Kolumny BMC • Menard Kolumny BMC • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Technologia kolumn Bi – Modulus Column BMC stanowi uzupełnienie technologii kolumn betonowych CMC (Controlled Modulus Columns) i kolumn żwirowych SC (Stone Columns), łącząc w sobie zalety obydwu. Pierwsze realizacje z użyciem tej technologii miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych we Francji i w USA i od tamtego czasu jest ona coraz częściej stosowana na całym świecie.

Opis

Technologia wzmacniania podłoża kolumnami BMC realizowana jest w kilku etapach. Trzon kolumn BMC jest wykonywany tak jak kolumny CMC. Specjalnie zaprojektowany świder przemieszczeniowy, zainstalowany na maszynie wyposażonej w głowicę o dużym momencie obrotowym i statycznym nacisku pionowym, przemieszcza grunt w kierunku poziomym do osi otworu. Kiedy świder przemieszczeniowy zostanie zawiercony na wymaganą głębokość, następuje wprowadzenie pod ciśnieniem iniektu mieszanki betonowej do otworu. Wpompowywany beton przepływa przez rurę świdra. Proces betonowania odbywa się przy ciśnieniu, które nie powoduje niszczenia ścianek otworu i mieszania się gruntu z iniektem. W miejscu, gdzie został wykonany trzon betonowy kolumny CMC, formuje się głowicę kolumny BMC, wykonywaną w technologii kolumn żwirowych SC. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego wibratora wgłębnego, zamontowanego na jednostce sprzętowej, tworzy się - w trzech podstawowych etapach - żwirową głowicę kolumny BMC:
• pogrążenie wibratora – następuje zagłębianie się w grunt wibratora do głębokości projektowej, najczęściej od 1,0 do 3,0m; proces pogrążania często wzmagany jest podawaniem sprężonego powietrza lub wody,
• zasyp kruszywa – powstała w pierwszym etapie przestrzeń jest wypełniana kruszywem,
• dogęszczenie podanego kruszywa realizowane krokami najczęściej co 0,5m; w ten sposób tworzy się kolumny o średnicy od 40 do 120 cm.

Menard.pl

asd

Zastosowanie

Kolumny BMC są pewnego rodzaju uzupełnieniem do technologii CMC, przez co można je stosować, tak jak kolumny CMC - niemal w każdych warunkach gruntowych. Technologia sprawdza się w m.in. miękkoplastycznych glinach i pyłach, w gruntach pochodzenia antropogenicznego (nasypy niekontrolowane, zwałowiska) oraz w gruntach organicznych (torf, namuł, gytia) o wilgotnościach powyżej 100%, gdy zalegają one poniżej projektowanej rzędnej spodu głowicy żwirowej.

Zastosowanie kolumn BMC najczęściej wynika z konieczności zastosowania warstwy przejściowej, pomiędzy wznoszonym obiektem a wzmocnionym kolumnami podłożem i dystrybucji sił między nimi. Wszelkiego rodzaju budowle kubaturowe (płyty fundamentowe), infrastruktury (nasypy drogowe i kolejowe) i specjalistyczne (fundamenty elektrowni wiatrowych) stanowią przestrzeń do stosowania kolumn BMC. Typowe obciążenia przejmowane przez kolumnę mieszczą się w zakresie od 250 do 600 kN. Kolumny rozmieszczone są tak, jak kolumny CMC i SC, tzn. w siatce kwadratowej lub trójkątnej o boku od 1,5m do 3,0m. Najczęściej też głowica żwirowa ma od 2 do 4 razy większą średnicę niż trzon kolumny betonowej.

Skip to content