Pale wiercone w rurze osłonowej • Menard Pale wiercone w rurze osłonowej • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Pale wiercone wykonywane są różnego rodzaju świdrami, usuwającymi urobek na powierzchnie terenu, przemieszczającymi go w kierunku poziomym od osi wiercenia lub z użyciem obu zjawisk jednocześnie. Z tego względu stosowane świdry dzielimy na usuwające urobek lub przemieszczające urobek: przemieszczeniowe i pól-przemieszczeniowe. W przypadku klasycznych rozwiązań pale wiercone najczęściej stosuje się zbrojenie elementów betonowych na pełnej długości oraz konstrukcyjne połączenie z fundamentem obiektu. Te same pale wiercone wykonane w celu wzmocnienia podłoża z reguły nie stosuje się do połączenia konstrukcyjnego z konstrukcją nadziemną. Zbrojenie elementów (kolumn) stosuje się przeważnie ze względów wykonawczych, a często nie stosuje w ogóle. Między fundamentem, a głowicami kolumn często stosowana jest warstwa transmisyjna z gruntu, kruszywa lub chudego betonu. Charakterystyczną cechą projektu jest zastosowanie modelu obliczeniowego uwzględniającego właściwości nośne gruntu otaczającego.

bluszczanska 16
pale wiercone
pale wiercone 2
Skip to content