Rollujemy kolejne grunty! Technologia walca dynamicznego podbija nowe tereny!?
Wzmocnienie gruntu za pomocą technologii RDC (Roller Dynamic Compaction) wykorzystaliśmy ostatnio na budowie obwodnicy Skawiny. W trakcie realizacji zastosowano dwie technologie: DR oraz RDC. Roller wykorzystany został na obszarze, gdzie niemożliwe było umiejscowienie dźwigu ze względu na istniejące linie energetyczne. Technologia RDC sprawdziła się przy wzmocnieniu gruntu fragmentu trasy głównej, drogi serwisowej oraz ścieżki rowerowej. Całkowity obszar wzmocnienia wyniósł 5 900 m2, w czasie ok 7 godzin ?