W dniach 9-12 lipiec 2017 wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji Grouting 2017 (Honolulu, Oahu, Hawaii) poświęconej tematyce groutingu, mieszaniu wgłębnemu gruntu DSM oraz ścianom szczelinowym. Na konferencji wystąpili znakomici prelegenci z całego świata, którzy zaprezentowali łącznie prawie 130 prezentacji technicznych. Wykłady dotyczyły najnowszych osiągnięć z dziedziny groutingu.

Dzięki udziale w konferencji uzyskaliśmy najnowszą wiedzę dotyczącą światowych trendów z zakresu wykorzystywanych materiałów, sprzętu oraz technik weryfikacji i monitoringu geotechnicznego, którą będziemy wdrażać na rynku w celu bardziej efektywnego projektowania oraz wykonywania prac.

Menard – lider geotechniczny w aspekcie wzmocnienia podłoża gruntowego – zachęcamy do współpracy, z chęcią podzielimy się wiedzą ekspercką z w/w tematyki i nie tylko!

Szczegóły dotyczące konferencji: http://www.groutingconference.org/