Przebudowa ul. Chodackiego na odcinku od GTK do budynku Poczty – Gdańsk

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy Eurovia Polska S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod ul. Chodackiego w Gdańsku

Warunki gruntowe

Teren stanowi fragment Żuław Wiślanych. Rzędne terenu wahają się w granicach 1,40 – 1,90m n.p.m. Na powierzchni terenu zalegają nasypy złożone z piasków próchniczych z domieszką cegieł, piasków drobnych oraz warstwa gleby o miąższości ok. 0,4m. Pod warstwą nasypów zalega warstwa namułów piaszczystych oraz namułów, porozdzielanych warstwami piasków o zróżnicowanym uziarnieniu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC pod remontowana drogą serwisową w Porcie Gdańsk. Wykonano łącznie 1300 szt. kolumn o średnicy 320 mm.