Badanie ciągłości kolumn w geotechnice

Trudność zweryfikowania ciągłości kolumn wynika z braku dostępu do nich. Informacji wstępnych o prawidłowej długości kolumny dostarczają metryki elektroniczne zawierające rejestr danych zapisywanych w trakcie wykonywania kolumny. Nie odzwierciedlają one jednak jej jakości. Kolumna mogła bowiem ulec uszkodzeniu po wykonaniu, np. podczas pracy sprzętu ciężkiego.
Badaniem, które może potwierdzić jakość wykonania kolumny oraz możliwość przenoszenia obciążeń obliczeniowych, jest obciążenie próbne, ale często nie ma możliwości czasowych oraz finansowych do weryfikowania w ten sposób większej liczby kolumn lub pali.

Przeczytaj więcej w artykule.