W czerwcu przedstawiciele Menard udali się do Rzymu, aby wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji dedykowanej tematyce umacniania podłoża i poprawie jakości gruntów (DFI-EFFC International Conference on Deep Foundations and Ground Improvement: Urbanization and Infrastructure Development-Future Challenges).
Konferencja poświęcona była wyzwaniom stojącym przed właścicielami firm związanych z budową systemów infrastruktury. Podczas spotkania wykonawcy, inżynierowie i badacze podzielili się swoją wiedzą na temat projektów i badań związanych z nowymi technologiami, metodami budowy, koncepcjami projektowymi oraz sprzętem w związku z rozwojem Systemu Zarządzania Informacją Projektową (PIMS) oraz Modelowania Informacji Budowlanej (BIM) stosowanego w branży geotechnicznej i fundamentowej. Przedstawione zostały m.inn. wyzwania podczas budowy stacji metra w Rzymie z uwagi na archeolgię i związaną z tym specyfikę prowadzenia prac, omawiano prace dotyczące rozbudowy najdłuższej linii metra w Indiach (90 km) oraz zaprezentowano projekt budowy systemu kanalizacji ogólnospławnej w Londynie.