Fundament na palach • Rigid Inclusions • Menard Fundament na palach • Rigid Inclusions • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki jakim są inkluzje sztywne (rigid inclusion). Do najpopularniejszych należą opisane w pozostałych zakładkach kolumny CMC, kolumny CFA, kolumny MSC, kolumny DSM oraz jet grouting. Grupę rigid inclusions uzupełniają opisane poniżej kolumny formowane sprzętem, który również wykonuje pale prefabrykowane, pale wiercone czy mikropale.

Zaawansowanie metod projektowania z zakresu geoinżynierii pozwoliło, na coraz częstsze zastępowanie tradycyjnych rozwiązania typu „fundament na palach” różnego rodzaju inkluzjami sztywnymi, wykonanymi w sposób znany z technologii fundamentowej, ale zaprojektowanych zgodnie z regułami wzmocnienia podłoża gruntowego. Do kategorii rozwiązań traktowanych jako rigid inclusion możemy zaliczyć niepołączone w sposób sztywny z fundamentami wbijane pale prefabrykowane, pale drewniane, pale wiercone w szczególności, pale CFA oraz mikropale małych średnic.

Zastosowanie

Z uwagi na różnorodne zastosowania, technologie rigid inclusion wykonywane jak „fundament na palach”, mikropale czy pale wiercone mogą zostać zastosowane w celu wzmocnienia słabego podłoża gruntowego nasypów drogowych, przyczółków mostowych czy płyt fundamentowych i fundamentów budynków.

ART 2410 kopia

Pale prefabrykowane

bluszczanska 16

Pale wiercone

IMG 20170728 093613 HDR e1585642332420

Mikropalowanie

Skip to content