Budowa bloku elektrowni gazowo-parowej we Włocławku

Technologie użyte:

Branża:

  • hale i magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu zagęszczenia gruntu niespoistego za pomocą technologii wibroflotacji pod fundamentem turbozespołu 460 MW na budowie bloku elektrowni gazowo — parowej we Włocławku.

Warunki gruntowe

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, gdzie stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów rzeczno – lodowcowych można podzielić na następujące strefy: w pierwszej strefie o miąższości 2,4 m, przenikają się wzajemnie piaski drobne, średnie i grube (średniozagęszczone, wilgotne i nawodnione); głębiej lokalnie zalegają pospółki i żwiry (średniozagęszczone wilgotne i nawodnione) o miąższości 3,2 m oraz ww. piaski z domieszkami żwiru.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża pod fundament turbozespołu bloku 460 MW. Obszar wzmocnienia obejmował powierzchnię około 770 m2, na którym wykonano łącznie 153 punkty wibroflotacji o długości do 6,0 m.