Stabilizacja gruntu • Solidyfikacja • Stabilizatory gruntu • Menard Stabilizacja gruntu • Solidyfikacja • Stabilizatory gruntu • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Solidyfikacja (inaczej: stabilizacja gruntu masowa MS) wywodzi się ze Skandynawii, gdzie jest szczególnie chętnie stosowana ze względu na specyficzne warunki gruntowe. MS ma za zadanie wzmacnienie gruntu poprzez jego wymieszanie z czynnikiem wiążącym (np. cementem, popiołem, mieszaniną cementowo-popiołową). Solidyfikacja występuje w dwóch rodzajach:
• MS na sucho,
• MS na mokro.

soldifikacja

Co to jest stabilizacja gruntu?

Solidyfikacja na sucho
Główne cechy stabilizacji masowej (stabilizacja gruntu) na sucho:
• grunt mieszany jest z czynnikiem wiążącym bez udziału wody,
• czynnik wiążący: cement, popiół, mieszanina cementowo-popiołowa itp.,
• brak dodatkowo podawanej wody wywołuje efekt osuszenia i związania gruntu,
• wzmocnienie typu objętościowego,
• poprawa właściwości mechanicznych i odkształceniowych gruntu,
• stosowana w gruntach organicznych oraz spoistych o niskiej wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez drenażu,
• zasięg głębokościowy: do 5 m,
• wzmacnianie gruntu następuje od warstw najgłębszych po powierzchniowe,
• po wykonaniu wzmacniania gruntu sprawdza się:
- wytrzymałość na ściskanie,
- wytrzymałość w warunkach bez drenażu,
- odkształcalność.
Solidyfikacja na sucho wykonywana jest w następujący sposób:
• W podłoże wprowadzane jest mieszadło o specjalnej konstrukcji;
• Mieszadło poprzez ruch rotacyjny niszczy strukturę gruntu oraz miesza go z wprowadzonym spoiwem;
• Proces mieszania wspomagany jest wypływem suchego spoiwa przez otwór na końcu ramienia mieszającego;
• Mieszanie gruntu ze spoiwem wywołuje proces hydratacji, w wyniku którego temperatura lokalnie wzrasta do kilkuset stopni,
• Wzrost temperatury powoduje osuszenie gruntu słabego.

Solidyfikacja na mokro
Główne cechy stabilizacji masowej na mokro:
• grunt mieszany jest z czynnikiem wiążącym w sposób podobny do technologii DSM,
• czynnik wiążący: cement, popiół, mieszanina cementowo-popiołowa itp.,
• wzmocnienie gruntu typu objętościowego, chociaż możliwe jest formowanie kolumn, jak w przypadku DSM,
• poprawa właściwości mechanicznych i odkształceniowych gruntu,
• stosowana w gruntach spoistych o niskiej wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez drenażu oraz w gruntach niespoistych,
• zasięg głębokościowy: do 5 m,
• stabilizacja gruntu następuje od warstw najgłębszych po powierzchniowe,
• po wykonaniu wzmocnienia sprawdza się wytrzymałość na ściskanie próbek sześciennych.
Solidyfikacja na mokro wykonywana jest w następujący sposób:
• W podłoże wprowadzane jest mieszadło o specjalnej konstrukcji;
• Mieszadło poprzez ruch rotacyjny niszczy strukturę gruntu oraz miesza go z wprowadzonym zaczynem;
• Proces mieszania wspomagany jest wypływem zaczynu przez otwór na końcu ramienia mieszającego.

Realizacje

• Galeria Wiślanka w Żorach, ok. 5 000 m³,
• Obwodnica S-6 Koszalin, ok. 1 400 m³,
• S-5 Korzeńsko-Widawa,
• Rozbudowa basenu miejskiego w Oławie,
• S-6 Ustronie Morskie-Koszalin
• Fabryka Velvet, Klucze
• Osiedle Jugo, Warszawa
 

zdjęcia 4
zdjęcia 3
Skip to content