Iniekcja rozpychająca ISR polega na wpompowaniu w grunt iniektu cementowo-gruntowego pod odpowiednim ciśnieniem. Kolumny formowane tą metodą pozwalają na zróżnicowanie średnicy na długości, w zależności od parametrów ośrodka gruntowego, co czyni tę technologię bardzo wydajną, szczególnie w gruntach uwarstwionych.

Compaction grouting MENARD

Kluczowe elementy

Co to jest?

Na iniekcję rozpychającą ISR składają się następujące po sobie procesy:
• Pogrążenie żerdzi przemieszczeniowej – końcówka żerdzi zagłębia się w gruncie do głębokości projektowej rozpychając go na boki;
• Iniekcja – następuje w dwóch etapach: iniekcja otworu najczęściej przechodzi w iniekcję rozpychającą, która wykonywana pod odpowiednio wysokim ciśnieniem (1-7MPa), powoduje powstanie brył o zróżnicowanej objętości. Dodatkowo iniekcja powoduje zagęszczanie otaczających gruntów poprzez ich rozepchnięcie. Sam proces wykonywany jest do momentu uzyskania odpowiedniego ciśnienia w funkcji czasu;
• Podciąganie żerdzi – podczas stopniowego podciągania żerdzi iniekcyjnej tworzy się szereg pojedynczych, przylegających do siebie brył, które ostatecznie tworzą kolumnę iniekcyjną.

Podstawowe zasady

Do wykonywania wzmocnienia podłoża w technologii kolumn ISR stosuje się pompy iniekcyjne oraz specjalnie przygotowany iniekt o konsystencji plastycznej. Przed przystąpieniem do prac na poletku próbnym należy ustalić parametry technologiczne, takie jak: stosunek objętościowy poszczególnych składników iniektu, maksymalne ciśnienie tłoczenia iniektu, czas iniekcji oraz siatkę punktów roboczych. Podczas wykonywania robót na bieżąco monitorowana jest objętość wtłaczanego iniektu. Zapis danych wiercenia i parametrów iniekcji stanowi skuteczne narzędzie kontroli jakości.

Zastosowanie

Technologia ta może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie od powierzchni terenu zalegają grunty o średnich lub korzystnych parametrach, a pod nimi znajdują się grunty nienośne. Klasycznie jest to metoda stosowana głównie do zagęszczania gruntów niespoistych w stanie luźnym (piasek, żwir), jednak sprawdza się również w gruntach spoistych, organicznych i antropogenicznych, tworząc elementy o dużej nośności i sztywności. Kolumny mogą być wykonywane również w gruntach nawodnionych. Metodę iniekcji rozpychającej stosuje się pod fundamenty istniejących budynków, gdy konieczne jest zwiększenie nośności podłoża lub ograniczenie osiadań, pod fundamenty budowli specjalistycznych w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upłynnienia się gruntu oraz jako sztywne elementy wypełniające w miejscach, gdzie występują różnego rodzaju pustki i kawerny. Ze względu na bardzo niski poziom wibracji w trakcie wykonywania prac, technologia ISR może być stosowana w bliskim sąsiedztwie istniejących budynków.

Nasze usługi wzmacniania podłoża w technologii iniekcji rozpychającej ISR są dostępne w konkurencyjnych cenach, odpowiadających standardom rynkowym. Oferujemy wysoką jakość i efektywność, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Podsumowując realia wymiany gruntu, nasze wzmocnienie podłoża nie tylko spełnia najwyższe standardy, ale także jest dostępne w cenach porównywalnych do tych oferowanych przez inne firmy na rynku. Dzięki temu, nasi klienci mogą liczyć na doskonały stosunek jakości do ceny, co czyni nasze usługi wyjątkowo atrakcyjnymi.

CMC techniques for soil

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z technologią iniekcji rozpychającej ISR: