Kolumny BMC to metoda wzmacniania podłoża gruntowego polegająca na wykonaniu sztywnych, betonowych kolumn zwieńczonych głowicą żwirową. 

Kluczowe elementy

Co to jest?

Technologia kolumn Bi – Modulus Column BMC stanowi uzupełnienie technologii kolumn betonowych CMC (Controlled Modulus Columns) i kolumn żwirowych SC (Stone Columns), łącząc w sobie zalety obydwu. Z jednej strony nie przesztywnia podłoża gruntowego, a z drugiej nie stwarza ryzyka wyboczenia lub wybrzuszenia kolumn. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wzmacniania podłoża pod płytami fundamentowymi oraz niskimi nasypami. Technologia wzmacniania podłoża kolumnami BMC realizowana jest w kilku etapach.

Podstawowe zasady

Trzon kolumn BMC jest wykonywany tak jak kolumny CMC. Specjalnie zaprojektowany świder przemieszczeniowy, zainstalowany na maszynie wyposażonej w głowicę o dużym momencie obrotowym i statycznym nacisku pionowym, przemieszcza grunt w kierunku poziomym do osi otworu. Kiedy świder przemieszczeniowy zostanie zawiercony na wymaganą głębokość, następuje wprowadzenie pod ciśnieniem iniektu mieszanki betonowej do otworu. Wpompowywany beton przepływa przez rurę świdra. Proces betonowania odbywa się przy ciśnieniu, które nie powoduje niszczenia ścianek otworu i mieszania się gruntu z iniektem. W miejscu, gdzie został wykonany trzon betonowy kolumny CMC, formuje się głowicę kolumny BMC wykonywaną w technologii kolumn żwirowych SC. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego wibratora wgłębnego, zamontowanego na jednostce sprzętowej tworzy się żwirową głowicę kolumny BMC, w trzech podstawowych etapach: pogrążenie wibratora, zasyp kruszywa i dogęszczenie.

Zastosowanie

Kolumny BMC są pewnego rodzaju uzupełnieniem do technologii CMC, przez co można je stosować tak jak kolumny CMC – prawie w każdych warunkach gruntowych. Technologia sprawdza się w m. in. miękkoplastycznych glinach i pyłach, w gruntach pochodzenia antropogenicznego (nasypy niekontrolowane, zwałowiska) oraz w gruntach organicznych (torf, namuł, gytia) o wilgotnościach powyżej 100%, gdy zalegają one poniżej projektowanej rzędnej spodu głowicy żwirowej. Zastosowanie kolumn BMC najczęściej wynika z konieczności zastosowania warstwy transmisyjnej (przejściowej) pomiędzy wznoszonym obiektem, a wzmocnionym kolumnami podłożem i dystrybucji sił miedzy nimi. Wszelkiego rodzaju budowle kubaturowe (płyty fundamentowe), infrastruktury (nasypy drogowe i kolejowe) i specjalistyczne (fundamenty elektrowni wiatrowych) stanowią przestrzeń do stosowania kolumn BCM.

Nasze usługi wzmacniania podłoża w technologii kolumn BMC są dostępne w konkurencyjnych cenach, odpowiadających standardom rynkowym. Oferujemy wysoką jakość i efektywność, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Podsumowując realia wymiany gruntu, nasze wzmocnienie podłoża nie tylko spełnia najwyższe standardy, ale także jest dostępne w cenach porównywalnych do tych oferowanych przez inne firmy na rynku. Dzięki temu, nasi klienci mogą liczyć na doskonały stosunek jakości do ceny, co czyni nasze usługi wyjątkowo atrakcyjnymi.

CMC techniques for soil

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z technologią kolumn BMC: