Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz parkingiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „DUNE C”

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt zakładał wzmocnienie podłoża gruntowego dla nowoprojektowanego budynku mieszkalnego Diune C w Mielnie przy ul. Pionierów. Budynek w konstrukcji żelbetowej niepodpiwniczonej pięciokondygnacyjnej wraz z halą garażową.

Warunki gruntowe

Teren inwestycji zlokalizowany w części mierzei jeziora Jamno 100m od brzegu morza. Rzędne terenu wynoszą od 1,6m do 3,0 m n.p.m. Północna granica parceli oddzielona jest pasmem wydmy przedniej o wysokości 6-7m n.p.m. Na głębokości 2-4m p.p.t występuje warstwa piasków drobnych i piasków średnich. Pod tą warstwą nieznaczna ilość torfu pod którą zalega namuł gliniasty sięgający do 6,5m p.p.t. Warstwą nośną są tutaj gliny i gliny piaszczyste które zlokalizowane są na głębokości powyżej 7m p.p.t. Należy zwrócić uwagę iż ze względu na bliską lokalizację inwestycji od brzegu morskiego poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zaprojektowała i wykonała wzmocnienia podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod ławy fundamentowe projektowanego budynku Dune C. Kolumny miały średnicę fi 3600mm a ich długości sięgały 12m. Do kolumn wykorzystano beton towarowy o klasie wytrzymałości C20/25. Dodatkowo głowice kolumn zostały wzmocnione kształtownikami o profilu IPE 80 na długości 1,5mb.