Konsolidacja próżniowa MV • Menard Konsolidacja próżniowa MV • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Konsolidacja próżniowa MV to metoda opracowana i wdrożona pod koniec lat 80. Technologia ta jest alternatywnym rozwiązaniem problemu wzmacniania słabego podłoża gruntowego w stosunku do klasycznej konsolidacji nasypem wraz z przeciążeniem i drenami pionowymi.

Opis

Konsolidacja próżniowa MV, która została opracowana i wdrożona pod koniec lat 80. ubiegłego wieku przez firmę Menard, pozwoliła na skuteczne wykorzystanie pomp próżniowych do przyśpieszenia kompresji gruntów słabych.Technologia ta jest alternatywnym rozwiązaniem problemu wzmacniania słabego podłoża gruntowego w stosunku do klasycznej konsolidacji nasypem wraz z przeciążeniem i drenami pionowymi. Ważnym punktem jest instalacja urządzeń pomiarowych – piezometrów, inklinometrów, ciśnieniomierza oraz reperów talerzowych. Pozwala to na bieżąco monitorować postęp konsolidacji próżniowej. Pompowanie kończy się w chwili osiągnięcia projektowanych osiadań lub zakładanych parametrów (wskaźnika porowatości, wytrzymałości na ścinanie). Metoda Menard Vacuum wymaga czasu – zazwyczaj cały proces trwa ok. 6 miesięcy. Czas ten jednak nie jest uzależniony w tak wysokim stopniu od parametrów gruntu, jak w przypadku metody klasycznej, ale od sprawności układu technologicznego. Praktyka pokazuje, że przy odpowiednim planowaniu budowy, zastosowana konsolidacja próżniowa nie wydłuży czasu inwestycji.

Menard.pl

Zastosowanie

Obszar zastosowania konsolidacji próżniowej MV jest bardzo szeroki, poczynając od dróg, autostrad i obszarów pod różnego rodzaju zbiorniki (paliw, materiałów sypkich) do konstrukcji wielkoobszarowych, takich jak terminale lotnicze czy terminale portów kontenerowych. Metoda ta stanowi często jedyną alternatywę wobec wykonania posadowienia pośredniego na palach, szczególnie gdy w podłożu występują grunty organiczne o dużych wilgotnościach oraz miąższościach, przekraczających 25,0m i na dużych obszarach. Technologię MV - oprócz gruntów organicznych (torfy, namuły, gytie) - można z powodzeniem stosować w miękkoplastycznych gruntach spoistych (gliny), przy miąższości gruntów nienośnych, dochodzących do 30m. Maksymalne obciążenia przekazywane na skonsolidowany grunt (po jego zdrenowaniu) zależą wprost od jego rodzaju, stopnia konsolidacji oraz charakteru pracy konstrukcji. Rozpatrując aspekt techniczno-ekonomiczny, użycie podciśnienia do konsolidacji gruntów ściśliwych prowadzi do rozwiązań tanich i bezpiecznych.

photo 2005 6015 camau 06
photo 2005 6015 camau 05
photo 2005 6015 camau 01
Skip to content