Dostarczamy rozwiązania wzmocnienia gruntu dla wszystkich typów projektów budowlanych, od małych do dużych, na całym świecie.

Budownictwo biurowe najczęściej wykonywane jest w technologii monolitycznej, czy prefabrykowanej. Charakteryzuje się ona znacznym obciążeniem jednostkowym. Dodatkowo obiekty te nierzadko realizowane są na obszarach, gdzie zalegają grunty słabe. Stosowane w takich przypadkach metody tradycyjnego posadowienia głębokiego, czyli palowania, znacznie zwiększają koszty całej realizacji. Menard oferuje nowoczesne metody wzmacniania gruntu, które ze względów konstrukcyjnych są rozwiązaniami równoważnymi do tradycyjnych pali fundamentowych. Najważniejsze jednak jest to, że technologie przez nas stosowane obniżają koszty robót fundamentowych nawet o 40%, dodatkowo znacznie przyspieszając czas ich realizacji

Nasze atuty

Opracowaliśmy systemy zbrojenia gruntu, które powodują niewielkie zakłócenia (odpady, hałas, wibracje itp. ), które można szybko wdrożyć i doskonale nadają się do tego typu projektów. Rozwiązania te są również wykorzystywane do tworzenia bezpiecznych i opłacalnych fundamentów powierzchniowych dla tych konstrukcji bez bezpośredniego połączenia mechanicznego między fundamentami a konstrukcją. Nie tylko upraszcza i przyspiesza budowę oraz obniża koszty konstrukcji w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami wykorzystującymi głębokie fundamenty, ale także emituje znacznie mniej CO2: czyste podejście „mniej znaczy więcej”!