Budowa Autostrady A-2 Stryków-Konotopa, na odcinku B od km 394+500 do km 411+465,8

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na odcinku autostrady A2 Stryków-Konotopa zlokalizowano występowanie gruntów nienośnych, które uniemożliwiały bezpośrednie posadowienia konstrukcji nasypu drogowego. Prace mające na celu wzmocnienie podłoża gruntowego wykonano na odcinku w kilometrażu 403+910 do 404+100 z wykorzystaniem technologii drenażu pionowego VD i nasypu przeciążającego.

Warunki gruntowe

Obszar ten charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Grunty słabonośne określono jako holoceńskie namuły i mady rzeczne wykształcone w postaci pyłów i glin lokalnie piasków z zawartością części organicznych o miąższościach sięgających 8m. Poniżej zalegają gliny zwałowe zlodowacenia Warty wykształcone w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych z domieszką żwirów i otoczaków, lokalnie z przewarstwieniami piaszczystymi.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża pod nasyp drogowy wysokości 5 m, na powierzchni 10140 m2 wykonując ok. 4500 szt. drenów o długościach do 8,0m. W celu przyśpieszenia procesu konsolidacji zaprojektowano nasyp przeciążający o wysokości 2 m, który zalegał przez okres 12 tygodni, powodując uzyskanie stopnia konsolidacji powyżej 90%.