Budowa budynku mieszkalnego z usługami Nowa Letnica – budynek A

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy GK ROBYG Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn CFA pod płytą fundamentową budynków mieszkalnych w inwestycji Nowa Letnica w Gdańsku.

Warunki gruntowe

Od powierzchni terenu do głębokości 1,1 – 2,5 m występuje warstwa nasypów, głównie piaszczysto-spoisto-gruzowych często z domieszkami próchnicy i cegieł.
Poniżej stwierdzono występowanie utworów aluwialnych rozdzielonych niewielkimi warstwami bagiennych torfów i namułów oraz aluwialnych pyłów. Spąg
utworów organicznych zalega na głębokości 4,4 – 10,4 m p.p.t. Wśród utworów piaszczystych w strefie głębokości 11,0 – 15,5 m nawiercono warstwę pyłów o miąższości 0,2 – 0,5 m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CFA pod płytą fundamentową projektowanego budynku. Wykonano łącznie 973 szt. kolumn o średnicy 400 mm.