Joanna Fudali

Konsolidacja gruntu próżniowa jest sprawdzonym systemem stosowanym do wzmacniania słabych i bardzo słabych gruntów niespoistych o bardzo dużej wilgotności. Procedura polega na wykonaniu w gruncie słabym drenażu pionowego, następnie zaś zainstalowaniu pod nieprzepuszczalna dla powietrza membrana poziomych i pionowych rur.

Pod membraną wytwarza się podciśnienie wywołujące przyspieszona izotropowa konsolidacje w masywie gruntowym. Konsolidacja gruntu przebiega w stosunkowo krótkim czasie. W wypadku posadawiania nasypów drogowych o dużej wysokości, w celu przyspieszenia konsolidacji, budowę nasypu przeprowadza się w trakcie trwania podciśnienia Vaccum™. W wielu przypadkach wykonuje się dodatkowe przeciążenie tymczasowe nasypu drogowego, które pozwala na wymuszenie osiadań nasypu w stosunkowo krótszym czasie.

Konsolidacja próżniowa MV

Podstawowe zalety konsolidacji gruntu metodą MENARD Vaccum™ to:

  • znacząca oszczędność czasu w stosunku do innych metod konsolidacji,
  • obciążenia mogą być przekazane na grunt już 2 tygodnie po rozpoczęciu wytwarzania podciśnienia
  • uzyskanie przez skonsolidowany grunt właściwości izotropowych umożliwia spełnienie warunków dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania konstrukcji,
  • brak ryzyka utraty stateczności budowli wzniesionej na skonsolidowanym podłożu,
  • możliwość kontroli tempa i wartości obciążenia w korelacji z wymuszonymi przez nie osiadaniami.
  • mniejsza niż w wypadku typowego obciążania nasypem kubatura gruntu potrzebna do uzupełnienia wymuszonych osiadań.