Walec dynamiczny, czyli technologia RDC (Roller Dynamic Compaction) polega na zastosowaniu impulsów wysokoenergetycznych na powierzchni terenu za pomocą specjalnego walca – tzw. rollera.
Technologia walca dynamicznego wywodzi się od walca wibracyjnego używanego do płytkiego zagęszczania gruntów nasypowych. Różnica polega na znacząco większym zasięgu głębokościowym walca dynamicznego niż walec wibracyjny oraz na sposobie generowania drgań.

High Energy impact Compaction MENARD

Kluczowe elementy

Co to jest?

Walec dynamiczny to technologia, która pozwala na zagęszczenie gruntów niespoistych lub antropogenicznych do głębokości ok. 4m poniżej poziomu terenu. Walec dynamiczny ma niejednorodny kształt, najczęściej koniczyny trójkątnej, kwadratowej lub pięciokątnej. Roller holowany jest przez ciągnik z odpowiednią, stałą prędkością, dzięki czemu podczas przekręcania się na kolejne zakrzywienia powstaje uderzenie, których suma jest w stanie efektywnie dogęścić podłoże gruntowe.

Podstawowe zasady

Najczęściej przeprowadza się od 5 do 15 przejazdów po jednym śladzie. Przed realizacją, na poletku próbnym, należy wykonać kontrolne badania sondą dynamiczną przed oraz po określonej ilości przejazdów. Zasięg oddziaływania technologii w planie wynosi ok. 30m. Dla obiektów znajdujących się w mniejszej odległości należy wykonać analizę wpływu drgań na te obiekty.

W trakcie wykonywania robót wzmocnieniowych prowadzony jest monitoring prędkości rozchodzenia się fali uderzeniowej w gruncie, pozwalający na dokładną analizę dogęszczenia poszczególnych obszarów przejazdu rollera. Takie mapki terenu są dołączane do dokumentacji powykonawczej. Drugim elementem sprawdzenia jakości wykonania wzmocnienia podłoża jest przeprowadzenie badań odbiorczych sondą dynamiczną. Tak jak przy innych technologiach dynamicznych, również przy technologii RDC należy dogęścić przypowierzchniową warstwę (ok. 0,5-1,0m p.p.t.) walcem.

Zastosowanie

Technologia ta umożliwia zagęszczanie warstw nasypów o miąższości do 4m. Jest to bardzo tania technologia stosowana do wzmocnienia podłoża pod parkingi oraz budowlę liniowe.

Walec dynamiczny RDC