mb.