W dniach 26-30.09.2016 r. odbył się już trzeci Międzynarodowy tydzień BHP grupy VINCI.

Wszyscy Pracownicy w całej Grupie, spotykali się, aby podzielić się swoimi doświadczeniami na tematy związane z:
* ochroną dłoni,
* pracą na wysokości,
*  pracą pojazdów mechanicznych na budowach.

Spotkania odbyły się w sesjach jako zajęcia instruktażowe, wystąpienia Pracowników, ćwiczenia symulacyjne i praktyczne.

Z wizyt i rozmów wyciągnęliśmy mnóstwo innowacji i pomysłów.