Budowa Magazynów Zbożowych Wraz z Infrastrukturą Techniczną

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny

Opis projektu

Budowa magazynów zbożowych wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną oraz wiatą magazynową na nawozy. Zakres wzmocnienia obejmował obszar dwóch pierścieniowych fundamentów silosów do przechowywania zboża. Inwestycja znajdowała się w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej Bocznej 1. Prace mające na celu wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przeprowadzono z wykorzystaniem technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Warunki gruntowe

Obszar prac charakteryzuje się występowaniem piasków genezy aluwialnej nie przewiercone otworami o gł. 8,0m. Pokrywają je młodsze osady rzeczne i organiczne takie jak gliny pylaste, pyły ilaste i namuły. Na powierzchni terenu rozprzestrzeniają się grunty antropogeniczne przeważnie nasypy niebudowlane o udokumentowanej miąższości 0,7 – 1,8m. Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego oraz zwierciadła napiętego i stabilizuje się na poziomie 1,48-2,05 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC. Łącznie wykonano 130 szt. kolumn CMC o średnicy 400mm oraz łącznej długości kolumn ok.700mb.