Rodzaje zabezpieczeń wykopów przy wykonywaniu wzmocnienia podłoża z poziomu dna wykopu – obudowa berlińska, palisada czy ścianka szczelna?

Nieodłącznym elementem przy wykonywaniu prac ziemnych pod obiekty budowlane jest zabezpieczenie ścian wykopów. W przypadku, gdy działka jest odpowiednio duża, a w obszarze oddziaływania wykopu nie znajdują się istniejące obiekty, najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z zachowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Jednak z uwagi na wysoką gęstość zabudowy oraz postępujący rozwój infrastruktury, konieczne staje się stosowanie w tym zakresie innych, bardziej wymagających rozwiązań. Wśród popularnych rodzajów zabezpieczeń, zarówno stałych jak i tymczasowych, można wymienić, m.in. ścianki szczelne (tzw. larseny), obudowa berlińska (ścianka berlińska), palisady żelbetowe, czy ściany szczelinowe. Dobór odpowiedniej obudowy wykopu powinien być podyktowany z uwzględnieniem licznych czynników, w szczególności, warunków geotechnicznych, projektowanej geometrii i poziomu dna wykopu, sąsiedztwa istniejącej zabudowy, harmonogramu robót oraz metody realizacji części podziemnej projektowanego obiektu.

Jak zabezpieczyć wykop?

Istotną kwestię, poza zabezpieczeniem ścian wykopu przed osunięciem się gruntu, stanowi wyeliminowanie napływu wody gruntowej do wnętrza wykopu. Podczas projektowania obudowy, oprócz wymagań wynikających z układu statycznego, należy wziąć pod uwagę także zdolności filtracyjne przegrody oraz rodzaj podłoża, w którym ściana będzie zakotwiona. Jeżeli tylko pozwala na to budowa geologiczna, bardzo dobre efekty osiąga się poprzez zakończenie palisady lub pogrążenie podstawy grodzic w jednolitej warstwie gruntów nieprzepuszczalnych.

W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, wykonuje się ścianę zawieszoną zakończoną w gruntach niespoistych. Ograniczenie dopływu wody do wykopu następuje wówczas wskutek wydłużenia drogi filtracji. Kompleksowym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem, znajdującym zastosowanie m.in. przy budowie zbiorników podziemnych, jest odcięcie dopływu wody gruntowej zarówno za pomocą poziomych, jak i pionowych przegród przeciwfiltracyjnych. Szeroko wykorzystywana w tym zakresie jest technologia soil mixing (np. DSM – deep soil mixing). Istotnymi elementami rozwiązania projektowego są, w tym przypadku, sieczny układ kolumn oraz parametry cementogruntu, pozwalające, poprzez odpowiedni dobór spoiwa, zapewnić niski współczynnik filtracji uzyskanego kompozytu. Przykładem takiej realizacji jest wykonane przez Menard zabezpieczenie komór pod zbiorniki paliwa we Wrocławiu.

Projektowanie zabezpieczania wykopów obiektów liniowych

Specyficzne zagadnienie stanowi realizacja wykopów liniowych. Najistotniejszymi wymogami są, w tym przypadku, wysoka wydajność oraz łatwość w dostosowywaniu do harmonogramu pozostałych prac. Popularną metodą zabezpieczenia wykopu liniowego jest ścianka szczelna (tzw. larseny). Jeśli umożliwiają to warunki wykonywania prac, grodzice można wyciągnąć i wykorzystać ponownie. Odpowiednio dobrana długość tej ścianki pozwala na bezpieczne wykonanie wykopu, wymiany gruntu oraz ograniczenie dopływu wody gruntowej.

Innym efektywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie stabilizacji masowej bryły gruntu (mass mixing), a następnie wykonanie w niej wykopu pod obiekt liniowy, taki jak gazociąg czy przepust. Wykonana solidyfikacja stanowi wówczas jednocześnie platformę roboczą, wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie skarp wykopu. Takie wykorzystanie technologii stabilizacji masowej może być dobrą alternatywą dla wykonywanej w obudowie ścianek szczelnych wymiany gruntu.

Zabezpieczanie ścian wykopów przy wykonywaniu wzmocnienia podłoża z poziomu dna wykopu: Indywidualne Rozwiązania

Współczesny kierunek rozwoju budownictwa wymaga od inżynierów nieszablonowego działania. Kwestia zabezpieczenia ścian wykopów wpisuje się w ten trend, tym bardziej, że każdy przypadek jest inny ze względu na różne warunki gruntowe i każdy wymaga opracowania indywidualnego rozwiązania.

Szczególnie skomplikowane jest skoordynowanie prac geotechnicznych związanych ze wzmocnieniem podłoża i zabezpieczeniem ścian. Z tego względu jako firma z szerokim doświadczeniem na rynku krajowym jak i zagranicznym w dziedzinie wzmocnienia gruntu zapewniamy pomoc w zabezpieczeniu wykopów jako roboty uzupełniające w ramach pakietu robót geotechnicznych.

Jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych problemów w tym zakresie

W przypadku głębokich wykopów (powyżej jednej kondygnacji) proponujemy rozwiązanie stosowane przez specjalistyczną spółkę Soletanche Polska (należącą do grupy Soletanche Freyssinet)

Maszyna Menard wykonująca wzmocnienie wykopu we Wrocławiu w technologii DSM

Wzmocnienie wykopu w technologii DSM, Wrocław