Menard.pl Menard.pl

Geotechnika – co to jest?

Geotechnika to szeroka dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się właściwościami podłoża gruntowego do celów projektowania, a także wykonywania i kontroli posadowienia obiektów kubaturowych, dróg, linii kolejowych, hali, farm wiatrowych czy lotnisk. Geotechnika łączy w sobie wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki, między innymi: geologii, mechaniki gruntów, geofizyki, a nawet hydrogeologii.

Na czym polega praca firmy geotechnicznej?

Praca firmy geotechnicznej polega przede wszystkim na analizie parametrów gruntu i dobraniu odpowiedniej techniki wzmacniania gruntu, posadowienia pośredniego i bezpośredniego, co jest możliwe dzięki przeprowadzeniu wcześniejszych badań geotechnicznych.

Menard – profesjonalne usługi geotechniczne

Firma Menard świadczy profesjonalne usługi geotechniczne. W ramach oferty zajmujemy się przeprowadzaniem prac związanych ze wzmacnianiem podłoża i fundamentowaniem specjalnym. Naszym klientom zawsze proponujemy odpowiednio przemyślane oraz dostosowane do warunków gruntowych rozwiązania. Ponadto, wdrażamy i usprawniamy nowe, autorskie metody wzmacniania gruntów. Wzmacnianie gruntu polega na przeprowadzaniu prac, których celem jest poprawienie jego parametrów. Istnieje wiele metod wzmacniania gruntu, a wybór ostatecznej techniki podyktowany jest kilkoma czynnikami, do których należy zaliczyć głównie: ogólne warunki gruntowo-wodne, obciążenia, które przekazywane są przez konstrukcję obiektu na fundamenty oraz warunki górnicze. Firma Menard stosuje między innymi takie techniki wzmacniania gruntu jak np.:

Standardy przedsiębiorstwa Menard zostały sprawdzone i docenione na całym świecie. Nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, szkoleniach, seminariach oraz kursach. Największą i najbardziej praktyczną wiedzę czerpiemy natomiast z codziennej pracy.

Projektowanie geotechniczne

Projektowanie geotechniczne rozpoczyna się od analizy badań gruntu. Na podstawie zgromadzonych wcześniej danych projektanci dobierają i opracowują odpowiednie rozwiązanie techniczne, które umożliwia realizację projektu. Podczas przeprowadzania procesu projektowania geotechnicznego bardzo ważne jest wzięcie pod uwagę wszystkich rodzajów obciążeń, które będą oddziaływały na fundamenty, uwzględnienie dopuszczalnych osiadań, istniejących instalacji oraz lokalizacji budowy pod względem szkód górniczych. Zachęcamy do skorzystania z usług geotechnicznych firmy Menard.

Geotechnika – co warto wiedzieć?

Budowa wymarzonego domu jednorodzinnego jest dla wielu osób jednym z ważniejszych celów w życiu. Zanim jednak rzeczywiście będzie można przystąpić do prac, należy zdobyć pozwolenie na budowę. Niezbędne jest zatem przedłożenie w Starostwie Powiatowym wielu dokumentów, które będą stanowić między innymi potwierdzenie, że na danym terenie taki budynek może stanąć. Jednym z dokumentów jest projekt budowlany, który musi między innymi zawierać opinię o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. Tego typu opinia wchodzi w skład usług geotechnicznych. Co zatem warto wiedzieć o geotechnice? Czym dokładnie się zajmuje? Zachęcamy do lektury.

Geotechnika – co to jest?

Geotechnika jest gałęzią inżynierii lądowej. Jest to nauka, która zajmuje się sprawdzaniem, badaniem oraz analizowaniem stanu gruntów. Usługi z jej zakresu świadczy się w celu poznania oraz określenia trwałości podłoża na danym terenie, jego właściwości, które mogą w późniejszym etapie wpływać na budowę nowych obiektów czy też ich eksploatację na przestrzeni wielu lat. Badania geotechniczne zaleca się wykonywać przed postawieniem fundamentów budynku, ale także różnych nawierzchni drogowych. Geotechnika jest zatem nauką dosyć interdyscyplinarną, gdyż wykorzystuje wiedzę związaną z gruntoznawstwem, geologią, mechaniką gruntów i budowli, chemią czy też fizyką. Badania geotechniczne wykonywane są zatem zazwyczaj przez firmy, które specjalizują się w zarówno badaniu możliwości gleby na danym terenie, jak i jej wzmacnianiu.

Badania geotechniczne

Dzięki przeprowadzeniu badań geotechnicznych można określić warunki wodno-gruntowe podłoża pod inwestycje, bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku oraz między innymi dobrać odpowiedni typ izolacji, przydomowej oczyszczalni ścieków czy też odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do gruntu. Wykonanie badań geotechnicznych bardzo często pozwala również uniknąć problemów, które mogłyby wystąpić po postawieniu już budynku, na przykład pękania ścian czy zapadania się fundamentów. Najprościej mówiąc, badania geotechniczne pozwalają sprawdzić spoistość danego gruntu, czy rzeczywiście postawienie budynku na tym terenie będzie bezpieczne, a obiektowi nie będzie groziło, na przykład zawalenie.

Kiedy wykonać badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne można wykonać na kilku etapach budowy, jednak najrozsądniej jest zlecić je jeszcze przed zakupem danej działki. Dzięki temu można poznać jakość gruntów na danym terenie i tym samym zdecydować się, czy rzeczywiście warto kupować wybraną działkę, czy też nie. Należy pamiętać, że jeżeli wynik przeprowadzonego badania jednoznacznie wskaże, że dane grunty nie są spoiste, konieczne będzie wzmocnienie ich poprzez zastosowanie odpowiedniej metody wzmacniania. Oczywiście wzmacnianie gruntów jest czynnością płatną, dlatego osoby, które nie chcą tracić dodatkowo pieniędzy na poprawianie spoistości gruntów na danym terenie, mogą zrezygnować z takiego zakupu. Badanie geotechniczne można wykonać również po zakupie działki.

Badanie geotechniczne – na czym polega?

Badanie geotechniczne polega na wykonaniu kilku odwiertów w gruncie, na głębokość od 3 do 5 m. Specjalista najczęściej pobiera również próbkę gruntu oraz wód gruntowych i oddaje je do laboratorium. Na podstawie wyników geotechnik jest w stanie określić warstwy, rodzaje gruntu czy też poziom wód gruntowych. Gdy podczas wykonywania badania geotechnicznego, geotechnik natrafi na grunt niespoisty, musi przeprowadzić tak zwane sondowanie. Czynność ta polega na wbijaniu w grunt sondy, której zadaniem jest określenie jego właściwości mechanicznych. Po otrzymaniu wszystkich wyników specjalista przygotowuje odpowiednią dokumentację geotechniczną. Dokumentacja ta musi zawierać między innymi mapę działki z zaznaczonymi miejscami badań, przekroje geotechniczne, które ilustrują budowę geologiczną podłoża działki, a także wszelkie informacje o poziomie wody gruntowej. W dokumentacji tej musi znajdować się także część tekstowa, w której podane zostaną parametry geotechniczne gruntu oraz opisane wnioski, płynące z badań.

Badanie geotechniczne a pozwolenie na budowę

Zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie budowlanym projekt budowlany musi zawierać między innymi opinię geotechniczną oraz w niektórych przypadkach wyniki badań geologiczno-inżynierskich. Wszystko zależy oczywiście od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie zaliczony budynek. Warto podkreślić, że większość domów jednorodzinnych zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, czyli niewielkich budynków stawianych w prostych warunkach gruntowych. W niektórych sytuacjach mogą one zostać przeniesione do drugiej kategorii, czyli obiektów, które stawiane są w warunkach gruntowych prostych złożonych, wymagających ilościowej oraz jakościowej oceny danych geotechnicznych. Istnieje jeszcze trzecia kategoria geotechniczna, która odnosi się do budowli stawianych na trudnych warunkach gruntowych. W praktyce w przypadku chęci budowy domu jednorodzinnego bardzo często nie trzeba wykonywać specjalistycznych badań gruntowych, a jedynie dostarczyć dokumentację, która dawać będzie ogólny obraz jakości gruntu. W momencie, gdy dany budynek zostanie przeniesiony do drugiej lub trzeciej kategorii, wtedy trzeba przedłożyć do projektu budowlanego wyniki badań geologiczno-inżynierskich. Dzięki przygotowaniu konkretnej opinii geotechnicznej można zaprojektować budynek w sposób, uwzględniający możliwość podnoszenia się wód gruntowych, co ma oczywiście szczególne znaczenie w przypadku domów między innymi z podpiwniczeniem. Geotechnika jest interdyscyplinarną nauką, zajmującą się sprawdzaniem, badaniem i analizowaniem stanu gruntów oraz wód gruntowych. Celem przeprowadzenia badań geotechnicznych jest poznanie oraz określenie trwałości podłoża na danym terenie, czyli przede wszystkim sprawdzenie, czy można w tym miejscu wybudować budynek lub też drogę. Badania geotechniczne pozwalają sprawdzić spoistość gruntów i pomagają znacznie w doborze odpowiedniej techniki wzmacniania gruntów niespoistych. Odpowiednią dokumentację lub też opinię geotechniczną dołącza się do projektu budowlanego. Usługi geotechniczne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

Kolumny betonowe – technologia wzmacniania gruntu

Wzmacnianie gruntu jest procesem, dzięki któremu można w łatwy sposób poprawić nośność podłoża na znacznych głębokościach lub też na konkretnej, wybranej przez daną firmę głębokości. Prace te należy wykonywać przede wszystkim wtedy, gdy grunty, na których ma stanąć budynek, są zbyt słabe, aby rzeczywiście mogły utrzymać fundament oraz całą konstrukcję. Wskutek czego może dojść do osiadania budynku. Jedną z popularniejszych metod wzmacniania gruntu są tak zwane kolumny betonowe. Co warto wiedzieć o tej technologii? Zachęcamy do lektury.

Kolumny betonowe CFA - co warto wiedzieć? 

Metoda wzmacniania gruntu przy wykorzystaniu tak zwanych kolumn betonowych CFA jest efektowna, dosyć prosta w wykonaniu, a także cechuje ją uniwersalność. Czynniki te mają znaczący wpływ na fakt, że jest to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań posadowienia. 

Kolumny betonowe wykonuje się przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia nazywanego świdrem ślimakowym, który wwiercany jest na głębokość odpowiadającą konkretnemu palowi CFA. 

W środkowej części świdra znajduje się specjalny przewód rdzeniowy, który zamknięty jest podczas pogrążania, a otwarty w czasie podciągania. To rozwiązanie pozwala na formowanie się kolumn w sposób ciągły. W momencie podciągania następuje również wynoszenie urobku na powierzchnię. Świder już w chwili wkręcania się w grunt, rozpycha go na boki i częściowo wzmacnia. Odpowiednio dobrana mieszanka betonowa ściśle wypełnia przestrzeń pod świdrem, wzmacniając grunt.

Gdzie stosuje się kolumny betonowe? 

Kolumny betonowe znajdują swoje zastosowanie w różnego rodzaju gruntach. Przede wszystkim sprawdzają się na gruntach typowo niespoistych, na przykład w zagęszczonych piaskach albo też w gruntach spoistych, czyli półzwartych glinach. Wykorzystując technologię wzmacniania gruntów kolumn betonowych, wzmacnia się podłoże również pod nasypami drogowymi czy obiektami wielkopowierzchniowymi. 

Kolumny betonowe - zalety 

Można wyróżnić kilka zalet tej metody wzmacniania gruntu. Przede wszystkim jest to technologia dobrze znana, popularna i powszechnie wykorzystywana przez wiele firm działających w branży budowlanej. Co więcej, świetnie zwiększa nośność również na pobocznicy. Dodatkowo, jest przyjazna środowisku, ponieważ technologia kolumn betonowych jest wolna od wibracji i hałasu. Dlatego może być stosowana w bliskim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych czy też różnych, innych obiektów budowlanych. 

Jedną z popularniejszych metod wzmacniania gruntów i poprawienia ich nośności jest technika kolumn betonowych. Polega ona na wywierceniu przy pomocy świdra ślimakowego betonowych pal CFA, które świetnie poprawiają nośność ziemi. Należy podkreślić, że metoda kolumn betonowych jest przyjazna środowisku, gdyż nie emituje wibracji oraz hałasu. Może być stosowana na terenach już zamieszkałych, a także w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych czy inżynieryjskich.

Konsolidacja próżniowa – co to jest? Jakie jest jej zastosowanie?

konsolidacja prozniowa mv e1481314565743
konsolidacja prozniowa mv e1481314565743

Konsolidacja próżniowa to metoda wzmocnienia podłoża gruntowego opracowana już w latach 80. XX wieku. Z jej użyciem można utwardzić ziemię, co pozwoli m.in. na stawianie dróg, terminali lotniczych czy różnego rodzaju zbiorników o dużej wadze. Co warto wiedzieć o konsolidacji próżniowej i kiedy stosuje się tę technikę?

Czym jest konsolidacja próżniowa?

Metoda konsolidacji próżniowej jest już od dawna wykorzystywana do wzmacniania słabego gruntu. Technika ta powstała jako alternatywa dla konsolidacyjnych nasypów wykonywanych wraz z przeciążeniami i drenami pionowymi. Za opracowanie tej technologii odpowiedzialna jest firma Menard, która do dziś zajmuje się rozwojem konsolidacji próżniowej i innych rozwiązań do wzmacniania gruntu. Od nazwy firmy pochodzi także alternatywne określenie na tę metodę – Menard Vacuum, czyli MV.

Podstawą działania konsolidacji próżniowej jest wykorzystanie kilku istotnych sprzętów, które muszą ściśle ze sobą współpracować. Na zestaw urządzeń pomiarowych, których używa się do konsolidacji próżniowej, składają się m.in. ciśnieniomierze, inklinometry, piezometry i repery talerzowe. Dzięki nim można na bieżąco monitorować sytuację oraz postęp konsolidacji próżniowej. Tego typu sprzęty sprawiają, że pompowanie może być zakończone dokładnie w momencie ustalonym przez plany i projekty, co przekłada się na maksymalną efektywność metody.

Ile trwa konsolidacja próżniowa?

Cały proces konsolidacji próżniowej może trwać około 6 miesięcy. Dokładna długość prac jest jednak zależna od wielu różnych czynników, takich jak stopień wykonywanej konsolidacji oraz parametry gruntu. Co istotne, nie należy celowo przyspieszać konsolidacji próżniowej. W przeciwnym wypadku osiągnięcie wysokiej jakości i stabilnego podłoża nie będzie możliwe – zbyt duże skrócenie czasu może wiązać się z różnymi uszkodzeniami czy awariami.

Jakie jest zastosowanie konsolidacji próżniowej?

Konsolidacja próżniowa jest wykorzystywana w szczególności w branży budowlanej przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Metoda ta sprawdza się m.in. podczas budowy bezpiecznych dróg i autostrad. Jej zastosowanie widoczne jest również przy obiektach, w których montuje się różnego rodzaju zbiorniki, na przykład na paliwo czy materiały sypkie. Technika Menard Vacuum może być użyta także do konstrukcji wielkoobszarowych, takich jak terminale portów kontenerowych czy też terminale lotnicze. Tego typu zastosowania wymagają maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa, które można uzyskać właśnie dzięki tej metodzie.

Kolumny CMC – czym są?

Kolumny CMC (Controlled Modulus Columns), od kiedy w latach 90 XX wieku pojawiły się w ofercie firmy Menard, zyskują coraz większą popularność. Nowoczesna technologia gwarantuje wysoką nośność, szybkość wykonania oraz brak urobku. Te cechy dają kolumnom CMC ogromną przewagę nad kolumnami, wykonanymi za pomocą innych technologii.

Kolumny CMC do każdego typu podłoża

Kolumny betonowe CMC wykonuje się przy użyciu specjalnej wiertnicy. Jej dolny element stanowi uzwojenie, które pozwala swobodnie wwiercić się w grunt. Środkowa część to głowica, która wypycha grunt na boki podczas wiercenia. Rdzeniem jest stalowa tuba, umiejscowiona na samej górze, służąca do wyciągania wiertła. Dzięki takiej konstrukcji kolumny CMC sprawdzają się nawet w gruntach spoistych i organicznych, gdzie ze względu na wysoką wilgotność i zanieczyszczenia nie można zastosować żwiru czy mieszanki cementowo - wapiennej.

Kolumny CMC - wysoka nośność i brak urobku

Iniekcja betonu do otworu odbywa się podczas wyciągania świdra. Towarzyszy temu tak duże ciśnienie, że ścianki otworu nie ulegają zniszczeniu, a beton nie miesza się z gruntem. Nie mamy zatem strat materiału, dzięki czemu wydajność procesu wzmacniania gruntu przy zastosowaniu kolumn CMC jest znacznie większa, niż w przypadku użycia innych technologii.
Podczas wyciągania świder obraca się zgodnie z kierunkiem wiercenia. Sprawia to, że podłoże dookoła nie rozluźnia się. Nie pojawia się także urobek, gdyż gleba, zamiast wydostawać się na zewnątrz, przesuwana jest w ruchach poprzecznych. Tym samym unikamy konieczności usuwania i utylizacji wydobytego gruntu. Jednocześnie w naturalny sposób staje się on materiałem dogęszczającym podłoże wokół pala.

Szerokie zastosowanie kolumn CMC w przemyśle budowlanym

Kolumny CMC, ze względu na ich wyjątkowe parametry, wykorzystuje się przy wielkich projektach budowlanych. Podczas ich tworzenia nie powstają niebezpieczne wibracje ani nie dochodzi do uszkodzeń terenu. Dlatego z powodzeniem można je stosować pod budowę obiektów pożytku publicznego, takich jak hale sportowe, kompleksy hotelowe, centra handlowe czy drogi. Kolumny CMC sprawdzą się wszędzie tam, gdzie projekt zaplanowany został na terenie o niestabilnym gruncie, w którego skład wchodzą miękkoplastyczne gliny, luźne piaski, torf czy namuł. Nadają się też do wykorzystania na powierzchniach pochodzenia antropogenicznego: niekontrolowanych nasypach i zwałowiskach. Wzmacnianie gruntu z pomocą betonowych kolumn CMC to rozwiązanie niezawodne, wydajne i ekonomiczne.

Drenaż pionowy – na czym polega?

Aby nowo powstały obiekt był stabilnie osadzony na gruncie, należy zadbać nie tylko o poprawne wykonanie fundamentów, ale również o stabilizację gruntu. Przygotowanie terenu do prowadzenia inwestycji budowlanej wymaga zapewnienia nośności ziemi. Jedną z popularniejszych, a zarazem najlepszych metod, umożliwiających uzyskanie odpowiednich rezultatów, jest wykonanie drenaży pionowych. W jaki sposób tego dokonać? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Drenaż pionowy - co to jest?

Drenaż pionowy jest przeprowadzany w celu przyspieszenia procesu konsolidacji gruntu, czyli kompresji ziemi pod jej własnym lub zewnętrznym naciskiem. Czynności te wykonuje się przede wszystkim po to, aby w sprawny sposób odprowadzić wodę z terenu, na którym zostanie postawiony obiekt. Wprowadzone głęboko w ziemię dreny pionowe skracają drogę filtracji wody gruntowej. Dreny wyprodukowane są najczęściej z wysokojakościowego tworzywa sztucznego, są to rury dość elastyczne o płaskim lub okrągłym przekroju, które otulone są syntetyczną geowłókniną. Długość drenów standardowo nie przekracza 15 metrów, natomiast rozstaw wynosi od 50 do 150 cm, w zależności od warunków geotermicznych.

Drenaż pionowy - jak przebiega?

Drenaż pionowy polega na zainstalowaniu plastikowych drenów w podłożu przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn. Aby przyspieszyć cały proces, można dodatkowo zdecydować się na wykorzystanie tymczasowego nasypu obciążającego. Dzięki tak wykonanej pracy, woda dużo szybciej będzie mogła zostać odprowadzona z terenu.

Drenaż pionowy - zastosowanie

Drenaż pionowy wykorzystuje się w celu wzmocnienia gruntu. Technikę tę stosuje się przede wszystkim na gruntach spoistych, przy realizacji obiektów liniowych, np. nasypów drogowych, kolejowych, ale też na ziemiach, które podatne są na różnego rodzaju przemieszczenia. Dzięki tym pracom grunt o wiele szybciej osiada.

Warto też wspomnieć, że drenaż pionowy to często jedyna alternatywa dla wykonania posadowienia pośredniego na palach, zwłaszcza gdy podłoże to grunty organiczne o dużej wilgotności.

Zalety drenażu pionowego

Drenaż pionowy jest jedną z najbardziej ekonomicznych technik wzmacniania gruntu, gdyż zakłada możliwie maksymalne wykorzystanie ośrodka gruntowego. Co więcej, prace te nie generują hałasu, ani żadnych drgań. Jest to zatem w pełni przyjazna środowisku metoda. Należy także wspomnieć, że jest to jedna z niewielu technik, jaką można wykorzystać dla warstw nienośnych o znacznej miąższości, nawet do głębokości 50 m. 

Drenaż pionowy jest techniką organicznie sprawdzoną. Można ją przeprowadzać na gruntach organicznych o dużej wilgotności.

Drenaż pionowy jest świetną i stosunkowo łatwą do przeprowadzenia metodą wzmacniania gruntu. Wykorzystuje się ją w celu przyspieszenia procesu konsolidacji ziemi, czyli kompresji gruntu pod jego własnym lub zewnętrznym ciężarem. Dzięki poprawnie przeprowadzonemu drenażowi pionowemu można w dużo sprawniejszy sposób odprowadzić nadmiar wody z terenu, na którym w przyszłości ma stanąć budynek lub też inna konstrukcja. Metoda ta jest przyjazna środowisku, wykorzystuje się ją głównie w przypadku gruntów spoistych, przy realizacji obiektów liniowych.

Jakie grunty i kiedy wymagają stabilizacji?

Kiedy przygotowuje się grunt pod budowę, ważne jest, aby był on odpowiednio stabilny. Konkretne inwestycje wymagają określonego poziomu nośności gruntu. Zdarza się, że teren zaplanowany pod budowę nie spełnia tych wymagań. Konieczne jest wtedy jego wzmocnienie. W zależności od rodzaju podłoża oraz wymaganego efektu końcowego, stosuje się różne metody. Jakie grunty i kiedy wymagają stabilizacji? W tym artykule przybliżymy nieco temat wzmacniania gruntów.

Dlaczego niektóre grunty wymagają stabilizacji?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, przeprowadza się badania terenu. Mają one na celu określenie składu gruntu, na którym ma zostać wzniesiony budynek. Nie zawsze budowa geologiczna pozwala na przeprowadzenie zaplanowanych prac. W przypadku gruntów zbyt luźnych, mocno nawodnionych i miękkich, konieczne jest wzmocnienie. Należy pamiętać, że innych metod będą wymagały miękkoplastyczne grunty spoiste, jak np. gliny, a innych grunty organiczne, w rodzaju torfu czy namułu. Także grunty niespoiste, jak piaski czy żwiry, wymagają stabilizacji, aby mogły stanowić odpowiednie i bezpieczne podłoże pod planowaną budowę obiektów. Znając rodzaje surowców, stanowiących podłoże na danym terenie, można wdrożyć odpowiednie metody stabilizacji gruntu.

Jakie technologie można zastosować, aby wzmocnić niestabilne grunty?

Bardzo często stosowaną metodą stabilizacji gruntu jest montaż kolumn. Wwiercając się w glebę przy pomocy specjalnego świdra, maszyna tworzy otwór, w który następnie wtłaczana jest mieszanka betonowa lub żwirowa. Powstałe w ten sposób, równomiernie rozłożone na całym terenie pale, stanowią solidne wzmocnienie pod przyszłą budowę. Dodatkowo podczas wkręcania się w grunt, świder rozpycha go, powodując tym samym jego zagęszczenie. Ten rodzaj wzmocnienia sprawdza się w przypadku większości gruntów, od luźnych piasków, przez miękkoplastyczne gliny, aż po grunty organiczne o wysokiej wilgotności.

W celu zagęszczenia gruntu można stosować również metody dynamiczne, jak hydrauliczny młot, walec wysyłający wysokoenergetyczne impulsy czy wibroflotacja, która poprzez drgania zmienia układ ziaren gruntowych.

Jakie projekty najczęściej wymagają stabilizacji gruntu?

Stabilizacja gruntu jest konieczna zwykle przy budowie dróg i autostrad, bądź nasypów kolejowych. Są to bowiem projekty, w przypadku których często nie ma możliwości zmiany terenu. Wzmacnia się także grunty, na których mają powstać wielkopowierzchniowe hale, np. produkcyjne lub magazynowe. Stabilizacji wymagają również tereny zabierane morzu, gdzie planuje się np. budowę portów. Ważne, aby dopasować sposób stabilizacji, do rodzaju gruntu, tak aby efekt końcowy był trwały i zapewniał bezpieczeństwo obiektu.

Na czym polega proces iniekcji rozpychającej?

Zbyt niska nośność terenu niestety wyklucza możliwość postawienia obiektu. Warto jednak pamiętać, że w łatwy sposób można wzmocnić grunt, co pozwoli właścicielowi działki na rozpoczęcie budowy. Proces wzmacniania ziemi nazywany jest iniekcją rozpychającą. Na czym on polega? Gdzie się go stosuje? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Iniekcja rozpychająca – co to jest?

Iniekcja rozpychająca to proces, podczas którego do gruntu wpompowywany jest iniekt cementowo-gruntowy pod odpowiednim ciśnieniem. Dochodzi do tworzenia się kolumny iniekcyjnej, dzięki czemu można różnicować średnicę na długości, w zależności od parametrów ośrodka gruntowego. Warto podkreślić, że technologia ta jest naprawdę wydajna, świetnie sprawdza się w szczególności na gruntach typowo uwarstwionych. Pasta cementowa wtłaczana jest w grunt w celu jego zagęszczenia, poprawienia nośności oraz spoistości. Teren staje się bardziej utwardzony i ustabilizowany.

Przebieg iniekcji rozpychającej

Na proces ten składa się kilka kroków. Przede wszystkim żerdź przemieszczeniowa zostaje zagłębiona w gruncie do głębokości projektowej, rozpychając go na boki. Następnie wykonywana jest iniekcja właściwa, która przeprowadzana jest pod odpowiednim ciśnieniem (1-7 MPa). Proces ten powoduje powstanie brył o różnej objętości. Dochodzi do zagęszczenia gruntu poprzez jego rozepchnięcie. Prace wykonywane są do momentu osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia. Ostatnim etapem jest podciąganie, czyli powolne wyciąganie żerdzi iniekcyjnej. W tym czasie dochodzi również do tworzenia się szeregu przylegających do siebie brył, które łączą się ostatecznie w tak zwaną kolumnę iniekcyjną. Przed rozpoczęciem prac należy przede wszystkim ustalić wszystkie parametry technologiczne, między innymi maksymalne ciśnienie wtłaczanego iniektu, objętość jego poszczególnych składników oraz czas procesu iniekcji.

Zastosowanie iniekcji rozpychającej

Metoda ta znajduje swoje zastosowanie głównie na terenach, na których występują grunty niespoiste w stanie luźnym, np. piasek lub żwir. Świetnie sprawdza się też w miejscach, na których znajdują się niekontrolowane nasypy lub tworzą się leje krasowe. Co istotne, metodę tę stosuje się również pod fundamenty budynków już istniejących, gdy konieczne jest zwiększenie nośności lub ograniczenie osiadań. Sprawdza się ona również w momencie, gdy istnieje ryzyko upłynnienia się gruntu. Warto podkreślić, że metoda iniekcji rozpychającej jest przyjazna środowisku, ponieważ cechuje się bardzo niskim poziomem wibracji oraz hałasu, dzięki czemu może być stosowana w bliskim sąsiedztwie innych budynków i nie wpływa negatywnie na faunę oraz florę. Proces iniekcji rozpychającej polega na wpompowaniu do gruntu iniektu cementowo-gruntowego nazywanego inaczej pastą cementową. Metoda ta pozwala na zagęszczenie gruntu o niskiej nośności i niespoistości. Można ją także wykorzystywać na terenach zabudowanych, którym grozi, np. upłynnienie się gruntu. Co istotne, iniekcja rozpychająca jest w pełni bezpieczna dla środowiska, gdyż wyróżnia się niskim poziomem wibracji i hałasu.

Konsolidacja próżniowa – co to jest? Jakie jest jej zastosowanie?

Konsolidacja próżniowa to metoda wzmocnienia podłoża gruntowego opracowana już w latach 80. XX wieku. Z jej użyciem można utwardzić ziemię, co pozwoli m.in. na stawianie dróg, terminali lotniczych czy różnego rodzaju zbiorników o dużej wadze. Co warto wiedzieć o konsolidacji próżniowej i kiedy stosuje się tę technikę?

Czym jest konsolidacja próżniowa?

Metoda konsolidacji próżniowej jest już od dawna wykorzystywana do wzmacniania słabego gruntu. Technika ta powstała jako alternatywa dla konsolidacyjnych nasypów wykonywanych wraz z przeciążeniami i drenami pionowymi. Za opracowanie tej technologii odpowiedzialna jest firma Menard, która do dziś zajmuje się rozwojem konsolidacji próżniowej i innych rozwiązań do wzmacniania gruntu. Od nazwy firmy pochodzi także alternatywne określenie na tę metodę – Menard Vacuum, czyli MV. Podstawą działania konsolidacji próżniowej jest wykorzystanie kilku istotnych sprzętów, które muszą ściśle ze sobą współpracować. Na zestaw urządzeń pomiarowych, których używa się do konsolidacji próżniowej, składają się m.in. ciśnieniomierze, inklinometry, piezometry i repery talerzowe. Dzięki nim można na bieżąco monitorować sytuację oraz postęp konsolidacji próżniowej. Tego typu sprzęty sprawiają, że pompowanie może być zakończone dokładnie w momencie ustalonym przez plany i projekty, co przekłada się na maksymalną efektywność metody.

Ile trwa konsolidacja próżniowa?

Cały proces konsolidacji próżniowej może trwać około 6 miesięcy. Dokładna długość prac jest jednak zależna od wielu różnych czynników, takich jak stopień wykonywanej konsolidacji oraz parametry gruntu. Co istotne, nie należy celowo przyspieszać konsolidacji próżniowej. W przeciwnym wypadku osiągnięcie wysokiej jakości i stabilnego podłoża nie będzie możliwe – zbyt duże skrócenie czasu może wiązać się z różnymi uszkodzeniami czy awariami.

Jakie jest zastosowanie konsolidacji próżniowej?

Konsolidacja próżniowa jest wykorzystywana w szczególności w branży budowlanej przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Metoda ta sprawdza się m.in. podczas budowy bezpiecznych dróg i autostrad. Jej zastosowanie widoczne jest również przy obiektach, w których montuje się różnego rodzaju zbiorniki, na przykład na paliwo czy materiały sypkie. Technika Menard Vacuum może być użyta także do konstrukcji wielkoobszarowych, takich jak terminale portów kontenerowych czy też terminale lotnicze. Tego typu zastosowania wymagają maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa, które można uzyskać właśnie dzięki tej metodzie.

Drugi Webinar Grunt to wiedzieć

Wraz z Remea zapraszamy na kolejny webinar Grunt to wiedzieć poruszający zagadnienie tym razem Badań Środowiskowych.

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Dobór metod badawczych.

Szkolenie będzie miało formę bardziej zaawansowaną. Omówione zostaną etapy prowadzenia badań oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z doborem odpowiedniej metody badawczej.

Webinar jest bezpłatny i będzie prowadzony na żywo z możliwością zadawania pytań.

Zapraszamy do zapisów. Każda zarejestrowana osoba otrzyma link z nagranym szkoleniem.

 

Odbędzie się we wtorek 28 czerwca w dwóch godzinach do wyboru:

Godzina 10:00

​​​​

Godzina 18:00

​​​​

Webinar poprowadzą eksperci Remea z wieloletnim doświadczeniem:

Menard.pl

Norbert KUREK linkedin_JSA

Dyrektor Generalny Remea Sp. z o.o.

​​​​
Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w geotechnice.

Pod jego kierownictwem Remea przeprowadziła tysiące badań w całej Polsce

ewa iwanicka remea

Ewa Iwanicka linkedin_JSA

Kierownik Działu Badań Remea Sp. z o.o.

​​​​
Specjalizuje się w badaniach podłoża gruntowego, w tym badaniach środowiskowych wykonywanych technikami in-situ.

Webinar Menard – Badania gruntu

Menard.pl

Połączyliśmy siły i wspólnie z Remea zapraszamy na webinar:

Badania gruntu.
Wymysł, wymóg czy dobra praktyka?

Odpowiemy na pytanie jakie wymagania formalne i jakościowe należy spełnić przy planowaniu budowy - w świetle zaktualizowanych przepisów prawa budowlanego i praktyki geotechnicznej. Podamy przykłady innowacyjnych metod badania gruntu wykorzystywanych do optymalizacji czasu i wydatków przy realizacji budowy.

Webinar jest bezpłatny i będzie prowadzony na żywo z możliwością zadawania pytań. Odbędzie się we:

wtorek 10 maja o 10:00

Zarejestruj się:
https://zoom.us/webinar/register/WN_zOiWynaUQ0uin8nQXgW5Rg

O prowadzących:

Jakub SALONI

Dyrektor Generalny Menard Sp. z.o.o.

Ekspert w dziedzinie geotechniki, entuzjasta
nowatorskich rozwiązań - przede wszystkim tych
z zakresu wzmacniania gruntu.

jakub saloni dyrektor menard

Ewa IWANICKA

Kierownik Działu Badań Remea Sp. z.o.o.

Specjalizuje się w badaniach podłoża gruntowego,
w tym badanich środowiskowych
wykonywanych technikami in-situ.

ewa iwanicka remea

Patronat medialny:

#MenardRadzi: Domek jednorodzinny a fundamenty

Fundamenty domu jednorodzinnego

Posadowienie niewielkich obiektów budowlanych takich jak domek jednorodzinny czy domy szeregowe na słabym gruncie, może wymagać rozwiązań typu pale fundamentowe zamiast fundamentów bezpośrednich.

Domek jednorodzinny dla wielu osób jest spełnieniem marzeń oraz najpoważniejszą inwestycją w życiu. Nawet osoby bez specjalistycznego wykształcenia budowlanego zdają sobie sprawę jak ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża oraz fundamenty, na których dom będzie mógł bezpiecznie stać.

Wybór lokalizacji działki to kwestia indywidualna, niektórzy szukają miejsc dobrze skomunikowanych blisko dużych aglomeracji inni potrzebują ciszy i bliskości natury. Fundamenty domu jednorodzinnego mogą wymagać specjalistycznych rozwiązań gdy wybór miejsca padnie na działki położone w malowniczych miejscowościach, na przykład nieopodal jezior lub rzek, które charakteryzuje skomplikowana budowa geologiczna – występowanie gruntów organicznych (tj. torfy, namuły, gytie) lub uplastycznionych gruntów spoistych (gliny, iły).

Cześć działek budowlanych lokalizuje się na terenach dawnych wykopów wypełnionych gruzem lub nasypami niebudowlanymi. Fundament na palach może się okazać nieodzowny, jeśli mamy do czynienia ze słabym podłożem takim jak glina, podłoże bagniste , opady typu gruz może stanowić ryzyko w przypadku braku współpracy z firmą specjalistyczną.
Słabonośne podłoże stawia pod znakiem zapytania realizację wielu inwestycji ze względu na obawy inwestorów przed uszkodzeniem budynku wywołanym nadmiernym osiadaniem fundamentów domu, nawet jeżeli jest to domek jednorodzinny.

W Menard oferujemy Klientom szereg rozwiązań w zakresie doradztwa przy wzmacnianiu - na przykład palowanie fundamentów oraz odpowiedniego przygotowania podłoża pod fundamenty. Wzmacniamy podłoże zarówno pod duże inwestycje (wysokie budynki, drogi, koleje, lotniska etc.) jak i te mniejsze (domy jednorodzinne, niewielkie hale, zbiorniki, maszty).
Dobrze opracowany projekt geotechniczny, dobór właściwego sprzętu oraz zgrany zespół pozwalają oferować nam rozwiązania geotechniczne dopasowane do potrzeb inwestorów (również tych mniejszych oraz prywatnych).

Nasze rozwiązania dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorców - SPRAWDŹ!

Menard.pl

Wzmocnienie podłoża gruntowego w ciągu drogi S11 na budowie Obwodnicy Olesna

Opis projektu

Na zlecenie konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. zrealizowano prace na budowie Obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Wykonano wzmocnienie gruntu pod 3,5 km odcinkiem nasypu drogowego oraz pod fundamentami 20 obiektów inżynierskich. Wdrożono 5 technologii- kolumny CMC, kolumny CFA, wgłębne mieszanie gruntu (kolumny DSM) oraz metodę zagęszczania dynamicznego DC i wymiany dynamicznej DR.

Warunki gruntowe

Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze inwestycji. Wykształcone są w postaci piasków akumulacji lodowcowej z głazami oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych leżących na glinach zwałowych, a także glin zwałowych w rejonie miejscowości: Łomnica, Sowczyce i Świercze. W dolnych partiach czwartorzędu utwory występują jako piaski średnioziarniste ze żwirami i otoczakami lub żwiry. Piaski wodnolodowcowe i żwiry występują w rejonie Olesna pod pokrywą osadów gliniastych (iłów, mułków i piasków zastoiskowych) o zróżnicowanej miąższości. Pod żwirami fluwioglacjalnymi występuje lokalnie dolny poziom glin zwałowych. Najmłodsze osady czwartorzędowe, występują w dolinach cieków i reprezentowane są przez mułki, grunty próchniczne, piaski, namuły i torfy. Strefę powierzchniową stanowią holoceńskie gleby oraz lokalnie grunty antropogeniczne – nasypy niebudowlane, stanowiące mieszaninę gruntów rodzimych i antropogenicznych w różnych proporcjach.

Rozwiązania projektowe

Ze względu na różnorodność warunków gruntowych, rodzaju obciążeń przekazywanych na podłoże oraz terenu, przez który biegnie cała inwestycja należało zastosować szereg różnych rozwiązań dopasowanych do danej sytuacji. Pod nasypami drogowymi wykonano zagęszczanie dynamiczne DC, kolumny wymiany dynamicznej DR oraz kolumny CMC z głowicą kruszywową. Pod obiektami inżynierskimi zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC i kolumn DSM lub palowanie w technologii CMC i CFA. Ze względu na rozległy teren dużym wyzwaniem była istniejąca zabudowa- trasa przebiega w pobliżu linii PKP, zabudowań wiejskich, a także zabytkowego kościoła. W sumie wykonano ponad 15 000 mb kolumn CMC, ok. 5 400 szt. punktów DC/DR i ok. 2 500 mb kolumn DSM.

Zdrowie w budowie

Rok 2021 w grupie Soletanche Freyssinet to rok kampanii „Zdrowie w budowie” w której szczególną uwagę zwracamy na zdrowie i jego profilaktykę.

W ostatnich tygodniach w związku z Różowym Październikiem oraz Wąsopadem głośno mówimy o problemie raka prostaty i raka piersi. To nie są tematy tabu. Dlatego też we współpracy z fundacją Kapitan Światełko oraz Movember Polska przygotowaliśmy dla naszych pracowników filmiki instruktarzowe jak kontrolować swój stan zdrowia.

Dodatkowo zdecydowaliśmy o wprowadzeniu dodatkowego dnia urlopu dla każdego pracownika na wykonanie badań profilaktycznych.

Panie – znajdźcie chwilę dla siebie i badajcie się.

Panowie, badania są ważne - dbajcie o siebie, jesteście nam potrzebni!

Menard.pl

Dzień aktywności fizycznej 2021!

30 sierpnia w grupie Soletanche Freyssinet do której należymy jako Menard, obchodzony jest Dzień Aktywności Fizycznej.
W tym dniu szczególnie zachęcamy do bycia aktywnym nie tylko w czasie wolnym, ale także w pracy. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dorośli od 18 roku życia wykonywali przynajmniej 150 minut tygodniowego aerobowego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności lub przynajmniej 75 minut tygodniowego aerobowego wysiłku o wysokiej intensywności aktywności fizycznej.
Regularne przerwy na ćwiczenia mają pozytywny wpływ na umysł, zwiększają wydajność i poprawiają nasze samopoczucie. W czasie pandemii ruch jest niezmiernie ważny,gdyż poprawia naszą kondycję oraz wzmacnia odporność. Zatem aktywność fizyczna służy nie tylko przyjemności.
Nie tylko w tym dniu, ale również na co dzień namawiamy do prowadzenia aktywnego trybu życia.
W drodze do pracy wybierzcie rower lub zróbcie krótki spacer. Zamiast windy wybierzcie schody. A w pracy znajdźcie 5 minut w ciągu godziny na krótkie ćwiczenia rozciągające i relaksujące.

#Yourstepscount

Menard.pl
Menard.pl
Menard.pl

Dzień Ochrony Środowiska 2021

Czy wiesz, że w 1972 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 5 czerwca Dniem Ochrony Środowiska? Ideą tego dnia jest nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej, ale także podjęcie działań proekologicznych.
W tym roku hasłem przewodnim tego wydarzenia jest Ecosystem Restoration czyli Odbudowa Ekosystemów.
Menard zgodnie z zobowiązaniem całej grupy VINCI sukcesywnie wdraża działania na rzecz ochrony ekologii. Naszym celem jest realizowanie prac przy jak najmniejszym wykorzystaniu nieodnawialnych zasobów naszej planety.
RAZEM – na rzecz ekologii!

SAFETY DAY 27 MAY 2021

Bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym podczas każdej realizacji. Dzisiaj wspólnie z całą grupą VINCI obchodzimy Safety Day, poświęcony bezpiecznej pracy.
Wypatrujcie na naszych maszynach znaku THUMBS UP FOR SAFE ACCESS. To symbol przypominający każdemu o konieczności uzyskania zgody na wejście do obszaru prowadzonych robót.
Nie bój się powiedzieć STOP, gdy widzisz zagrożenie!

Umowa ws Zachemu podpisana!

19. stycznia podpisaliśmy umowę na wykonanie remediacji części terenu po dawnych zakładach chemicznych ZACHEM. Wspólnie jako konsorcjum firm REMEA SAS, Remea Sp. z o.o. i Menard Sp. z o.o. wykonamy remediację z wykorzystaniem innowacyjnej metody technicznej "pump and treat" czyli "pompuj i oczyszczaj”, która polega na wypompowaniu zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczeniu wód podziemnych w instalacji i zatłoczeniu wstępnie oczyszczonej wody do warstwa wodonośnej. Więcej o całości inwestycji można przeczytać TUTAJ.

#MenardRadzi: Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych w skomplikowanych warunkach terenowych

Jakub Saloni, Karolina Trybocka, Menard Sp. z o.o.

Przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, należy przygotować odpowiednią i bezpieczną platformę roboczą. W przypadku, gdy wzmocnienie wykonywane jest na bardzo słabym podłożu lub gdy poziom roboczy znajduje się znacznie powyżej lub poniżej terenu (wykopy i nasypy), roboty ziemne, platforma robocza oraz ewentualne odwodnienie powinny być przedmiotem projektu technicznego. Jakość i bezpieczeństwo robót geotechnicznych, takich jak wzmocnienie podłoża czy palowanie, zależy ściśle od zaprojektowania i wykonania platform roboczych.
Przyjęty poziom roboczy jest wypadkową takich czynników jak: naturalny poziom terenu, poziom posadowienia obiektu, poziom zwierciadła wody gruntowej, fazy budowy, uzbrojenia terenu i innych. Dokumentacja projektowa zasadniczych robót geotechnicznych, platform roboczych, zabezpieczeń skarp, ścian wykopów, nasypów i odwodnienia wykopów może stanowić jedno kompletne lub odrębne, odpowiednio skoordynowane opracowania techniczne. Odpowiednia technologia i organizacja wykonania robót ziemnych oraz właściwe zagospodarowanie placu budowy są bardzo istotne, kluczowe jest aby specjalistyczne roboty geotechniczne wykonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Platforma robocza to konstrukcja ziemna, najczęściej stanowiąca warstwę z kruszyw gruboziarnistych lub stabilizowanych drobnoziarnistych, pełniąca rolę nawierzchni dla ustawienia oraz bezpiecznej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. W przypadku prowadzenia robót geotechnicznych platforma często stanowi podłoże pod maszyny i urządzenia do robót ziemnych, które składają się z ciężkiego podwozia i wysokiego masztu, takie jak palownice, kafary czy dźwigi. Sprzęt ten posiada wysoko usytuowany środek ciężkości, dlatego wymagania dotyczące platformy roboczej są zdecydowanie wyższe niż w przypadku sprzętu do robót ziemnych takiego jak koparki czy ładowarki.
Praca ciężkiego sprzętu przy krawędzi skarp i ścian jest zagadnieniem wymagającym starannej analizy. Nawet niewielkie przemieszczenia krawędzi mogą doprowadzić do nadmiernego pochylenia poziomu platformy roboczej lub usunięcia platformy spod gąsienicy. Może to doprowadzić do zagrożenia życia i mienia, zniszczeń konstrukcji ziemnej, a także uszkodzenia obiektów sąsiadujących, w wyniku upadku maszyny.

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sprzętu do robót ziemnych

W przypadku pracy maszyn w pobliżu krawędzi wykopu lub nasypu, stosuje się następujące ogólne wymagania bezpieczeństwa:
• W przypadku pracy w pobliżu skarpy nasypu / wykopu należy zweryfikować taki czynnik, jak stateczność globalna konstrukcji (budowli) ziemnej podczas pracy maszyny i wyznaczyć bezpieczne odległości pracy maszyny od górnej krawędzi nasypu / wykopu;
• Należy wykonać zabezpieczenie krawędzi wykopu w postaci barier ochronnych;
• Należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną wokół maszyn;
• Należy wykonać i utrzymywać bezpieczne zejścia do wykopu; wejścia na nasyp wyposażone w bariery lub poręcze;
• Należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące składowania urobku w pobliżu skarp i ścian.
Stateczność wykopów i nasypów zabezpiecza się w pierwszym rzędzie poprzez odpowiednie, bezpieczne nachylenie skarpy wykopu. W prostych przypadkach, przy niewielkiej wysokości i małym obciążeniu krawędzi skarpy, bezpieczne nachylenie ścian wykopów można określać na podstawie ogólnych wytycznych.
W przypadku ograniczeń geometrycznych, związanych np. z zagospodarowaniem terenu, konieczne jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanego zabezpieczenia wykopu, w postaci: ścianki berlińskiej (Fotografia 2), palisady, ścianki szczelnej lub ściany szczelinowej. Stateczność obudowy musi być zapewniona na każdym etapie robót, należy zatem rozważyć, i w miarę potrzeby przeliczyć, wszystkie sytuacje przejściowe.
Podstawowe zasady BHP na placu budowy przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym nakazują wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznego działania każdego sprzętu (koparka, równiarka, ładowarka) w przypadku krawędzi wykopów i nasypów (Fotografia 1). Organizacja, przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy jest tutaj kluczowe.

Oznkowanie krawędzi wykopu e1606724725328

Fot. 1. Oznakowanie krawędzi wykopu.

Zabezpieczenie wykopu

Fot. 2. Zabezpieczenie wykopu obudową oraz membraną.

Ogólne zalecenia dotyczące pracy sprzętu do robót ziemnych przy głębieniu wykopów odwołują się do definicji klina odłamu. Klin odłamu gruntu jest to część skarpy, która może ulec obsunięciu (pod wpływem ciężaru własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz). Klin odłamu wykopu znajduje się między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. Pracująca koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Dla wyznaczenia klina odłamu oblicza się iloczyn wysokości skarpy i współczynnika zależnego od rodzaju gruntu wynoszącego od 0,5 do 1,5. Przyjmując dla koparki minimalną odległość od klina odłamu 0,6m, bezpieczną odległość pracy od dolnej krawędzi skarpy (Z) możemy zdefiniować poniższą formułą:

Z= x * h + 0,6m,

gdzie: h - wysokość skarpy, x- współczynnik zależny od rodzaju gruntu (Rysunek 1).

Minimalna odległość od skarpy dla koparki wg. ogólnych wytycznych BHP oraz dla niewielkiej palownicy

Rys. 1.  Minimalna odległość od skarpy dla koparki wg. ogólnych wytycznych BHP oraz dla niewielkiej palownicy.

W przypadku, gdy wysokość wykopu jest większa niż 4 m, należy obligatoryjnie wykonać odpowiednią dokumentację projektową, zawierającą obliczenia stateczności. Takie obliczanie dla robót ziemnych należy przeprowadzić również w przypadku gdy nie jest możliwe utrzymanie nachylenia wynikającego z ogólnych zaleceń. W przypadku stosowania dodatkowych zabezpieczeń ścian wykopu, takich jak ścianki szczelne i ścianki berlińskie, należy przygotować odpowiednią dokumentację projektową.
W niektórych przypadkach w utrzymaniu stateczności mogą dopomóc proste rozwiązania takie jak przykrywanie ścian nasypów membraną. Należy jednak podkreślić, że takie rozwiązanie może jedynie zabezpieczyć skarpę przed obniżeniem parametrów gruntowych w wyniku spływu wód opadowych. Stateczność zawsze trzeba sprawdzić poprzez obliczenia przyjmując parametry gruntu po stronie bezpiecznej.
Dostępne w literaturze zalecenie dotyczące pracy na nasypach są bardzo ogólne. Niestety, w praktyce stateczność nasypu zazwyczaj weryfikowana jest jedynie w fazie docelowej, choć często należałoby również zweryfikować fazę pracy maszyny. Powszechnie zakłada się, iż pochylenie w gruntach nieskalistych bez dodatkowych umocnień nie powinno być bardziej strome niż 1:1,5. W pozostałych przypadkach należy przeprowadzić dodatkowe obliczenia.
Należy także zwrócić uwagę na formowanie tymczasowej skarpy czołowej nasypu np. w przypadku ściany ograniczającej zasypywaną przestrzeń za przyczółkiem obiektu, ścianą oporową lub przepustem. Sytuację taką należy zweryfikować obliczeniowo.

Bezpieczeństwo sprzętu ciężkiego do prac geotechnicznych

Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych usytuowane w wykopach lub nasypach wymagają bardziej rygorystycznych sprawdzeń niż w przypadku sprzętu do robót ziemnych. Wynika to z bardziej złożonej budowy sprzętu, oraz z konieczności zabezpieczenia jakości prac przez ten sprzęt realizowanych.
Odległość ciężkiego sprzętu np. palownicy od granicy skarpy powinna wynosić min. 1,5 m. Zaleca się nie stosowanie nachylenia skarp bardziej stromego niż 1:1,5, chyba że każdorazowo dokona się weryfikacji obliczeniowej stateczności. Obliczeń wymagają wszelkie skarpy powyżej 2 m wysokości.
Weryfikacji obliczeniowej wymagają zabezpieczenia wykopów i nasypów w postaci ścianek. W każdym przypadku, obliczenia stateczności powinny opierać się o parametry gruntu naturalnego i nasypowego przyjęte w oparciu o badania polowe lub laboratoryjne przeprowadzone współczesnymi metodami zgodnie z Eurocodem 7 (Część 2 - Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego). Nie zaleca się stosowania parametrów korelacyjnych przyjętych za pomocą normy PN-B-03020. Za szczególnie wrażliwe należy uznać prace związane ze wzmocnieniem podłoża oraz palowaniem. Wykonywanie robót ziemnych tego typu odbywa się najczęściej w gruncie o niskich parametrach, których określenie wymaga sprawdzonych metod badawczych. Dobór badań powinien nastąpić w wyniku ścisłej współpracy projektanta i geologa, zaś ostateczna decyzja dotycząca doboru parametrów do obliczeń powinna zostać podjęta przez projektanta i dostosowana do modelu obliczeniowego.
W obliczeniach należy uwzględnić fazy wykonania wykopu i nasypu. W każdym przypadku należy uwzględnić odpowiednie efekty oddziaływań, wynikające z obciążenia górnej krawędzi skarp i/lub ich podstaw sprzętem, który będzie w praktyce używany na placu budowy. Należy uwzględnić zjawiska związane z siłami pochodzącymi od wpływu wody gruntowej, w szczególności wynikające z wgłębnego odwodnienia wykopu. Obliczenia stateczności skarp należy prowadzić jako dodatkowy element obliczeń nośności platformy roboczej. W przypadku wykopów za niezbędne należy uznać także sprawdzenie stateczności dna. Obliczenia poszczególnych schematów zniszczenia należy przeprowadzić niezależnie lub należy znaleźć mechanizm krytyczny (taką możliwość dają np. obliczenia programami MES). Przykładowe schematy krytyczne dla platform roboczych zilustrowano na Rysunku 2.
Do szczególnie skomplikowanych należą sytuacje, gdy geometria konstrukcji wymaga stosowania kilku poziomów roboczych i różnych schematów obciążenia naziomu. Projektant geotechniczny powinien rozważyć wszelkie możliwe schematy i uwzględnić je w odpowiednio dobranych modelach obliczeniowych.

Przykładowe schematy utraty stateczności ciężkiego sprzętu do robót geotechnicznych

Rys. 2. Przykładowe schematy utraty stateczności ciężkiego sprzętu do robót geotechnicznych: a) przekroczenie nośności podłoża gruntowego, b) utrata stateczności dna wykopu, c) utrata stateczności ściany wykopu/nasypu, d) utrata stateczności skarpy nasypu/wykopu, e) głęboka utrata stateczności nasypu/wykopu, f) utrata stateczności skarpy czołowej nasypu, g) głęboka utrata stateczności skarpy czołowej nasypu.

Platformy robocze na gruncie o bardzo niskich parametrach wytrzymałościowych

Grunty o szczególnie niskich parametrach wymagają w pierwszej kolejności bardzo dokładnego określenia parametrów. W przypadku projektowania platform roboczych na gruntach organicznych i drobnoziarnistych szczególnie istotnym parametrem jest wytrzymałość na ścinanie. Określenie tego parametru wymaga pobrania odpowiedniej jakości próbek i wykonania badań laboratoryjnych np. w aparacie trójosiowego ściskania. Alternatywnie, można także wykonywać badania polowe za pomocą odpowiedniej jakości sondowań np. sondą o stałej prędkości ścinania (tzw. Vane test) lub sondowania statycznego CPTU stożkiem o dużej średnicy lub za pomocą końcówki kulowej.
W przypadkach szczególnych metodologia wykonania platformy wymaga bardzo starannego planowania. Gdy nośność gruntu jest bardzo niska, konieczne może być wykonywanie platformy w kilku warstwach. Platforma robocza, która służy do przekazywania obciążeń od maszyn sama w sobie generuje znaczące obciążenie dla słabego gruntu. Kwestię tę, należy uwzględnić w obliczeniach i odpowiednio zaplanować poszczególne elementy zagospodarowania placu budowy i etapy wykonywania robót.
W pierwszym etapie, w celu poprawy dystrybucji obciążenia oraz celem zapobiegnięcia mieszania się materiału nasypowego z gruntem, rozkłada się warstwę geowłókniny bezpośrednio na warstwie niskiej roślinności bagiennej. Pierwszą warstwę kruszywa o stosunkowo niewielkiej miąższości (najczęściej około 0,5 m) rozkłada się spychaczami metodą pchania kruszywa od czoła. Wykonanie każdego kolejnego etapu może wymagać czasu oczekiwania, podczas którego grunt będzie podlegał konsolidacji pod ciężarem poprzedniej warstwy platformy. Przyspieszenie konsolidacji można uzyskać dzięki instalacji prefabrykowanych drenów pionowych, które można wykonać z przejściowej platformy roboczej, pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń weryfikujących bezpieczeństwo pracy maszyny służącej do instalacji drenów. Następnie wykonuje się stopniowo kolejną lub kolejne warstwy platformy roboczej. Po uzyskaniu odpowiedniej grubości otrzymuje się możliwość wprowadzenie na teren ciężkiego sprzętu.

Kolejne innowacje w Menard – powstanie system do mieszania gruntu

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, a konkretniej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przez najbliższe 3 lata będziemy realizować projekt: Budowa i walidacja innowacyjnego systemu do mieszania gruntu w wielu technologiach współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Menard Sp z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym, dzięki opracowaniu innowacyjnego samowystarczalnego i mobilnego systemu do mieszania wgłębnego gruntu niezależnie od rodzaju podłoża, mającego zastosowanie na rynku budowlanym w zakresie wzmocnienia podłoża. Więcej o projekcie piszemy TUTAJ.

Respiratory dla szpitali

Druga fala epidemii SARS-CoV-2 nadeszła, dlatego nasza akcja #Razemdlaszpitali trwa i nie ustaje w pomocy najbardziej potrzebującym zarażonym wirusem. Dziękujemy @VINCI i @FondationVINCIpourlaCité za przekazanie niezbędnych środków. Dzięki tym funduszom spółki Grupy @VINCI działające w Polsce, mogły zakupić sześć wysokiej klasy respiratorów, niezbędnych polskim medykom w walce o zdrowie i życie pacjentów chorych na #covid19.
Respiratory trafiły do sześciu szpitali – w Warszawie, Kaliszu, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy. Od marca do września pomogliśmy już ponad 30 placówkom w całej Polsce. Wśród nich są szpitale, centra medyczne oraz domy pomocy społecznej.
- Przekazany sprzęt stanowi dla nas ogromne wsparcie, posłuży on pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, u których pojawi się konieczność wspomagania ich niewydolnego układu oddechowego, zakażonych #covid19. Dzięki wyposażeniu w turbinę możliwe będzie wykorzystanie respiratora w pomieszczeniach, które nie posiadają instalacji sprężonego powietrza, jak również podczas transportu pacjenta. Przekłada się to na większą funkcjonalność i szerokie możliwości użycia darowanego nam respiratora. – powiedział Radosław Kołaciński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Działanie, które podjęliśmy przy wsparciu Fundacji VINCI @FondationVINCIpourlaCité, w gronie 12 spółek, tj.: Warbud, Eurovia Polska, ATEM-Polska, Menard, ETF Polska, Soletanche Polska, Calanbau-TPI, Freyssinet Polska, VINCI Facilities Polska, VINCI Immobilier Polska, Axians Networks Poland, Remea –pokazują, jak niezwykle ważna jest pomoc w kryzysowej sytuacji epidemii , zarówno dla służby zdrowia, jak i samych pacjentów– daje szansę i nadzieję na wygraną z chorobą. - Przekazując darowiznę, chcemy wesprzeć, ale i podziękować lekarzom, którzy czuwają nad naszym zdrowiem i są na pierwszej linii frontu w walce z #covid19. – powiedziała Agnieszka Wąsowska, Członek Zarządu Fundacji „Warbud – Warto Pomagać”, koordynator akcji.

1 3
3 4

#MenardRadzi: Nośność geotechniczna podłoża wzmocnionego kolumnami

Wzmocnienie podłoża gruntowego - sprawa niebanalna

Karolina Trybocka, Jakub Saloni, Piotr Kanty, Menard Sp. z o.o.

Grunt jest ośrodkiem silnie nieliniowym, niejednorodnym, anizotropowym, trudnym do zbadania i ścisłego opisania – krótko mówiąc jest to ośrodek nieprosty do analizy. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy wprowadzone do niego elementy pionowe (np. kolumny CMC lub kolumny DSM), o znacznie większej sztywności, które mają na celu wzmocnienie gruntu, sprawa staje się już skomplikowana. Ponadto pamiętać należy o zapisach normowych, które obecnie wymagają podejścia probabilistycznego oraz stosowania częściowych współczynników bezpieczeństwa - można już się zacząć gubić.
Dla gruntu wzmocnionego kolumnami należy zweryfikować stany graniczne nośności i użytkowania. W praktyce, jeżeli chodzi o wzmocnienie podłoża, jego projektowanie i planowanie, duży nacisk jest kładziony na szacowanie osiadań, gdyż częstym celem wzmocnienia gruntu jest redukcja przemieszczeń i odkształceń konstrukcji.

Istotna dla zapewnienia nośności jest odpowiednia wytrzymałość strukturalna elementów wzmacniających (STR – nośność strukturalna) a także niedopuszczenie do zniszczenia, nadmiernego odkształcenia ani niekontrolowanych przemieszczeń wzmocnionego podłoża (GEO – nośność geotechniczna). W artykule przedstawiono możliwe sposoby weryfikacji nośności geotechnicznej (GEO) podłoża wzmocnionego kolumnami.

Obliczanie nośności gruntu wzmocnionego kolumnami - prosty ale skomplikowany wzór

Całkowita nośność obliczeniowa dla gruntu wzmocnionego kolumnami może być opisana poniższą formułą zaadoptowaną obecnie do projektu nowego Eurokodu 7,cześć 3 (prEN1997-3):

Nośność obliczeniowa gruntu wzmocnionego

Tylko na pozór formuła wydaje się prosta, w rzeczywistości jej stosowanie wymaga dokładnej analizy całego modelu z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań poszczególnych elementów wzmocnionego podłoża oraz uwzględnienia wszystkich potencjalnych mechanizmów zniszczenia, przy kompatybilnych przemieszczeniach. W układzie kolumn i otaczającego je gruntu, przy obecności warstwy transmisyjnej, podczas skalowania obciążeń lub redukcji parametrów wytrzymałościowych, zmienia się rozkład obciążenia na kolumny i grunt między nimi. Ponadto utrata nośności kolumn nastąpi w warstwie w której zakotwione są kolumny, natomiast grunt osiągnie stan graniczny na wyższym poziomie (Rys.1).

Uproszczone metody weryfikacji nośności gruntu, które opisano poniżej są praktykowane i pozwalają na szybką weryfikację stanu granicznego nośności, jednak korzystanie z metod bardziej zaawansowanych pozwala na optymalizację rozwiązania projektowego.

schemat

Rys. 1 Teoretyczny schemat utraty nośności GEO podłoża wzmocnionego kolumnami.

Skrajne przypadki

Projektant ma prawo uprościć sobie wzór, kiedy analizowana sytuacja na to pozwala. Jeżeli pominiemy nośność kolumn, a nośność gruntu okaże się wystarczająca dla projektowanych obciążeń, dla fundamentów sprawa uprości się następująco:

Menard.pl

W tej sytuacji znajdziemy się w tzw. „Domain 2” (ASIRI;2012), w której kolumny projektowane są jedynie w celu redukcji osiadań, w tej sytuacji biorąc pod uwagę samą nośność/stateczność posadowionej konstrukcji, kolumny nie są potrzebne.

Drugi skrajny przypadek będzie mógł mieć zastosowanie w układach bez warstwy transmisyjnej, gdzie głowica kolumny bezpośrednio podpiera sztywny fundament. W obliczeniach może być wówczas zaniechane uwzględnienie nośności podłoża gruntowego między kolumnami, natomiast wykazane musi zostać, że kolumny są w stanie przenieść pełne obciążenie. Wówczas sprawdzenie nośności gruntu odbędzie się według wzoru analogicznego jak dla fundamentów na palach:
Menard.pl

Skrajne przypadki są względnie proste, jednak często potrzebne będzie uwzględnienie zarówno nośności gruntu jak i kolumn.

Uproszczona metoda

Do weryfikacji nośności gruntu często wykorzystuje się metodę uproszczoną, której celem jest wykazanie spełnienia równań równowagi sił oraz nieprzekroczenia nośności obliczeniowej zarówno w kolumnach jak i w gruncie pomiędzy nimi. Konieczne jest więc wykazanie, że:

- obciążenie jednostkowe przekazywane na grunt między kolumnami nie przekracza nośności obliczeniowej tego gruntu,

- obciążenie przypadające na kolumnę nie przekracza nośności zewnętrznej ani wewnętrznej kolumny,

- obciążenie jednostkowe przekazywane na głowicę kolumny nie przekracza dopuszczalnego naprężenia z uwagi na naprężenia graniczne nad głowicą kolumny – w układzie z warstwą transmisyjną, wyznaczone na podstawie mechanizmu Prandla lub na podstawie mechanizmu stożków,

- zostaje zachowana równowaga sił.

Metodę tą można stosować wykorzystując metody analityczne, empiryczne oraz numeryczne, w praktyce często są one łączone.

Bardziej zaawansowane metody wymagają głębszej analizy, jednak szczegółowa ocena nośności podłoża gruntowego pozwala na uzyskanie bardziej optymalnego rozwiązania. W tym kierunku podążają głównie osoby posiadające doświadczenie pozwalające im przede wszystkim odpowiednio dobrać program badań gruntu, a także ocenić wiarygodność stosowanej metody oraz modelu w danych warunkach gruntowo-wodnych.

Szczególny przypadek nasypu – czyli tam gdzie STR spotyka się z GEO

Nasyp będzie tym szczególnym przypadkiem, gdzie niezbędna jest analiza stateczności globalnej układu. Jeżeli projektujemy nasyp, należy zweryfikować stateczność za pomocą podejścia obliczeniowego „3”, np. za pomocą metod paskowych, pamiętając o odpowiednich współczynnikach na obciążenia oraz odpowiednich współczynnikach redukujących parametry wytrzymałościowe. Warunkiem wykorzystania kolumn w obliczeniach stateczności jest zapewnienie ich nośności wewnętrznej poprzez zweryfikowanie konieczności, i ewentualne  zaprojektowanie odpowiedniego zbrojenia za pomocą podejścia obliczeniowego „2*”, ponieważ kolumna złamana lub nieciągła nie przeciwdziała utracie stateczności nasypu.

W przypadku, w którym stateczność konstrukcji nie jest spełniona dla gruntu bez kolumn, można przeprowadzić analizę, w której ideowo kolumny zastępuje się siłą jaka przypada na ich głowice (Rys.2). W praktyce stosowane są również inne metody analizy stateczności, przy czym stateczność globalna w przypadku nasypów posadowionych na kolumnach betonowych/cementogruntowych (jak np. kolumny dsm czy kolumny cmc) będzie bezpośrednio związana z wytrzymałością tych kolumn na zginanie oraz ścinanie.

rys2 1

Rys. 2 Uproszczony model analizy stateczności.

Zaawansowana weryfikacja nośności GEO

Programy wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych nie są jeszcze doskonałe, jednak dziedzina ta szybko ewaluuje i staje się najpotężniejszym narzędziem projektowym, nie tylko w geotechnice. Dają szerokie możliwości dokładnej analizy, a co za tym idzie, są to narzędzia służące optymalizacji rozwiązań geotechnicznych. Trudno jest ocenić kiedy ich użycie będzie tak pewne, jak dobrze sprawdzone metody analityczne lub empiryczne. Jednak patrząc na możliwości, które daje MES trudno zaprzeczyć, że używając popranych modeli numerycznych można by było wyznaczyć dokładną nośność geotechniczną pełnego układu kolumn oraz otaczającego je grunty. Taka analiza mogłaby odzwierciedlać mechanizm zniszczenia z uwzględnieniem zmienności litologicznej, zmienności obciążenia, obszarów krawędziowych, uwzględnieniem zjawisk nieliniowych, redystrybucji obciążeń oraz innych. W ten sposób można wyznaczyć zapas bezpieczeństwa konstrukcji, wykorzystując rekomendowane podejście obliczeniowe (np. przyrostowe obciążenia lub stopniowej redukcji parametrów wytrzymałościowych).

Zakończenie

Artykuł powstał na podstawie ASIRI – Recommendations for the design, construction and control of rigid inclusion ground improvement; 2012 oraz projektu znowelizowanej wersji normy Eurocode 7 prEN1997-3, jednak obejmuje jeden wybrany fragment weryfikacji projektowej i tylko wybrane metody. Należy podkreślić, że dla wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami bardzo istotna jest również weryfikacja nośności strukturalnej. Dodatkowo projektowanie wzmocnienia gruntów uwzględnia również weryfikacje stanu granicznego użytkowania oraz wpływu osiadań / deformacji wzmocnionego podłoża na projektowaną konstrukcję.

#MenardRadzi: Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego i prowadzenia robót geotechnicznych

Karolina Trybocka, Jakub Saloni, Menard Sp. z o.o.

Przygotowanie placu budowy, gdy do wykonania są roboty geotechniczne, wymaga szczególnej uwagi ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu na budowie. Teren, na którym poruszać się będzie ciężki sprzęt budowalny, należy przygotować nie tylko w zakresie wycięcia roślinności i uprzątnięcia śmieci. W każdym przypadku należy również zadbać o to, aby platforma robocza była odpowiednio przygotowana – przede wszystkim spełniała warunki nośności i stateczności oraz zapewniała efektywne wykonywanie robót. Tutaj parametry, a tym samym koszty będą zależeć od czynników indywidualnych. Poza najważniejszym aspektem bezpieczeństwa, platformy robocze poprawiają jakość i dokładność robót oraz wpływają na przyśpieszenie pracy.
Firma Menard w ramach inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu standardów związanych z wykonaniem platform roboczych niezbędnych do prowadzenia robót geotechnicznych. Standardy platform zostały opisane w dokumentach dostępnych na stronach www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl, www.pzwfs.com.pl, oraz Menard.

Standard „Platforma Robocza – Wykonanie i Eksploatacja” został przyjęty jako obligatoryjny do stosowania przez największe stowarzyszenie łączące firmy budowlane w Polsce: „Porozumienie Dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Niniejszy artykuł w krótki sposób przybliża treść standardu i zawiera skrócone informacje dotyczące sposobu wymiarowania platform.

Zgodnie z treścią w/w standardu, platforma robocza to konstrukcja ziemna, tymczasowa lub stała, wykonana na rodzimym podłożu gruntowym z kruszyw gruboziarnistych lub stabilizowanych, stanowiąca nawierzchnię dla ustawienia  oraz bezpiecznej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. W każdym przypadku należy spełnić podstawowe wymagania nośności i użytkowalności dla ciężkiego sprzętu budowlanego takiego jak głębiarki, silosy, koparki, ładowarki, palownice, wiertnice, kafary, żurawie samojezdne. Z uwagi na rodzaj sprzętu najczęściej standard ten jest stosowany, gdy wykonywane są specjalistyczne roboty geotechniczne, jednak może mieć zastosowanie w przypadku każdych innych robót prowadzonych przy udziale ciężkiego sprzętu.

Pierwszym etapem przygotowania platformy roboczej powinno być wykonanie jej projektu. Bardzo istotne jest, aby dokumentacja była tworzona w sposób poprawny. Inspektorzy BHP powinni weryfikować dokumentacje oraz sprawdzać czy była tworzona przez osoby posiadające wiedzę merytoryczną i odpowiednie dane do jej zaprojektowania. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku, aby osoba projektująca platformy robocze miała uprawnienia projektowe, jednak z praktycznego punktu widzenia wydaje się to wskazane. Kluczowa jest merytoryczna znajomość zasad i zastosowanie ich w praktyce. W przypadkach bardziej złożonych istnieje konieczność współpracy specjalistów z zakresu geotechniki, budowy maszyn i BHP. Dane wejściowe do projektowania powinny zawierać pełne informacje o warunkach gruntowych, warunkach wodnych, technologii robót oraz konstrukcji sprzętu budowlanego, który będzie stosowany.

Należy zwrócić uwagę, iż grunt może być bardzo niejednorodny, szczególnie w strefie przypowierzchniowej. W takim wypadku konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, określających dokładny profil i parametry gruntu na pierwszych kilku metrach głębokości. Zagęszczenie punktów badań geotechnicznych pomaga zwiększyć bezpieczeństwo a także zoptymalizować koszt platformy roboczej, poprzez ograniczenie zakresu

lodz tylna platforma

obszarów wymagających największego nakładu kosztów. Osoba wykonująca projekt platformy roboczej powinna posiadać dane niezbędne do wyznaczenia nacisków pochodzących od stosowanego sprzętu. Istotna jest nie tylko jego masa, ale również jej rozłożenie geometryczne w szczególności  odległość poszczególnych elementów  względem osi obojętnej maszyny i jej punktów podparcia (stóp i gąsienic). Na podstawie rozłożenia mas oraz geometrii podpór/gąsienic przeprowadza się obliczenia rozkładu nacisków przekazywanych na podłoże. Projektant na podstawie przyjętych konfiguracji maszyn (np. różne wysokości lub wychylenia masztu), wyznacza odpowiednie schematy obciążeń. Projektowo wyodrębnia się dwie grupy sytuacji obliczeniowych:
a) sytuacje, gdy operator maszyny nie jest w stanie zredukować jej nacisku w sytuacji niebezpiecznej, np. w czasie postoju, przejazdu, załadunku (np. podnoszenie prefabrykatu/ kosza zbrojeniowego),
b) sytuacje, gdy operator jest w stanie zredukować nacisk w sytuacji niebezpiecznej poprzez zmniejszenie siły nacisku, np. poprzez opuszczenia stopu lub stóp co ma miejsce np. w czasie instalacji zbrojenia, wiercenia, lub wyciągania świdra.

Rozwiązanie projektowe powinno zawierać wymagane parametry materiałowe, grubość platformy roboczej w poszczególnych miejscach, technologie jej wykonania, geometrię w planie i w przekrojach oraz wymagane parametry odbiorcze. W prostych przypadkach wystarczająca jest część opisowa. W sytuacjach bardziej skomplikowanych zaprojektowanie platformy roboczej wymaga zaawansowanych obliczeń prowadzonych w kilku fazach i wykonawczy projekt geotechniczny powinien je zawierać.

Wykonanie platformy roboczej należy zacząć od oczyszczenia podłoża z niewypałów oraz usunięcia przeszkód w gruncie,  zabezpieczenie instalacji podziemnych a także ich oznaczenia w terenie. Następnie dokonuje się wyrównania i ukształtowania terenu zgodnie z wytycznymi projektu w sposób umożliwiający zapewnienie odprowadzenia wód opadowych. Należy zwrócić uwagę, iż w wielu przypadkach ukształtowanie terenu naturalnego decyduje o możliwości lub niemożliwości odwodnienia platformy roboczej w czasie opadów. Uksztaltowanie platformy bez spadków (na powierzchni górnej lub dolnej) dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy w podłożu zalegają grunty bardzo silnie przepuszczalne.

Niektóre grunty pozwalają na uzyskanie wymaganych parametrów platformy roboczej jedynie po przeprowadzeniu odpowiedniego wyprofilowania i zagęszczania powierzchniowego. Jednak w takim przypadku konieczne jest również wykonanie sprawdzenia nośności podłoża bez zastosowania warstwy dodatkowego materiału.

W przypadku zalegania w podłożu gruntów organicznych i spoistych w wielu przypadkach niezbędne jest ułożenie geosyntetyku separacyjnego, a w następnej kolejności planuje się rozłożenie i zagęszczenie materiału platformy roboczej.

Stosuje się także platformy robocze z gruntu rodzimego lub materiału dowożonego z zewnątrz, poddanego stabilizacji spoiwami hydraulicznymi. Rozwiązania te dodatkowo wymagają przeprowadzenia testów laboratoryjnych w celu optymalnego zaprojektowania mieszanki. Warstwy z gruntów stabilizowanych dodatkowo najczęściej stanowią nieprzepuszczalną warstwę dla wody gruntowej, dlatego powierzchnie platform zawsze muszą zostać wykonane z odpowiednimi spadkami. W kolejnych etapach przygotowuje się rampy zjazdowe i drogi dojazdowe do platform. Platforma robocza powinna mieć przewidziane odpowiednie marginesy, niezbędne do poruszania się sprzętu poza obrysem robót i mieć wyraźnie oznaczone, a w razie konieczności zabezpieczone krawędzie. Wszelkie różnice wysokości, progi i prowadzone wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane i oznakowane.

Wiślany Mokotów platforma

Platforma robocza powinna mieć zapewnione systemy odprowadzenia wody z jej powierzchni w postaci rowów i ewentualnie rząpi służących do odpompowywania nadmiaru wody. Platformy robocze, które nie są wykonane z materiału o dużej przepuszczalności, powinny zostać tak jak powierzchnia terenu wykonane ze spadkami. Kolizje z instalacjami lub obiektami podziemnymi powinny zostać zabezpieczone w sposób możliwie trwały i widoczny na powierzchni platformy roboczej.

W każdym przypadku platforma po wykonaniu musi zostać zbadana pod względem jej wykonania i zagęszczenia. W celu sprawdzenia stanu zagęszczenia najczęściej stosuje się testy sprawdzające za pomocą płyty (VSS), płyt dynamicznych lub lekkich sond dynamicznych.

Platformy robocze muszą w każdych warunkach pogodowych pozwalać na poruszanie się sprzętu budowalnego. Z tego względu konieczne jest ich prawidłowe utrzymanie. Platforma robocza powinna być monitorowana codziennie pod kątem nieprawidłowości. Konieczna jest ich bieżąca naprawa w szczególności wyrównywanie poziomów, zagłębień po gąsienicach, poprawianie spadków i odwodnienia powierzchniowego. Często niezbędna jest bieżąca modyfikacja w zależności od kolejno wprowadzanego sprzętu, stosowanego do zmieniających się technologii.

W celu stosowania uproszczonych wycen i szacunków standard dotyczący platform roboczych zawiera orientacyjne informacje o minimalnej grubości platform roboczych używanych w przypadku najbardziej typowego sprzętu. Zostały one opisane w tabeli obok.

 

platforma1

Dodatkowo wypunktowano następujące wymagania ogólne:

 • Materiał: przekrusz betonowy lub ceglany, kruszywo łamane lub pospółka.
 • Zaleca się dogęszczenie gruntów niespoistych, średnio zagęszczonych i luźnych.
 • Powierzchnia platformy poszerzona w stosunku do zakresu wykonywania prac – wymiary maszyny.
 • W przypadku pracy na terenie podmokłym należy przewidzieć wykonanie rowu odwadniającego.
 • Drogi dojazdowe do platformy min. 6,0m.
 • Zjazd na platformę roboczą o szerokości min. 6,0m, maksymalne nachylenie 1:4.
 • W przypadku gruntów słabych zastosowanie geosyntetyków separacyjnych.
 • W przypadku pracy w pobliżu skarp nasypów/wykopów należy zweryfikować stateczność globalną budowli ziemnej szczególnie, gdy pracują tam maszyny robocze ciężkie.
W przypadku bardziej skomplikowanych warunków takich jak bardzo ciężki sprzęt, bardzo słabe podłoże gruntowe, platformy robocze usytuowane w wykopach, na skarpach, nasypach lub na zróżnicowanych poziomach, należy każdorazowo stosować indywidualne podejście. Przygotowanie placu budowy do prowadzenia robót zasadniczych musi być przedmiotem analizy inżynierów kilku branż, przedstawicieli generalnego wykonawcy i wykonawców specjalistycznych. Fakt zrozumienia istotności problemu związanego z platformami roboczymi przez największe firmy budowlane w kraju jest dużym krokiem w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa na budowach. Coraz częściej jakość platform roboczych staje się przedmiotem analizy firm ubezpieczeniowych, które wielokrotnie uczestniczą w pokrywaniu strat materialnych wynikających z uszkodzeń mienia i sprzętu pracującego na placu budowy. Jako wypadki powodujące największe straty materialne można wskazać utratę stateczności maszyn takich jak palownice używane do wykonania pali fundamentowych czy kolumn przemieszczeniowych.
Kołłątaja Ząbki platforma

#MenardRadzi: Bezpieczeństwo robót geotechnicznych

#MenardRadzi: Propagacja drgań wywołanych technologią Wibroflotacji w piaskach suchych, średnio zagęszczonych

Norbert Kurek, Karolina Trybocka, Anna Sienkiewicz, Menard Sp. z o.o.

Wibroflotacja, czyli zagęszczenie gruntu wgłębne w specyficznych warunkach gruntowych może okazać się ekonomiczna i bardzo skuteczna [3]. Technologia Wibroflotacji budzi jednak uzasadnione obawy, ponieważ występująca propagacja drgań może narażać pobliskie obiekty na niebezpieczne oddziaływania dynamiczne. W takich sytuacjach projektant poszukuje danych pomagających mu oszacować ryzyko związane z zastosowaną technologią generującą drgania w ośrodku gruntowo-wodnym. W artykule umieszczono wyniki pomiarów prędkości drgań, prowadzonych podczas wgłębnego zagęszczania metodą wibroflotacji piasków w początkowym stanie średnio zagęszczonym. Pomierzone dane zestawiono z wartościami dopuszczalnymi dla różnych typów konstrukcji.
 
 
 

Opis technologii VF

Wibroflotacja to wgłębne zagęszczanie gruntu niespoistego za pomocą sondy generującej wibracje w kierunku horyzontalnym. Pod wpływem cyklicznych drgań, które powodują powstawanie i rozchodzenie się fal w gruncie, następuje wzrost ciśnienia wody w porach gruntu. To prowadzi w początkowej fazie do lokalnego upłynnienia ośrodka gruntowego. Następnie ziarna gruntu zostają przemieszczone powodując ściślejsze ich ułożenie. Skutkuje to zmniejszeniem ilości porów w gruncie, czyli zmniejszenie wskaźnika porowatości, co za tym idzie grunt jest w stanie bardziej zagęszczonym. Grunt niespoisty ulega dodatkowemu zagęszczeniu podczas wycofywania wibroflotu (ku górze) w wyniku w/w drgań bocznych (horyzontalnych) oraz skrętnych. Metoda wibracyjna może być stosowana w średnich oraz grubych piaskach o zawartości cząstek ≤0.063mm mniejszej niż 10%, zawartości cząstek ≤0.002mm mniejszej niż 2% oraz wskaźniku różnoziarnistości U>2,5. Zawartość cząstek pylastych jest kluczowym parametrem, który decyduje o możliwości zastosowania tej metody zagęszczania gruntu. Duża zawartość cząstek pylastych powoduje, że naprężenia ścinające generowane przez wibrator nie są przekazywane tak skutecznie, a drgania są bardzo mocno tłumione [1]. Powoduje to również ograniczenie ruchu cząstek, który jest niezbędny do zagęszczania [2]. Dodatkowo cząstki gruntu spoistego zostają zawieszone w wodzie powodując powstanie błony na ścianach otworu oraz mieszają się z materiałem ziarnistym dodawanym do otworu w trakcie fazy zagęszczania co ma negatywny wpływ na proces zagęszczania. Grunty spoiste nie są podatne na zagęszczanie dynamiczne, wówczas alternatywą są inne technologie np. kolumny CMC, kolumny żwirowe, konsolidacja gruntu itp.

Opis warunków geologicznych

Zamieszczone w artykule pomiary drgań pochodzą z terenu położonego centralnej Polsce, na którym wykonywano wgłębne zagęszczenie gruntów w technologii wibroflotacji. Na przedmiotowym obszarze w podłożu gruntowym występowały głównie piaski średnie oraz grube z przewarstwieniami piasków drobnych. W stanie pierwotnym stopień zagęszczenia ID wynosił od 0,25 do 0,75. Wraz z głębokością stopień zagęszczenia gruntów niespoistych wzrastał, dodatkowo znaczny przyrost ID zaobserwowano pod poziomem zwierciadła wody gruntowej. Wskaźnik różnoziarnistości kruszywa U= d60/d10 mieścił się w zakresie od 3 do 5. Swobodne zwierciadło wody gruntowej występowało na poziomie ok. 4,5m poniżej poziomu platformy roboczej. Schematyczny przekrój geologiczny zamieszczono na rysunku (Rys.1).

rys1

Rys. 1 Schematyczny przekrój geologiczny w obszarze badań.

Metodologia wibroflotacji oraz pomiaru drgań

Zagęszczanie gruntu wykonano za pomocą wibroflota swobodnie podwieszonego do dźwigu. Wykorzystano wibrator typu V23 o mocy 130 kW, częstotliwości 30 Hz oraz amplitudzie drgań 23mm. Punkty wibroflotacji rozmieszczone były w układzie siatki trójkątnej o długości boku trójkąta ok. 2,8m. Głębokość zagęszczenia wgłębnego względem rzędnej platformy roboczej wynosiła od 6 do 9m.
Do pomiarów wykorzystywano mierniki poziomu dźwięku i drgań z przetwornikami, kalibrator drgań mechanicznych, osprzęt, okablowanie oraz odpowiednie oprogramowanie. Pomiary oraz analizę drgań wykonało Laboratorium Badawcze firmy SVANTEK Sp. z o.o. Drgania rejestrowano na trzech głównych osiach X, Y (kierunki poziome) i Z (kierunek pionowy). Szczytowe prędkości drgań (PPV) rejestrowano w mm/s. Czujniki pomiarowe zostały rozmieszczone w trzech konfiguracjach:

 • Pomiary drgań prowadzono w systematycznych odległościach: cztery czujniki pomiaru drgań umieszczone na podkładach betonowych w odległościach od miejsca prowadzonych robót: 5m, 10m, 20m oraz 50m (Rys.2) – tzw. poletko testowe.
rys2

Rys. 2 Rozmieszczenie punktów pomiarowych na poletku testowym.

 • Pomiary drgań istniejących konstrukcji: nasyp kolejowy (28m), studzienka kanalizacji deszczowej (11m), żelbetowa ściana hali magazynowej (18m), fundament estakady (50m).
 • Pomiary drgań istniejących konstrukcji w okresie 2 tygodni prac.

Wyniki pomiarów w odniesieniu do wymagań normowych

Przykładowy wykres rejestrowanych prędkości drgań w czasie zamieszczono poniżej (Rys.3).

rys3

Rys.3 Przykładowy wykres pomiaru wypadkowej prędkości drgań dla poletka testowego. Pomiary w odległościach: P1-5m, P2-10m, P3-20m, P4-50m.

Polska norma [5] podaje zasady wyznaczania odpowiedzi budynku na wymuszenie kinematyczne. W normie zalecana jest dokładna analiza konstrukcji w modelu przestrzennym budynku (MES): Siły bezwładności oraz wywołane nimi przemieszczenia i naprężenia w elementach konstrukcji należy wyznaczyć w modelu budynku według zasad dynamiki budowli przyjmując wymuszenie kinematyczne. Norma podaje również metody uproszczone analizy dynamicznej oraz skale wpływów dynamicznych dla budynków murowych oraz dla budynków z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych.
W celach informacyjnych na rysunkach nr 4 oraz nr 5 przywołano odpowiednio wytyczne niemieckie [6] oraz francuskie [7], które w fazie wstępnej analizy mogą mieć praktyczne zastosowanie.
Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do krzywych normowych L1 (budynki biurowe, przemysłowe), L2 (zabudowa mieszkaniowa), L3 (konstrukcje wrażliwe na drgania) wg normy niemieckiej [6], dla punktu zlokalizowanego w odległości 20m od wibroflotacji (P3) przedstawiono na Rys.4.

rys4

Rys.4 Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do krzywych L1, L2, L3 wg. DIN 4150-3. Pomiary dla punku P3 w odległości 20m od źródła drgań.

Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do krzywych zaczerpniętych z francuskiego rozporządzenia [7] dla konstrukcji odpornych, wrażliwych i bardzo wrażliwych na drgania przedstawiono na Rys.5.

rys5

Rys.5 Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do wytycznych francuskich. Pomiary dla punku P3 w odległości 20m od źródła drgań.

Rysunek 6 prezentuje szczytowe wartości prędkości drgań (PPV) (wektory wypadkowe) w funkcji odległości od wibroflotacji. Na wykresie linią przerywaną zilustrowano formułę opisującą wartość maksymalnych prędkości drgań w zależności od odległości od źródła drgań.
Należy zaznaczyć, iż z uwagi na równoległe prowadzenie innych robót oraz ruch pojazdów na analizowanym ternie, pomiary odzwierciedlają również oddziaływanie pochodzące z innych źródeł drgań. Pomiary rejestrowane na skutek gwałtownych porywów wiatru zostały pominięte w analizie.

rys6

Rys. 6 Wykres rejestrowanych PPV (wartości wypadkowe z trzech kierunków X,Y,Z) w zależności od odległości od wibroflotacji. Dla funkcji referencyjnej przyjęto stałe: K=1.5; x=1; E–wartość energii wibracji; R–odległość od źródła wibracji.

Prędkości drgań maleją w funkcji potęgowej wraz z odległością od źródła. W danych warunkach gruntowo-wodnych w odległości większej niż 10m od źródła drgań, nie stwierdzono wyższych wartości prędkości drgań niż 25 mm/s. W odległości większej niż 20m od źródła drgań pomierzone wartości PPV wynosiły mniej niż 7 mm/s.
Biorąc pod uwagę częstotliwość drgań od  0 do 30 Hz, prędkość drgań nie przekroczyła wartości dopuszczalnych dla budynków biurowych oraz przemysłowych wg DIN 4150-3 (PPV < 20mm/s) we wszystkich punktach pomiarowych w odległości równej i większej niż 10m. Na obszarze badawczym nie było budynków mieszkalnych ani innych obiektów o podobnym przeznaczeniu, jednak z badań wnioskować można, że w danych warunkach gruntowo-wodnych tego typu budynki zlokalizowane w odległości większej niż 25 m znajdowałyby się w strefie bezpiecznej pod względem propagacji drgań. Odległość 60m można przyjąć jako odległość bezpieczną dla konstrukcji wrażliwych na drgania, ponieważ wartości PPV nie przekroczyły 2mm/s.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prędkości drgań rozchodzących się fal generowanych podczas zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych w technologii wibroflotacji. Uzyskane wyniki pomiarów nie odbiegają od wyników pomiarów zanotowanych na innych poletkach badawczych dla danej technologii [4]. W związku z powyższym można je uznać za miarodajne dla analizy zastosowania technologii wibroflotacji pod kątem drgań przekazywanych na sąsiadujące obiekty w podobnych warunkach gruntowo-wodnych.
Należy podkreślić, iż w technologiach wibracyjnych każdorazowo zalecany jest pomiar i analiza wpływu drgań na konstrukcje znajdujące się w okolicy prowadzonych robót. Analizując możliwość zastosowania technologii wibracyjnych należy uwzględnić, że podczas prowadzenie robót rozchodząca się fala powoduje zagęszczenie gruntu na obszarze przyległym. Zjawisko to bada się osobno wykonując pomiary osiadań na poletku testowym. Otrzymane wartości porównuje się z zakresami referencyjnymi dla sąsiadujących obiektów. W przypadku spodziewanych nadmiernych drgań lub osiadań, konieczne jest dokonanie modyfikacji parametrów technologicznych lub zastosowanie rozwiązań, które spowodują tłumienie wibracji.

Literatura:

[1] Hitchman. An evaluation of the phoenix machine: a new apparatus for the in situ densification of soil. Praca magisterska, The University of British Columbia, April 1989.
[2] G. Bell. Engineering Treatment of Soil. E & FN Spon, 1993.
[3] Kurek. Kontrola jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, grudzień 2013.
[4] Babak Hamidi, Serge Varaksin and Hamid Nikraz. A Case of Vibro Compaction Vibration Monitoring in a Reclaimed Site.
[5] PN-B-02170:2016-12: Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
[6] DIN 4150-3: 1999-02 Structural vibration. Part 3: Effects of vibration on structures.
[7] Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

#MenardRadzi: Dlaczego kolumny pod wiatraki są lepsze niż pale?

Aleksander Sucharzewski, Menard Sp. z o.o.

Rozwijająca się dynamicznie od lat produkcja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł powoduje poszukiwanie optymalnych technologii budowy urządzeń energetycznych. Szczególny nacisk kładzie się na budowę farm wiatrowych. Specyfika konstrukcji oraz położenie działek, na których budowana jest farma wiatrowa bardzo często wymusza użycie takiego rozwiązania jak posadowienie pośrednie - zastosowania palowanie gruntu lub wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn przemieszczeniowych lub formowanych za pomocą świdra ciągłego CFA. Metoda budowy musi być wyspecyfikowana już na etapie projektowania. W zależności od podjętej decyzji zmieniają się warunki pracy fundamentu, co się przekłada na gabaryty oraz koszty fundamentu.

Palowanie fundamentów polega na wykonstruowaniu sztywnych inkluzji żelbetowych w podłożu. Zbrojenie pali łączy się ze zbrojeniem płyty fundamentowej. Obciążenie jest przekazywane na niżej zalegające warstwy gruntu nośnego, siły wyporu są przenoszone pobocznicą pala. Konsekwencją takiego rozwiązania jest mniejszy gabaryt płyty fundamentowej przy jednoczesnym większym użyciu stali zbrojeniowej.

Po wykonaniu robót palowych, na poletkach próbnych są wykonywane badania nośności gruntu. Najczęściej do momentu wykonania badania gruntu, roboty następujące są wstrzymane. Badanie nośności gruntu wykonuje się po osiągnięciu przez mieszankę pełnej wytrzymałości, co trwa do 30 dni.

Wzmocnienie gruntu – w podłożu wykonuje się betonowe lub żelbetowe inkluzje. Służą do tego np. kolumny betonowe typu CMC lub kolumny betonowe CFA, które następnie zwieńczone są warstwą transmisyjną w postaci geomateraca lub warstwy gruntu stabilizowanego. Dla takiego układu fundament traktuje się jako posadowiony bezpośrednio na wzmocnionym podłożu. Obciążenie jest przekazywane poprzez warstwę transmisyjną i kolumny na niżej położone warstwy gruntów nośnych, siły wyporu równoważone są przez gabaryt fundamentu. Rozwiązanie to wymusza zwiększenie gabarytu fundamentu, jednocześnie bez łączenia zbrojenia kolumn ze zbrojeniem płyty fundamentowej. Sumarycznie pozwala to na zmniejszenie ilości stali zbrojeniowej. Po wykonaniu kolumn CMC lub CFA wykonuje się niewstrzymujące harmonogramu i szybkie w wykonaniu badania ciągłości.
Kolumny CMC wykonuje się wykorzystując specjalnie zaprojektowany świder przemieszczeniowy, zainstalowany na maszynie wyposażonej w głowicę o dużym momencie obrotowym i statycznym nacisku pionowym. Świder przemieszcza grunt w kierunku poziomym do osi otworu. Po przemieszczeniu gruntu poza obręb kolumny, wykonywana jest (pod ciśnieniem) iniekcja mieszanki betonowej. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jako jednolita struktura o zwiększonej nośności pozwalająca na bezpośrednie posadowienie fundamentów pod wiatrak.

Menard Techniques Vect 01 CMC

Rys 1. Schemat wykonania wzmocnienia podłoża

Kolumny a pale

W odpowiedzi na tytułowe pytanie należy przeprowadzić rachunek ekonomiczny zestawiający koszty technologii palowania wraz z fundamentem kontra koszty technologii wzmocnienia podłoża wraz z fundamentem.
Menard Sp. z o.o. ma duże doświadczenie w wykonywaniu wzmocnienia podłoża pod wiatraki, a analizę porównawczą wykonuje już na etapie ofertowania w ścisłej współpracy z konstruktorem projektującym płytę fundamentową. Jako przykład można przytoczyć farmę wiatrową zrealizowaną w 2019 roku obejmującą 20 turbin wiatrowych. Na etapie ofertowania zostały przedstawione dwie koncepcje posadowienia. Tabela obok, opracowana we współpracy z konstruktorem płyty fundamentowej, pokazuje różnice w ilości materiałów.

Fundament posadowiony na wzmocnionym podłożu może wydawać się pozornie droższy, jednak po zestawieniu sumarycznych kosztów wykonania robót żelbetowych i wzmocnienia podłoża lub palowania okazuje się, że prace prowadzone na wzmocnionym podłożu są tańsze. W omawianym przypadku oszczędność wynosiła około 15%. Przy realizacji inwestycji składającej się z 20 turbin wygenerowanie takiej oszczędności daje wymierne korzyści, co potwierdza, większą opłacalność wykonania fundamentu wiatraka na wzmocnionym podłożu w technologii kolumn CMC lub CFA.
Ponadto ważnym czynnikiem wpływającym na koszty są badania odbiorowe. Rozwiązanie wzmocnieniowe nie wymaga wykonania kosztownych i wstrzymujących harmonogram budowy, badań nośności.

kolumny a pale2

Rys 2. Przekrój przez wzmocnione podłoże

Wzmocnienie podłoża kolumnami CFA pod farmę fiatrową Pomerania

platforma robocza2

Rys 3. Wzmocnienie podłoża – prace na budowie

#MenardRadzi: Wzmocnienie podłoża pod wiatrak – dlaczego trzeba to zrobić?

Aleksander Sucharzewski, Menard Sp. z o.o.

Farma wiatrowa oznacza jednostkę wytwórczą lub zespół tych jednostek wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia. [1] Specyfika konstrukcji oraz położenie działek, na których buduje się farmy wiatrowe bardzo często wymusza użycie posadowienia na wzmocnionym podłożu. Tereny pod elektrownie wiatrowe wymagają odpowiedniego przygotowania. Budowa elektrowni wiatrowej, a konkretniej posadowienie konstrukcji powinno zapewnić spełnienie I stanu granicznego nośności oraz II stanu granicznego użytkowania konstrukcji według normy Eurokod 7 PN-EN: 1997. Ponadto turbina wiatrowa musi spełniać kryteria posadowienia definiowane przez producenta konstrukcji. Wobec powyższego konstrukcja elektrowni wiatrowej musi być należycie sprawdzona, należy wykazać obliczeniowo, że spełnione są warunki budowy elektrowni wiatrowej dotyczące nośności podłoża i kolumn, dopuszczalnych wartości osiadania, przechyłki fundamentu wiatraka oraz sztywności dynamicznej na obrót.

Menard oferuje szereg technologii, sprawdzone metody wzmacniania podłoża gruntowego, takie jak przemieszczeniowe kolumny CMC lub MSC, kolumny formowane za pomocą świdra ciągłego CFA lub kolumny DSM, powstałe w wyniku wgłębnego mieszania gruntu.

farma2 e1598604701961
farma3 e1598604675211

Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM

Technologia DSM oparta jest na koncepcji poprawienia właściwości wytrzymałościowych gruntów poprzez wymieszanie ich z medium wiążącym (np. zaczynem cementowym, cementowo popiołowym, bentonitowym). Powstający w ten sposób tzw. cementogrunt charakteryzuje się znacznie wyższymi parametrami mechanicznymi i odkształceniowymi. Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej  konstrukcji, które niszczy strukturę gruntu oraz miesza go z wprowadzonym medium. Dla standardowych zastosowań stosuje się mieszadła składające się z żerdzi wiertniczej oraz belek poprzecznych. Wzmocnianie gruntu - cały proces od momentu pogrążania mieszadła do zakończenia formowania kolumny DSM wspomagany jest wypływem zaczynu cementowego przez dysze znajdujące się na końcu żerdzi wiertniczej. Faza formowania  kolumny następuje po osiągnięciu projektowanej głębokości i najczęściej przebiega w kilku etapach, w których mieszadło podciągane i pogrążane zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem i utworzenie kolumny o jednorodnej strukturze.

DSM e1479383518717
farma4
farma5

Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC

Kolumny przemieszczeniowe CMC wykonuje się wykorzystując specjalnie zaprojektowany świder przemieszczeniowy, zainstalowany na maszynie wyposażonej w głowicę o dużym momencie obrotowym i statycznym nacisku pionowym. Świder przemieszcza grunt w kierunku poziomym do osi otworu. Po przemieszczeniu gruntu poza obręb kolumny, wykonywana jest (pod ciśnieniem) iniekcja mieszanki betonowej. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jako jednolita struktura o zwiększonej nośności pozwalająca na bezpośrednie posadowienie fundamentu pod wiatrak.
Zastosowanie wzmocnienia podłoża pod wiatrak w jednej z powyżej opisanych technologii pozwala na spełnienie warunków normowych jak i zdefiniowanych przez producenta turbiny. Poprawia się nośność podłoża, ogranicza osiadania oraz przechyłkę fundamentu oraz zapewnia się spełnienie warunku związanego ze sztywnością dynamiczną na obrót. Właściwe wzmocnienie podłoża gruntowego w konsekwencji pozwala na bezpieczne stawianie wiatraków, odpowiednie posadowienie turbin wiatrowych.

CMC e1479383559895
farma6
farma7

Źródło:
[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Ruszyła rozbudowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Pierwsza, symboliczna kolumna pod nową pracownię Przewrotu Kopernikańskiego przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie została wwiercona z "wielką pompą"! W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele Centrum, GW - firmy UNIBEP, oraz władz miasta z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim na czele. Otwarcie pracowni przewidziane jest na 2022 r. Będzie to interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się i tworzone nowoczesne narzędzia edukacyjne.
Zakres robót, który zostały nam powierzony przez GW - UNIBEP, to wykonanie wzmocnienia gruntu w technologiach: kolumny CMC, mikropale oraz kolumny DSM.

ckn 15
ckn 28
ckn 37
ckn 30

#MenardRadzi: Bezpieczeństwo robót geotechnicznych

Bezpieczeństwo przy prowadzeniu robót geotechnicznych

Roboty budowlane należą do prac, w których poziom wypadkowości utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. W szczególności ciężkość wypadków, należy do niemalże najwyższych w całym przemyśle, a co charakterystyczne przewyższa wskaźniki typowe dla przetwórstwa przemysłowego. Fakt ten stosunkowo łatwo można wytłumaczyć różnicami pomiędzy produkcją prowadzoną według stałych powtarzalnych schematów realizowanych w specjalnie zaprojektowanych zakładach i fabrykach, a budowami, z których każda ma zupełnie inną specyfikę, a co za tym idzie wymaga przygotowania indywidualnych procedur realizacji robót i zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeprowadzania zindywidualizowanych szkoleń.

Specyfika robót geotechnicznych

Geotechnika jest zagadnieniem szczególnie skomplikowanym z uwagi na fakt, iż wiedzę o materiale w jakim budowniczowie mają się poruszać, uzyskać możne jedynie poprzez badania geologiczne.

Nawet zaplanowane badania gruntu o bardzo wysokiej jakości obarczone jest wyższym poziomem niepewności niż w przypadku materiałów produkowanych według wcześniej zaplanowanej receptury. Dodatkowo roboty geotechniczne odbywają się w bardzo różnych warunkach terenowych i pogodowych, najczęściej przy pomocy szczególnie wysokich i ciężkich maszyn.
Wśród prac budowlanych do szczególnie problematycznych należą roboty geotechniczne związane ze wczesnym etapem realizacji budowy, takie jak: pale fundamentowe, fundamenty na palach, wzmocnienie gruntu, wykopy i zabezpieczenie wykopów.
W firmie Menard przykładamy duże znaczenie do poziomu bhp, mając świadomość, iż bezpieczeństwo budowlane powiązane jest bezpośrednio z ciągłą pracą nad jakością i efektywnością robót.

Bezpieczeństwo pracy na budowie jako problem mentalności

Praca nad bezpieczeństwem musi stać się priorytetem wszystkich uczestników procesu budowlanego począwszy od inwestora i projektanta, a na operatorach i pomocnikach skończywszy. Techniczne aspekty bezpieczeństwa pracy muszą stać się przedmiotem nieustannej analizy. Częstym błędem kierownictwa jest krytykowanie lub wręcz penalizacja osób informujących o powstałych nieprawidłowościach. W Menard jesteśmy przygotowani na „złe informacje” i szybko na nie reagujemy. Tylko dzięki nim mamy możliwość poprawy naszych procedur, dlatego stale zachęcamy wszystkich pracowników do informowania kierownictwa budów o sytuacjach stwarzających zagrożenie. Bezpieczeństwo w pracy jest dla nas bardzo istotne. Na budowie powinny być przestrzegane procedury BHP, a każdy pracownik powinien przejść stosowne szkolenie stanowiskowe przed rozpoczęciem kolejnego projektu. Bezpieczna budowa to klucz do sukcesu.

Dokumentacja BHP

Nie ma możliwości prawidłowego przeprowadzenie robót geotechnicznych bez prawidłowo przygotowanej dokumentacji. Najczęściej kojarzonymi z procedurami BHP dokumentami jest ocena ryzyka na stanowisku pracy i Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Szczególnie istotne jest, aby powstałe dokumenty były proste i zrozumiałe – tzn. dostosowane do realiów konkretnej budowy. Tworzenie „opasłej” dokumentacji w praktyce powoduje powstawanie „martwych dokumentów”, których treść ciężko jest należycie przekazać pracownikom budowy czyli osobom najbardziej zainteresowanym.
W przypadku robót związanych z gruntem należy szczególnie zaakcentować jak dużą rolę odgrywa projekt geotechniczny. Musi on w odpowiedni sposób opisywać plac budowy, kolejne etapy wykonywania robót i fazowanie etapów prac. W wielu przypadkach etapy przejściowe wymagają wykonywania dodatkowych obliczeń na etapach tymczasowych w tym wytrzymałości platformy roboczej, stateczności skarp i wykopów.
Wykonanie robót geotechnicznych często wymaga wykonania skomplikowanych robót dodatkowych w szczególności robót ziemnych i odwodnieniowych. Prace te powinny także zostać w odpowiedni sposób zaprojektowane i poddane specyfikacji. Zasady projektowania robót ziemnych i odwodnieniowych zawarte są w rozdz. 10,11,12 PN-EN 1997-1 EC7 cz.1 Projektowanie geotechniczne - zasady ogólne. Niestateczne skarpy nasypów, wykopów lub dna wykopów budowlanych stanowią ogromne zagrożenie dla pracujących tam pracowników i nie raz stały się przyczyną tragicznych zdarzeń.

Szkolenie ekip budowlanych

Za bardzo istotne należy uznać szkolenia budowlane osób, pracujących przy robotach geotechnicznych. Część szkoleń wymaganych jest przez przepisy prawa, przez wewnętrzne standardy inwestorów lub generalnych wykonawców. W firmie Menard staramy się, aby wszystkie szkolenie zawierały praktyczne elementy, były częste i nie za długie. Staramy się angażować w nie całą załogę i zachęcamy do dyskusji. Wśród standardowo organizowanych szkoleń wyróżniamy:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • szkolenia z prawa budowlanego,
 • szkolenia BHP na budowie,
 • wprowadzenie kolejnych zmian roboczych lub przy rozpoczęciu pracy według nowego schematu, tzw. PRESTART,
 • szkolenie cotygodniowe z najczęściej powtarzających się ryzyk,
 • szkolenia specjalistyczne, w tym szkolenie sprzętowe.

wideo1

wideo1

5 zasad bezpiecznej pracy na budowie

1. Kluczem do sukcesu jest bezpieczna codzienna praca całej załogi. Zaczynamy od przydzielenia środków ochrony indywidualnej wszystkim uczestnikom procesu w tym osobom wizytującym i nadzorującym.
2. Staramy się regularnie sprawdzać stan środków ochrony zbiorowej, zabezpieczeń wykopów, wygrodzenia stref niebezpiecznych, stref komunikacyjnych, ciągów dla pieszych. Ważne jest też oddzielenie stref prowadzonych przez innych wykonawców.
3. Nie zapominamy o przestrzeganiu odrębnych przepisów wymaganych przez procedury rozładunku, załadunku, montażu i przejazdu maszyn. Prace te podlegają stałemu nadzorowi „obserwatora” - osoby z odpowiednim przeszkoleniem.
4. Dbamy o dobre wyposażenie i zachowanie porządku w maszynach, na zapleczu i placu budowy.
5. Szczególnej uwagi wymaga platforma robocza oraz dojazdy do niej. Firma Menard aktywnie uczestniczy w przygotowaniu standardów związanych z wykonaniem platform roboczych niezbędnych do prowadzenia robót geotechnicznych. Standardy platform zostały opisane w dokumentach przygotowanych przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dostępnych na stronach www.menard.pl i www.pzwfs.com.pl

#MenardRadzi: Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego i prowadzenia robót geotechnicznych

#MenardRadzi: Projekt nowego eurokodu EC7-3

Projekt nowego eurokodu geotechnicznego (EC7-3) w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego

Karolina Trybocka, Piotr Kanty, Jakub Saloni, Menard Sp. z o.o.

Druga generacja Eurokod 7, która obecnie jest opracowywana, będzie zawierała obszerny rozdział poświęcony w całości wzmocnieniu podłoża (ang. ground improvement). Wiele osób zadaje pytanie co będzie zawierał rozdział 10 należący do nowego Eurocodu 7 - Część 3. Prezentowany artykuł częściowo udziela odpowiedzi na to pytania, przy czym należy podkreślić, że na ten moment rozdział ciągle podlega ewolucji i pełną odpowiedź poznamy po zakończeniu prac związanych z opracowywaniem znowelizowanej normy.

Obecnie w normie PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (Projektowanie geotechniczne; Cześć 1: Zasady ogólne) zagadnienie wzmocnienie gruntu ujęte jest w rozdziale 5: Nasypy i zasypki, odwodnienie, ulepszanie i wzmocnienie podłoża.

Przy czym treść tego rozdziału jest na tyle uboga (cały rozdział obejmuje 5 stron), że czytelnik nie jest nawet w stanie odróżnić pojęcia „ulepszanie” od „wzmacnianie”. Z jednej strony, tak mało precyzyjne zapisy pozostawiają swobodę i wymagają od projektanta szukania innych źródeł wytycznych projektowych, z drugiej strony powodują, że wzmocnienie gruntu nie jest traktowane jako poważna alternatywa dla posadowienia głębokiego (np. palowanie gruntu).

Na całym świecie wzmocnienie podłoża jest  powszechnie stosowane. Nieuchronna stała się potrzeba objęcia tego szerokiego działu geotechniki normatywem projektowym.

Należy mieć na uwadze, że wzmocnienie podłoża gruntowego obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień geotechnicznych oraz szeroki zakres technologii (metod). Z tego względu jednym z podstawowych zagadnień jest wyodrębnienie pewnych grup wzmocnienia (klasyfikacja) w odniesieniu do przyjętego modelu obliczeniowego.

W projekcie EC7-3 wyodrębniono dwie rodziny (ang. family) w zależności od tego czy obszar wzmacniany jest objętościowo czy dyskretnie (w sposób nieciągły):

A – rozproszone/ objętościowe (ang. diffused) wzmocnienie podłoża;

B – dyskretne/ nieciągłe (ang. discrete) wzmocnienie podłoża.

Dodatkowo wyodrębniono trzy klasy (ang. class) w zależności od efektu otrzymanego dzięki wzmocnieniu (od parametrów wiodących jakimi charakteryzuje się produkt wzmocnienia).:

I -  grunt wzmocniony (A) lub elementy wzmacniające grunt (B) posiadają zwiększone parametry wytrzymałościowe oraz sztywność, ale nie posiadają mierzalnej wytrzymałości na ściskanie;

II – grunt wzmocniony (A) lub elementy wzmacniające grunt (B) posiadają pewną mierzalną wytrzymałość na ściskanie;

III – grunt wzmocniony (A) lub elementy wzmacniające grunt (B) posiadają zredukowaną lub zwiększoną przepuszczalność.

Macierz powstałą na podstawie powyższej klasyfikacji zobrazowano w poniższej tabeli.

artykul EC7

W dziesięciu głównych podpunktach rozdziału poświęconego wzmocnieniu podłoża ujęto kolejno:

 1. Podstawową klasyfikację wzmocnienie podłoża gruntowego oraz zakres stosowania rozdziału 10.
 2. Podstawy projektowania wzmocnienia podłoża takie jak: sytuacje obliczeniowe, odchyłki wykonawcze, oddziaływania, stany graniczne, niezawodność, rozpoznanie podłoża gruntowego, miarodajność modelu geotechnicznego.
 3. Materiały – trwałość materiałów oraz w sytuacjach uzasadnionych konieczność uwzględnienia pogorszenia parametrów materiałowych w czasie, zasady przyjmowania parametrów opisujących grunt wzmocniony. Dla wzmocnień, które posiadają mierzalną wytrzymałość na ściskanie podano formuły do wyznaczenia charakterystycznej wartości wytrzymałości na ściskanie, przy czym dopuszczalna wartość prawdopodobieństwa uszczegółowiona zostanie w załączniku krajowym. Podano również wzór oraz współczynniki częściowe potrzebne do wyznaczenia wytrzymałości obliczeniowej (tu pozostawiono również pewien margines dowolności, który poszczególne kraje uszczegółowią w załączniku krajowym).
 1. Woda gruntowa – oddziaływanie wody na wzmocnione podłoże a także wpływ wzmocnionego podłoża na przepływ wody gruntowej.
 2. Analiza geotechniczna – metody obliczeniowe. Formuła opisująca nośność podłoża wzmocnionego sztywnymi inkluzjami.
 3. Stan graniczny nośności (ULS). Wyodrębniono kluczowe aspekty analizy geotechnicznej rekomendowane do weryfikacji stanów granicznych nośności – są one uzależnione od klasyfikacji podanej na początku artykułu. Podano rekomendowane współczynniki częściowe potrzebne do weryfikacji stanu granicznego nośności wzmocnionego podłoża gruntowego (z dopuszczalnymi zmianami wartości w załączniku krajowym).
 1. Stan graniczny użytkowania (SLS).
 2. Aspekty wykonawcze, kontrola, monitoring, utrzymanie.
 3. Badania sprawdzające.
 4. Wytyczne dotyczące dokumentowania, w odniesieniu do głównych dokumentów związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego: Dokumentacja Badań Podłoża, Projektu Geotechnicznego oraz Dokumentacji Powykonawczej.

W podrozdziałach 5 oraz 6 wyeksponowana została koncepcja (idea) projektowania wzmocnienia podłoża. Analiza geotechniczna musi odbywać się każdorazowo z uwzględnieniem wzajemnych interakcji poszczególnych elementów układu: gruntu, elementów wzmacniających, warstwy transmisyjnej posadowionej konstrukcji przy jednoczesnym zapewnieniu nie przekroczenia wytrzymałości wewnętrznej każdego z tych elementów. Należy podkreślić, że rekomendowana formuła do wyznaczenia nośności podłoża wzmocnionego sztywnymi inkluzjami jest sumą nośności kolumn oraz gruntu pomiędzy nimi. Dopuszcza się osiągnięcie geotechnicznego stanu nośności granicznej pojedynczej kolumny, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona ani nośność w globalnym systemie wzmocnienia ani nośność strukturalna kolumny.

Projektując wzmocnienie podłoża należy pamiętać, co podkreśla norma. Wzmocnienie podłoża nie może być analizowane bez uwzględnienie wpływu wyznaczonych przemieszczeń na konstrukcję, przemieszczenia te nie mogą być nadmierne a niejednorodność sztywności podparcia powinna być dostosowana do wrażliwości konstrukcji. Podczas gdy wzmocnienie objętościowe można analizować na zredukowanych parametrach materiałowych oraz odpowiednio przeskalowanych obciążeniach (MFA – material factor approach) lub z odpowiednio przeskalowanymi wartościami obciążeń i współczynnikiem na nośność (RFA – resistance factor approach), o tyle dla dyskretnego wzmocnienia podłoża wprost podano zalecenie stosowania podejścia wytrzymałościowego (RFA). W przypadku elementów dyskretnych dystrybucja obciążeń powinna być analizowana z przyjęciem reprezentatywnych parametrów materiałowych, niewłaściwe stosowanie współczynników częściowych może doprowadzić do całkowitego zaburzenia równowagi sił i błędnych obliczeń.

Uwaga: W artykule przytoczono nazwy angielskie dla pewnych terminów w celu precyzyjnego odniesienia do obecnej wersji roboczej dokumentu (który nie posiada jeszcze tłumaczenia polskiego).

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z Eurokodem i chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, bądź nie możesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania związane z tym tematem - napisz do nas!

 

IMG 9809

#MenardRadzi: Siedem geotechnicznych grzechów głównych

Siedem grzechów głównych przy planowaniu, projektowaniu i realizacji wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn betonowych i innych sztywnych inkluzji

Karolina Trybocka, Piotr Kanty, Jakub Saloni, Menard Sp. z o.o.

Wzmacnianie gruntu kolumnami sztywnymi, przykładowo kolumna betonowa lub podobnymi, znalazło w ostatnich latach szerokie zastosowanie w krajowej praktyce projektowej i wykonawczej. Według naszych szacunków w Polsce wykonuje się ponad 5 mln m.b. sztywnych inkluzji każdego roku, z czego znaczący procent wykonuje firma Menard będąca głównym innowatorem technologii w skali światowej. W wielu przypadkach zastosowanie tej technologii pozwala na szybkie i ekonomiczne posadowienie pośrednie różnego rodzaju obiektów budowlanych. Niestety wraz z coraz szerszym stosowaniem metody pojawią się również aplikacje błędne lub niewłaściwie zrealizowane przez różnych uczestników procesu budowlanego.

Niniejszy tekst ma za zadanie zwrócenie uwagi na najważniejsze błędy projektowe i wykonawcze jakie zostały zidentyfikowane przez firmę Menard. W przypadku precyzyjnego formułowania wymagań przez projektantów i odpowiedniej koordynacji opracowań projektowych, możliwe będzie unikniecie wielu błędów postrzeganych często jako błędy wykonawcze.

1. Pomijanie w projektowaniu istotnych warunków obliczeniowych, innych niż nośność kolumn, a w szczególności:

 • Brak uwzględnienie pracy kolumn w grupie, brak odpowiedniej wielkości i głębokości modelu obliczeniowego.
 • Brak analizy interakcji pomiędzy kolumnami, a podłożem, warstwą transmisyjną (rysunek 1a).
 • Brak sprawdzania stanu wytrzymałości wewnętrznej (STR).
 • Brak analizy stateczności globalnej układu.
 • Nieuwzględnienie dodatkowych sił wynikających z uniesienie i wyparcia gruntu (szczególnie dla gruntów spoistych/drobnoziarnistych) - rysunek 1b.
 • Nieuwzględnienie wpływu oddziaływań pochodzących od przemieszczeń wody gruntowej i efektu odwodnienia.
 • Nieprecyzyjne wymagania materiałowe dotyczące materiału kolumn, robót ziemnych.
b
a

2. Nieuwzględnienie kolumn w dodatkowych opracowaniach projektowych w szczególności w projekcie robót ziemnych i projekcie odwodnienia.

c
d

3. Nieuwzględnienie ograniczeń geometrycznych i harmonogramowych.

 • Brak dokładnej analizy geometrii konstrukcji oraz kolizji znajdujących się w obszarze wzmocnienia.
 • Nieprzewidziane spadki na platformach roboczych.
 • Brak analizy kolizji i harmonogramu prac związanego z instalacjami podziemnymi.

4. Nieuwzględnienie ograniczeń technologii:

 • Kolumny przemieszczeniowe w zbyt małych odległościach.
 • Kolumny przemieszczeniowe w bardzo mocnych gruntach.
 • Kolumny betonowane w gruncie o bardzo niskiej wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu.
 • Kolumny DSM w gruntach wysoko organicznych.
 • Kolumny wykonywane metodą wibracyjną w bliskiej odległości od istniejących konstrukcji.
 • Pale CFA o projektowanej dużej sztywności w nawodnionych luźnych piaskach drobnych.

5. Nieprawidłowo przyjęty model geotechniczny.

 • Zbyt płytkie rozpoznanie geologiczne.
 • Złe jakościowe rozpoznanie, zła jakość sondowań lub ich brak, brak próbek odpowiedniej jakości, brak badań laboratoryjnych.
 • Brak badania gruntu w miejscach najtrudniejszych warunków geologicznych (trudność dojazdu sprzętu do miejsca badań).

6. Brak instrukcji wykonawczych dla etapu realizacji wzmocnienia gruntu oraz kolejnych etapów.

 • Brak wytycznych dotyczących platform roboczych.
 • Brak instrukcji dotyczących wykonania nasypów i warstw transmisyjnych na kolumnach.
 • Brak analizy pośrednich etapów wykonawczych; rozkopów i wykopów.
 • Brak instrukcji na temat: zabezpieczenie skarp i ścian wykopów.
 • Brak instrukcji dotyczących sposobów na zabezpieczenie wykopów w pobliżu kolumn.
 • Brak uwzględnienia zbrojenia technologicznego lub konstrukcyjnego w sytuacjach koniecznych.
 • Brak wytycznych dotyczących prawidłowego ścinania kolumn.

7. Zmiana założeń projektowych w trakcie realizacji bez przeprowadzenia dodatkowych obliczeń.

 • Zmiana materiału warstwy transmisyjnej.
 • Zmiana materiału nasypów i zbrojenia skarp nasypów.
 • Zmiana geometrii nasypów i zbrojenia skarp nasypów.
e

Mamy nadzieję, że zwracanie uwagi na powyższe warunki przyczyni się do podwyższenia jakości prac wykonywanych na rynku usług związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowych i innych inkluzji sztywnych.

Jeśli masz wątpliwości co do jakości wykonywanych prac projektowych lub geotechnicznych na Twojej budowie - skontaktuj się z naszymi ekspertami. Przeanalizujemy sytuację i doradzimy najlepsze rozwiązanie.

#MenardRadzi: Domek jednorodzinny na palach* – czy to się opłaca?

Aleksander Sucharzewski, Menard Sp. z o.o.

Intencją posadowień pośrednich jest przeniesienie obciążeń od konstrukcji na warstwy gruntów zalegające poniżej gruntów słabonośnych. Realizuje się to przy pomocy pali lub kolumn. W katalogu technologii wykonywanych przez Menard są kolumny CFA, kolumny przemieszczeniowe CMC lub MSC. Wybór technologii zależy od rachunku ekonomicznego i technicznych możliwości.

Realizując małe projekty, w tym domki jednorodzinne, poszukuje się prostej i szybkiej w wykonaniu technologii. Krótszy czas wykonania prac fundamentowych (inaczej: fundamentowanie) zapewnia optymalny stosunek kosztów do osiągniętych efektów. W Menard dysponujemy sprawdzoną wielokrotnie technologią kolumn MSC.

Kolumny MSC  należą  do  grupy  technologii przemieszczeniowych co oznacza, że w trakcie formowania trzonu kolumny grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, ale przemieszczany w kierunku poziomym  do  osi  otworu.  Do  ich  wykonania najczęściej  stosuje  się  specjalnie  dostosowaną stalową rurę, która w miejscu złącza z jednostką sprzętową jest połączona z narzędziem generującym wibracje pionowe. Ciężar narzędzia, wibracje oraz siła docisku maszyny powodują pogrążanie się rury na projektowaną głębokość. Po uzyskaniu żądanej głębokości następuje podciąganie narzędzia do góry, przy jednoczesnym pompowaniu odpowiednio dobranego  betonu.
W  rezultacie  uzyskujemy kompozyt  gruntu  i  kolumn,  współpracujących jak  jednolita  struktura o  zwiększonej  nośności. Proces  wykonywania  kolumny  nie  powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu, a generowane w płaszczyźnie pionowej wibracje o małej częstotliwości nie wpływają na konstrukcje budynków, nawet gdy prace wykonywane są w ścisłej zabudowie. Wydajności prac dochodzą do kilkuset metrów bieżących kolumn na zmianę.

Menard realizował wiele małych inwestycji, posadowionych za pośrednictwem kolumn MSC. Przykładowe realizacje z roku 2018-2019 to między innymi:

 • Włynówko k. Słupska
 • Przewłoka k. Ustki
 • Mosty k. Gdyni

Zastosowanie omawianej technologii pozwoliło zrealizować każdą z budów w ciągu jednego dnia. Pozwoliło to inwestorowi na zaoszczędzenie między innymi na ochronie, czasie mobilizacji jednostek roboczych oraz zasobów ludzkich.

Przykład 1: Włynkówko k. Słupska - budowa domu jednorodzinnego

Problemem do rozwiązania było posadowienie budynku jednorodzinnego na działce, na której zalegają grunty słabonośne reprezentowane przez grunty organiczne – namuły pylaste. Rozwiązaniem było:

 • kolumny MSC: 50 szt.,​
 • średnica 0,32 m,​
 • średnia długość: 5,0 m,​
 • łączna długość: 300 m.

Rezultat: bezpieczne posadowienie budynku jednorodzinnego.

Przykład 2: Przewłoka k. Ustki – budowa trzech domków całorocznych

Problemem do rozwiązania było posadowienie trzech budynków całorocznych na działce, na której zalegają grunty słabonośne reprezentowane przez nasypy antropogeniczne oraz grunty organiczne – namuły piaszczyste. Rozwiązaniem było:

 • kolumny MSC: 45 szt.,​
 • średnica 0,27 m,​
 • średnia długość: 7,0 m,​
 • łączna długość: 315 m.​

Rezultat: bezpieczne posadowienie budynków całorocznych.

Przykład 3: Mosty k. Gdyni – budowa pasywnego domu z kontenerów

Problemem do rozwiązania było posadowienie pasywnego budynku na działce, na której zalegają grunty słabonośne reprezentowane przez grunty organiczne – torf. Rozwiązaniem było:

 • kolumny MSC: 28 szt.,​
 • średnica 0,32 m,​
 • średnia długość: 6,0 m,​
 • łączna długość: 168 m.​

Rezultat: bezpieczne posadowienie budynku pasywnego z kontenerów.

Każdą z powyższych budów udało się zrealizować w ciągu jednego dnia, a koszt wzmocnienia podłoża w technologii kolumn MSC pojedynczej budowy wyniósł mniej niż mogłoby się wydawać 😉

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny Twojej inwestycji! Napisz zapytanie na biuro@menard.pl.

 

*Dla łatwiejszego zrozumienia tekstu, pojęcia: „pal” i „kolumna” używamy zamiennie.

Zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego

Kolejna realizacja, kolejna wysoko postawiona poprzeczka. Naszym celem było zabezpieczenie skarp istniejącego nasypu drogowego. Wykonaliśmy prawie 300 szt. gwoździ gruntowych. Wykonanie gwoździ polega na iniektowaniu w głąb korpusu nasypu systemowych prętów, które przecinają powierzchnię poślizgu skarpy. Kompozyt gruntu i gwoździ charakteryzuje wysoka wytrzymałość na ścinanie co przekłada się na znaczącą poprawie stateczności nasypu. Elastyczny system oblicowania, składający się z montowanej do gwoździ siatki stalowej z matą antyerozyjną, zapewnia dodatkową ochronę i utrzymanie wierzchniej warstwy skarpy przed erozją.
Do realizacji wykorzystaliśmy sprzęt do zadań specjalnych: lekka koparka obrysowa o dużym zasięgu wyposażona w specjalistyczny maszt. Zestaw pozwala wykonywać kotwy gruntowe, gwoździe lub mikropale w miejscach trudno dostępnych.
Omawiana inwestycja to przykład kompleksowej realizacji naszych robót geotechnicznych: od badania gruntu, wykonanych przez REMEA, po projektowanie do realizacji.

2 1
3
4

Technologia walca dynamicznego podbija nowe tereny

# walec dynamiczny Rollujemy kolejne grunty! Technologia walca dynamicznego podbija nowe tereny!? Wzmocnienie gruntu za pomocą technologii RDC (Roller Dynamic Compaction) wykorzystaliśmy ostatnio na budowie obwodnicy Skawiny. W trakcie realizacji zastosowano dwie technologie: DR oraz RDC. Roller wykorzystany został na obszarze, gdzie niemożliwe było umiejscowienie dźwigu ze względu na istniejące linie energetyczne. Technologia RDC sprawdziła się przy wzmocnieniu gruntu fragmentu trasy głównej, drogi serwisowej oraz ścieżki rowerowej. Całkowity obszar wzmocnienia wyniósł 5 900 m2, w czasie ok 7 godzin ?

Analiza kalibracji sondowań CPT z próbnymi odwiertami

W czasie kiedy kolumny przemieszczeniowe zdominowały rynek wzmocnienia podłoża, analiza parametrów pracy palownic stałą się istotną częścią procesu kontroli jakości. Czy kalibracja wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn CMC zawsze jest konieczna, czy zawsze da się ją zrealizować, na czym polega? Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia przeprowadziliśmy analizę tego zagadnienia, której wynikiem są zaprezentowane w artykule trzy podejścia teoretyczne do poszukiwania parametru odpowiadającego wykresowi oporu stożka z badania CPT / CPTU. Szczegóły w artykule do pobrania TUTAJ.

Stabilizacja masowa jako nowoczesna metoda wzmacniania podłoża

Stabilizacja masowa zyskała już liczne grono wielbicieli o czym świadczą coraz częstsze realizacje wykonywane przez nas w tej własnie technologii. O tym czy jest/nie jest to uniwersalna metoda dla wzmacnianie gruntu możecie przeczytać w lutowym wydaniu MATERIAŁY BUDOWLANE, gdzie dokonujemy analizy kilku inwestycji, przy których zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie wzmocnienia z zastosowaniem stabilizacji „na mokro” lub „na sucho”. Cały artykuł możecie pobrać TUTAJ.

Projektowanie nasypów powyżej 20m

O tym, że projektowanie nasypów powyżej 20 m, to nie lada wyzwanie wiemy całkiem sporo. Jesienią zeszłego roku na międzynarodowej konferencji w Reykjavíku zaprezentowaliśmy jak poradziliśmy sobie z projektem budowy drogi S-19 na odcinku Świlcza-Kielanówka. Jakie są niezbędne elementy w pracy przy takim projekcie, Jakie mieliśmy dylematy oraz Jak poradziliśmy sobie z zadaniem przeczytacie w artykule „Design of high road embankments on improved ground” z konferencji, który dostępny jest do pobrania TUTAJ.

Co nowego w Koksowni Orzegów

Jesienią 2018 roku wygraliśmy przetarg na rekultywację terenu po Koksowni w Orzegowie na Śląsku. Menard jako Generalny Wykonawca na zlecenie miasta Ruda Śląska, we współpracy z REMEA, która wykonuje badania gruntu i prace remediacyjne, realizuje zadanie, którego celem jest stworzenie w przestrzeni publicznej parku rekreacyjnego na zanieczyszczonym terenie poprzemysłowym. W ramach przedsięwzięcia powstanie również ścieżka dydaktyczna przedstawiająca historię byłej Koksowni „Gotthard” – „Orzegów” działającej na tym terenie w latach 1903 – 1976.
Rekultywacja Koksowni Orzegów współfinansowana jest ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020. Termin realizacji zadania określono na 27 miesięcy, w tym 9 miesięcy na projektowanie. Zakończenie planowane jest na 2021 rok.
Kontrakt rewitalizacji terenu zdegradowanego w formule „zaprojektuj – wybuduj” podzielono na trzy główne zadania, a mianowicie:

 • Remediacja gruntu zanieczyszczonego przez działalność koksowni.
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych.
 • Wykonanie prac parkowych oraz małej architektury.
 • Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych na terenie Koksowni Orzegów na Śląsku, zobligowani byliśmy do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zatwierdzenia planu remediacji u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pozwolenie konserwatorskie było wymagane z uwagi na pozostałości po ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej, zbiornik smoły oraz wieżę węglową. Obiekty te zostały w 1987 roku wpisane do rejestru zabytków.
  W galerii prezentujemy kilka zdjęć z prac na różnym etapie zaawansowania.
  Prace budowlane przy #KoksowniaOrzegów rozpoczęliśmy na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. Po szerokim rozpoznaniu podłoża gruntowego pod kątem zanieczyszczeń oraz niezliczonych godzin spędzonych w laboratorium, przystąpiliśmy do realizacji czynności wymaganych decyzją remediacyjną. Wykonaliśmy poletko bioremediacyjne, na którym rozpoczęliśmy proces oczyszczania gleby ze związków ropopochodnych. Za ten zakres prac odpowiedzialna była REMEA.
  Równolegle do prac budowlanych wykonywaliśmy prace konstrukcyjne przy obiektach zabytkowych. Jednym z najtrudniejszych aspektów, który jest już za nami, dotyczącym renowacji pozostałości po byłej Koksowni Orzegów, było zabezpieczenie konstrukcji nośnej wieży węglowej o wysokości ok. 25m wraz z odtworzeniem więźby dachowej.
  Na chwilę obecną prowadzone są prace żelbetowe przy ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej. W oczekiwaniu na przyjście cieplejszych miesięcy i wzrost temperatury, co umożliwi nam wznowienie procesu bioremediacji, przystępujemy do prac parkowych. Z uwagi na zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się i unikania zgromadzeń, nasze narady techniczne prowadzimy przy użyciu drona z transmisją wideo na żywo.

  3 3
  6 1
  20
  18
  19
  27
  4 1
  8
  12
  13
  23
  28
  5 1
  9
  10
  14
  22
  29

  #RazemDlaSzpitali

  Osiem firm z branży budowlanej, należących do francuskiej Grupy VINCI, zjednoczyło siły, aby wesprzeć szpitale w całej Polsce. – W obliczu pandemii oraz rozpaczliwych apeli personelu i placówek medycznych o pomoc w walce z wirusem COVID-19, nie możemy być obojętni. Musimy być solidarni i odpowiedzialni – powiedział Jakub Saloni, Prezes Zarządu Menard Sp. z o.o. i Przewodniczący Clubu Pivot Poland, zrzeszającego spółki z kapitałem VINCI działające na terenie naszego kraju . – Dlatego też wraz z siedmioma spółkami Clubu Pivot w Polsce, postanowiliśmy połączyć siły i wesprzeć najbardziej potrzebujące jednostki medyczne, finansując zakup newralgicznych środków ochrony indywidualnej. Akcją #Razemdlaszpitali chcemy realnie pomóc tym, którzy walczą o nasze życie i zdrowie, nierzadko nie mając do tego podstawowych narzędzi. Inicjatywa Warbud SA, ATEM-Polska, Axians Networks Poland, Eurovia Polska, Freyssinet Polska, Menard, Soletanche Polska, VINCI Immobilier Polska to konkretna odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez specjalistyczne szpitale i jednostki medyczne w całym kraju. Pomoc dotarła do 21 placówek medycznych w 16 miastach Polski, m.in. Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Łodzi, Toruniu, Gdańsku czy Katowicach. Wśród nich są szpitale, centra medyczne, ale i domy pomocy społecznej znajdujące się w niezwykle ciężkiej sytuacji, jak choćby te z Nowogrodu Bobrzańskiego, Skarżyska-Kamiennej, Mietkowa czy Żywca. – Za kwotę ponad 250 tys. PLN wspólnie zakupiliśmy 30.000 szt. maseczek chirurgicznych, 3 000 litrów płynu do dezynfekcji, 1630 szt. przyłbic ochronnych oraz 570 paczek rękawic ochronnych. Wszystkie atestowane i zgodne z unijnymi regulacjami – precyzuje Agnieszka Wąsowska, Członek Zarządu Fundacji „Warbud – Warto Pomagać”, koordynator akcji. – Cieszymy się, gdyż mimo ograniczonej dostępności środków na rynku oraz trudności logistycznych, sprzęt ochronny dotarł tak szybko, jak to było możliwe, do wytypowanych placówek medycznych.

  Największa inwestycja w Koninie

  Dla miasta Konin jest to największa inwestycja drogowa od dłuższego czasu. Połączenie dwóch ulic: Paderewskiego i Wyzwolenia ma mieć swój finał jesienią przyszłego roku. W ramach realizacji budowy dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego, na zlecenie Generalnego Wykonawcy, Konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. i Polimex Infrastruktura sp. z o.o. wykonujemy wzmocnienie podłoża w technologiach kolumn CMC i CFA.

  COVID-19

  Początek marca, powiew wiosny, okolice Malborka, rozbudowa drogi wojewódzkiej. Wykonujemy wzmocnienie w technologii kolumn CMC. Wzmacnialiśmy miesiąc temu i wzmacniamy teraz. Mierzymy się z tym samym przeciwnikiem, co większość firm budowlanych (i nie tylko). Pomimo wiszącego nad nami widma COVID-19 życie w budownictwie toczy się dalej, a tam gdzie to możliwe budowy nie zwalniają. Staramy się dbać o gospodarkę i miejsca pracy. Zwiększamy bezpieczeństwo, zapewniamy niezbędne środki ochrony indywidualnej. Jesteśmy świadomi zagrożeń, stosujemy się do wszelkich zaleceń i wytycznych, zarówno tych państwowych jak i swoich wewnętrznych. Monitorujemy sytuację i na bieżąco informujemy naszych klientów o utrudnieniach. DZIĘKI NASZYM PRACOWNIKOM i ich sprawnej organizacji pracy oraz odpowiedzialności, skutecznie rozwiązujemy bieżące problemy. Jesteśmy silni na budowie.

  Wytyczne BHP platforma robocza

  W naszej branży prawidłowo przygotowana platforma robocza jest podstawą bezpiecznego wykonania robót. Porozumienie dla bezpieczeństwa w Budownictwie wraz z PZWFS opracowali standard, który powinien stać się fundamentem bezpiecznej działalności firm w branży budowlanej. „Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.” Ze standardem można zapoznać się na naszej stronie TUTAJ.

  Seminarium Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020

  5-tego marca odbyło się w Warszawie XIX Seminarium: GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2020” organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Nie mogło zabraknąć naszego czynnego udziału w seminarium – nasi eksperci poruszyli istotne problemy z branży geotechnicznej. Pierwszy z referatów dotyczył zaniedbań oraz minimalizacji kosztów na etapie badań geologicznych. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń opisali konsekwencje niewłaściwego rozpoznania podłoża, w kontekście projektowania i realizacji wzmocnienia gruntu. Druga prezentacja dotyczyła przygotowania platform roboczych dla ciężkiego sprzętu, które są niezwykle istotne dla bezpiecznej realizacji prac geotechnicznych. Prezentacja nawiązywała do Standardu Platforma Robocza – Wykonanie i Eksploatacja opracowanego przez PZWFS i Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

  Technologia MSC w akcji!

  Posadowienie hal magazynowych, niewielkich budynków mieszkalnych, konstrukcji parkingów oraz różnego rodzaju posadzek niejednokrotnie wymaga zastosowania technologii, które oprócz zapewnienia warunków projektowych pozwolą na szybką i ekonomiczną realizację niewielkich konstrukcji. Rozwiązaniem mogą okazać się kolumny MSC. Należą one do grupy technologii przemieszczeniowych. Oznacza to, że w trakcie formowania trzonu kolumny grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, ale przemieszczany w kierunku poziomym do osi otworu. Do ich wykonania najczęściej stosuje się specjalnie dostosowaną stalową rurę, która w miejscu złącza z jednostką sprzętową jest połączona z narzędziem generującym wibracje pionowe. W trakcie jednej z ostatnich realizacji, wykonaliśmy 109 kolumn MSC w ramach posadowienia budynku wielorodzinnego w Pruszczu Gdańskim. Jakie jeszcze zalety ma technologia MSC? Dowiedz się z naszej strony TUTAJ.

  Budowa A-1 Tuszyn-Pyrzowice

  Meldujemy się z budowy autostrady A-1! W ramach zlecenia wykonujemy kolumny DSM o średnicy fi 1000. „Odcinek autostrady A-1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego o długości 63,8 km, położony na terenie województwa łódzkiego, stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice.” Planowany termin zakończenia kontraktu to 30.09.2021.

  Roller – poznajcie się

  Czy słyszeliście o naszym rollerze❓ Technologia walca dynamicznego wywodzi się od walca wibracyjnego używanego do płytkiego zagęszczania gruntów nasypowych. Różnica polega na znacząco większym zasięgu głębokościowym walca dynamicznego oraz na sposobie generowania drgań. Głównymi zaletami wzmacniania gruntu w technologii RDC są:
 • cena – tanie rozwiązanie dla budowli liniowych,
 • możliwość zagęszczania warstw nasypów o miąższości do 3m,
 • pozwala identyfikować rejony podłoża o niższym zagęszczeniu.
 • Więcej o rollerze dowiecie się z naszej strony TUTAJ.

  Solidyfikacja osiedle YUGO (video)

  O tej budowie wspominaliśmy niedawno i prezentowaliśmy Wam parę zdjęć. Dzisiaj czas na film! Osiedle Yugo na warszawskim Gocławiu, realizowane jest przez GW MAL-BUD1 (www.malbud1.pl/). Menard zaproponował technologię: solidyfikacja na mokro jako najlepsze rozwiązanie dla wzmocnienia podłoża pod tą inwestycję budowlaną. Zapraszamy na film z realizacji naszego zakresu prac!

  Farma wiatrowa POMERANIA (video)

  Farma wiatrowa Pomerania na Pomorzu to jedna z największych elektrowni wiatrowych w Polsce. W jej powstawaniu mieliśmy swój udział - wykonaliśmy wzmocnienie podłoża pod 17 turbin wiatrowych. Cały projekt Pomerania zakłada wybudowanie ok. 30 turbin, które już w 2021 roku mają rozpocząć produkcję energii. Przy okazji naszych prac, powstał materiał filmowy, który doskonale prezentuje początkowe etapy posadowienia turbin od przygotowania platformy roboczej poprzez wzmocnienie podłoża aż do zasypania gotowego fundamentu.
  Obejrzyj już teraz!

  S-19 Lublin-Rzeszów

  Tym razem jesteśmy na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin-Rzeszów, odc.w.Lublin Węglin – w. Kraśnik Południe. W ramach inwestycji zaprojektowano m.in. takie obiekty inżynierskie jak: wiadukty (9), mosty (2) oraz przejścia dla zwierząt (2). Zakres naszych robót obecnie obejmuje wzmocnienie podłoża w technologii DR.

  Obwodnica NIemodlina

  Niemodlin to niewielkie miasteczko w woj.opolskim (ludność ok.7 tys.), które w przyszłym roku doczeka się obwodnicy (planowane oddanie do użytku IV kwartał 2021). 11 kilometrowy odcinek trasy w ciągu drogi krajowej nr 46 wyprowadzi ciężki ruch tranzytowy poza obszary zabudowań i tym samym odciąży mieszkańców ze spalin, a przede wszystkim zmniejszy ryzyko wypadków #SafetyFirst ! W ramach inwestycji aktualnie wzmacniamy podłoże pod fundamenty mostu drogowego wykorzystując technologię kolumn CMC.

  Menard Snow Camp vol.4

  Ahhh co to był za weekend! Relacja z #MenardSnowCamp vol.4! Nowy rok w Menard powitaliśmy bardzo hucznie na już czwartym SnowCampie. Pierwszy długi weekend w tym roku spędziliśmy ponownie w Rytrze. Atrakcji co nie miara: góralska biesiada, zawody slalom, szkolenia ski/snb dla początkujących, freestyle dla zaawansowanych riderów pod okiem mistrzów Michał Ligocki i Szczepan Karpiel-Bułecka, szkolenia jak bezpiecznie zimą spędzać wolny czas w górach, siatkówka, piłka nożna i disco – był ogień! Dziękujemy wszystkim Pracownikom i ich Rodzinom, za przybycie. Mamy nadzieję, że w trakcie naszego campu każdy znalazł coś dla siebie, odpoczął z najbliższymi, ale i miał okazję zintegrować się z kolegami i koleżankami z pracy. Do zobaczenia już za rok! A kto jest ciekawy jak się bawiliśmy, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszym profilu na Facebooku.

  Menard w Czecha

  Część autostrady D3 to obwodnica czeskich Budziejowic. Atualnie wykonujemy prace na odcinku długości 12,5 km. Nowa trasa wiedzie przez obszar o trudnych warunkach geotechnicznych. Na kilku odcinkach nasypu wykonujemy wzmocnienie podłoża m.in. w technologii kolumn żwirowych. Zlecenie obejmuje wykonanie ok 16 tys szt. kolumn.

  Studenci na budowie

  W połowie grudnia odwiedzili nas na budowie studenci trzeciego roku z wydziału budownictwa Politechnika Śląska wraz z opiekunem dr inż. Jackiem Kawalcem. Na budowie obwodnicy Raciborza pokazywaliśmy im prace związane z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych z głowicą kruszywową.

  Piątka od serca

  Jak zakończyć stary rok? Najlepiej AKTYWNIE i z sercem! Nasi koledzy z oddziału Gdańsk wzięli udział się na charytatywny bieg „Piątka od serca” organizowany przez Fundację TriMama. Tym razem wszyscy biegli dla podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

  Prace terenowe dla RDOŚ Wrocław

  Badania to podstawa! Pod koniec zeszłego roku drużyna REMEA wykonała prace terenowe dla RDOŚ we Wrocławiu. „W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono pionowy i poziomy zasięg zanieczyszczeń, a w przygotowanych projektach planów remediacji zaproponowano sposoby przeprowadzenia remediacji dla poszczególnych terenów.” Więcej do przeczytania TUTAJ.

  Zremediujemy Staw Kalina!

  Weźmiemy udział w remediacji stawu Kalina! We wtorek w Świętochłowicach została podpisana umowa pomiędzy Miastem Świętochłowice a konsorcjum Menard i REMEA na rewitalizację 5-cio hektarowego akwenu. Dziś jest to bomba ekologiczna, ale już za 43 miesiące ma być to miejsce spotkań i wypoczynku. Więcej o inwestycji TUTAJ.

  Menard Global Seminar w Warszawie

  #MenardSeminar START! Menard Polska gospodarzem! W dniach 04-08.11. w Warszawie gościmy przedstawicieli Menard z całego świata (łącznie prawie 180 osób!). Menard Seminar to cykl szkoleń wewnętrznych, odbywających się co 3 lata. Szkolenie podzielone jest na 3 części: design, operation&innovation i global. Wymiana doświadczeń pomiędzy oddziałami, koleżeńska pomoc, poznawanie nowych możliwości i nawiązywanie nowych znajomości to podstawowe założenia Menard Seminar

  Eko problem

  #MenardRekultywacja #MenardGW Rok temu wspominaliśmy o podpisanej umowie z Miastem Ruda Śląska na rekultywację terenów po dawnej koksowni w Orzegowie. Ciekawi jesteście jak idą prace? Zobaczcie materiał przygotowany przez Sfera TV w ramach cyklu reportaży „Ekoproblem”. Materiał video dostępny TUTAJ.

  Base Camp

  Base Camp – międzynarodowa sieć domów studenckich w październiku 2021 roku otworzy swoje drzwi dla studentów z Katowic. Obiekt ma mieć 8 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemną o powierzchni użytkowej 28 156m2. Będzie dysponował 725 pokojami studenckimi w trzech standardach oraz 5 pokojami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Nasza działka: wykonanie 820 sztuk kolumn DSM o sumarycznej długości ok. 6000 mb. Zobacz materiał video z budowy TUTAJ.

  Obwodnica Piastowska w Opolu

  Właśnie zakończyliśmy prace na II etapie budowy Obwodnicy Piastowskiej w Opolu, gdzie na zlecenie firmy Himmel i Papesch zrealizowaliśmy wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy. Było to konieczne ze względu na występowanie gruntów organicznych. Wykonaliśmy niemal 22 500 mb kolumn betonowo- żwirowych. W ramach zadania powstanie 3,5 km nowej drogi, dodatkowo odcinek o długości 1,2 km zostanie przebudowany. Całość ma zostać oddana do końca 2019 roku.

  Mr.Grunt i toksyczne związki

  Już jest! Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego filmu naszej produkcji, w którym dział REMEA pół żartem, pół serio przedstawia problematykę badań gruntu i remediacji.
  Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy zaangażowali się w produkcję i wystąpili w filmie.
  Materiał potraktujcie z przymrużeniem oka 😉

  Film dostępny poniżej lub po kliknięciu TUTAJ.

  SnowCamp vol.3 już za nami

  W pierwszy weekend nowego roku wybraliśmy się do Rytra.
  Zapraszamy na fotorelację z corocznego rodzinnego wyjazdu Menard SnowCamp! Już po raz trzeci mieliśmy okazję spotkać się ze sobą i z najbliższymi osobami naszych Kolegów z pracy.
  Wspólne biesiady, rozmowy do białego rana, zawody narciarsko-snowboardowe + bajkowa, zimowa sceneria - wszystko to razem stworzyło niepowtarzalny klimat, w którym chciałoby się zostać dłużej 🙂
  Lubimy tak razem spędzać czas!
  #zGruntuRazem #GruntToRodzina

  IMG 7961
  IMG 7956
  IMG 7842
  IMG 7915
  IMG 7786
  IMG 7804
  IMG 7560
  IMG 7509
  IMG 7685
  IMG 7629
  IMG 7526
  IMG 7681
  IMG 7700
  IMG 7371
  IMG 7377
  IMG 7335
  IMG 7325
  IMG 7323

  Bezpiecznego odpoczynku!

  No to w drogę! Nie ważne czy na Święta wybieracie się samochodem, pociągiem, autobusem czy hulajnogą 😉 – pamiętajcie: HOME SAFE! w tym czasie wspaniałym, życzymy Wam samych bezpiecznych podróży, mało krętych dróg i ścieżek oraz stabilnych inwestycji na wszystkich gruntach w nadchodzącym nowym roku!

  Rozpoczynamy Safety Week!

  Jak co roku o tej porze rozpoczynamy międzynarodowy Safety Week. We wszystkich spółkach należących do grupy Vinci Construction zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia i spotkania z Pracownikami, bez względu na zajmowane stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy. Bezpieczeństwo pracy zawsze stanowi dla nas priorytet.

  Rekultywacja byłej koksowni w Orzegowie

  Bierzemy udział w rekultywacji terenów po byłej koksowni w Orzegowie! Dzięki przeprowadzonym pracom rewitalizacyjnym już w 2021 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli korzystać z nowych terenów rekreacyjnych. Menard jest głównym wykonawcą. „Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową, jak i zrealizuje całość inwestycji. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów.”dowiedz się więcej o inwestycji!

  Poznaj Soletanche-Freyssinet w Krakowie

  Już 16.10. najbliższe spotkanie z cyklu Poznaj Soletanche-Freyssinet. Dowiedź się więcej o naszej Grupie! Przyjdź i uzyskaj wiedzę ekspercką! Wraz z przedstawicielami z Soletanche Polska i Freyssinet Polska opowiemy o naszych realizacjach, podzielimy się doświadczeniem, udzielmy odpowiedzi na wszystkie pytania! Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy i harmonogram: https://poznajsoletanchefreyssinetkrakow.evenea.pl/

  Pierwszy projekt budowy dróg na Łotwie z wykorzystaniem wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntowego

  Bierzemy udział w pierwszym projekcie budowy dróg na Łotwie z wykorzystaniem wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntowego!!!

  W trakcie budowy pod starym nasypem drogi regionalnej Augšlīgatne-Skrīveri (P32) (na dwóch odcinkach od Madliena do Skriveri (47,20-609 km i 61, 27.-71. 27 km) stwierdzono słabe, niestabilne i ściśliwe grunty (torf i namuł organiczny) na odcinku 49,50-50,00 km do głębokości 10 - 11 m.

  Przeprowadzamy kompleksowy zakres robót – od projektu do realizacji oraz jesteśmy w ścisłej współpracy z AS Ceļuprojekcje i generalnym wykonawcą AS A.C.B. Z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia realizujemy wzmocnienie podłoża w technologii kolumn BMC. Planowane jest wykonanie prawie 1000 kolumn BMC dla odcinka drogi o długości 270 m.

  Fot.: Latvijas Valsts ceļi

  Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej już po raz 17.!

  Obecnie na warszawskiej uczelni SGGW odbywa się XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, w której Menard Polska ma przyjemność brać udział jako Złoty Sponsor. Konferencja poświęcona jest nowym wyzwaniom stawianym geotechnikom w Polsce. Podczas trzech dni wykładów i obrad nasz zespół gruntownie wzmacnia swoją wiedzę w zakresie projektowania geotechnicznego, infrastruktury transportowej oraz bezpieczeństwa na budowach inżynierskich.

  menard 12 of 13 min
  menard 2 of 13 min
  menard 10 of 13 min
  menard 5 of 13 min

  Nowy odcinek Menard VLOG! Zobacz!

  Ponoć „budynek jest tak trwały jak jego fundamenty”. Podstawą każdej udanej inwestycji jest solidnie wzmocniony grunt. W najnowszym odcinku Menard Vlog będziesz miał okazję zapoznać się z podstawami geotechniki, a mianowicie: – co to jest wzmacnianie podłoża, – czym kolumny różnią się od pali, – oraz jak dzielimy technologie wzmocnienia. Kliknij TUTAJ i zdobądź gruntowną wiedzę!

  Wzmacniamy swoją wiedzę!

  W czerwcu przedstawiciele Menard udali się do Rzymu, aby wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji dedykowanej tematyce umacniania podłoża i poprawie jakości gruntów (DFI-EFFC International Conference on Deep Foundations and Ground Improvement: Urbanization and Infrastructure Development-Future Challenges).
  Konferencja poświęcona była wyzwaniom stojącym przed właścicielami firm związanych z budową systemów infrastruktury. Podczas spotkania wykonawcy, inżynierowie i badacze podzielili się swoją wiedzą na temat projektów i badań związanych z nowymi technologiami, metodami budowy, koncepcjami projektowymi oraz sprzętem w związku z rozwojem Systemu Zarządzania Informacją Projektową (PIMS) oraz Modelowania Informacji Budowlanej (BIM) stosowanego w branży geotechnicznej i fundamentowej. Przedstawione zostały m.inn. wyzwania podczas budowy stacji metra w Rzymie z uwagi na archeolgię i związaną z tym specyfikę prowadzenia prac, omawiano prace dotyczące rozbudowy najdłuższej linii metra w Indiach (90 km) oraz zaprezentowano projekt budowy systemu kanalizacji ogólnospławnej w Londynie.

  00133
  00619
  00119

  Eksperci Menard Polska o badaniach gleby przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie

  14 czerwca br. Jakub Saloni, Dyrektor Generalny Menard Polska oraz nasz Inżynier Budowy Ewa Kruszyńska wzięli udział w konferencji prasowej podczas której zaprezentowano wyniki badań gleby przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie. Przeprowadzone przez naszą firmę badania wykazały obecność na tym terenie, takich metali jak: arsen, cyna, cynk, kadm, rtęć i ołów. Ich dopuszczalne normy zostały przekroczone. Zanieczyszczenia te mogą negatywnie wpływać na zdrowie i środowisko, dlatego teren przy ul. Dolnych Młynów 10 zostanie poddany remediacji. Podczas konferencji, eksperci z Menard Polska przedstawili dziennikarzom proponowane metody oczyszczenia skażonych gruntów. W tym przypadku zaproponowano kombinację metod, aby maksymalnie kontrolować migrację szkodliwych substancji.   Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

  Ruszamy z Menard VLOG

  #MenardVlog startujemy !!! Czy wiecie jak wygląda od kuchni praca projektanta? Na co należy zwracać uwagę przy pracy na budowie? Co to dokładnie jest remediacja? Czym w ogóle różnią się kolumny od pali? Udzielimy odpowiedzi na te pytania i wieeele innych! Obejrzyj zapowiedź jakiej jeszcze w branży geotechniczej nie było! Śledź nas na naszym kanale YT, dowiedz się więcej o nas, naszej pracy, poszerz swoją wiedzę!

  Relacja z Poznaj Soletanche-Freyssinet

  25.04. wspólnie z Soletanche Polska oraz Freyssinet Polska mieliśmy przyjemność zaprezentować nasze rozwiązania geotechniczne Uczestnikom pierwszego spotkania z cyklu "Poznaj Soletanche-Freyssinet", które odbyło się w Warszawie. Całodzienne, bezpłatne spotkanie miało na celu pokazanie Państwu naszych możliwości projektowych i wykonawczych oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, bo "Prawdziwy sukces to taki którym się dzielisz"!

  Nie przegap daty kolejnego spotkania! Zapisz się do newslettera i bądź pierwszy, który się o nim dowie! www.menard.pl/newsletter

  W tym roku planowane są spotkania w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu.

  IMG 7798
  IMG 7625
  IMG 7899
  IMG 7748
  IMG 7791
  IMG 7441
  IMG 7506
  IMG 7660

  Rola projektanta w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa prac geotechnicznych

  "Rozwój infrastruktury i silna urbanizacja w ostatnich latach, spowodowały gwałtowny wzrost ilości projektów budowlanych wymagających rozwiązania zagadnień leżących na pograniczu geologii i inżynierii budowlanej. W interesie społeczeństwa, w szczególności inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych jest ograniczenie ryzyk związanych z ich realizacją i późniejszą eksploatacją, przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. [...] za wysoce wskazane uznaliśmy usystematyzowanie problematyki odpowiedzialności projektanta i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym, za geotechniczną stronę przedsięwzięcia budowlanego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, a także dobrej praktyki kontraktowej.[...]"
  Przeczytaj  tutaj cały artykuł -> zakładka "Artykuły premium".

  Badanie gruntu nie jest obowiązkowe, ale jego oczyszczenie – już tak

  Jeśli szukasz odpowiedzi na takie pytania jak: – na kim spoczywa obowiązek remediacji? – jak dowiedzieć się czy dany teren jest zanieczyszczony? – jaki jest koszt badania próbki ziemi i gdzie można je wykonać? – jak zabezpieczyć się przed zakupem nieruchomości na skażonym gruncie? Przeczytaj koniecznie wywiad z naszym Ekspertem – Kamilem Ciepielą!

  Spotkanie Poznaj Soletanche-Freyssinet

  Ruszyły zapisy na pierwsze spotkanie z cyklu „Poznaj Soletanche-Freyssinet”, które odbędzie się 25.04.2018 w Warszawie.

  Zapisy: www.poznajsoletanchefreyssinet.pl

  Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

  „Poznaj Soletanche-Freyssinet” stworzone zostało po to, aby dać szanse środowisku inżynierów na poznanie grupy firm tworzących Soletanche-Freyssinet. Naszym celem jest poznanie Was, ludzi którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami związanymi z szeroko pojętym budownictwem. Chcemy pokazać Państwu w czym możemy pomóc, co możemy dla Państwa zrobić,tak abyście odnieśli sukces. W Soletanche-Freyssinet wierzymy, że prawdziwy sukces to taki, którym się dzielisz. Dlatego Sukces Twojego projektu, Twojej realizacji z naszym skromnym udziałem, jest dla nas największą nagrodą i przyjemnością.

  Podczas spotkania poznacie Państwo najnowsze technologie jakimi się posługujemy i imponujące realizacje w jakich mieliśmy przyjemność brać udział. Pokażemy Państwu 3 firmy zrzeszone w grupie a są to: Menard, Soletanche i Freyssinet.

  ZAPRASZAMY!

  Soletanche-Freyssinet – Razem dla HYDROTECHNIKI

  Wspólnie z Soletanche Polska oraz Freyssinet Polska zapraszamy na spotkanie branżowe do Szczecina! Już 14.02.2018 przedstawimy Wam nasze rozwiązania w zakresie geotechniki oraz hydrotechniki, w tym wzmacniania gruntów słabonośnych, umacniania brzegów oraz budowy nabrzeży, a także wykonawstwa i modernizacji budowli przeciwpowodziowych. Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rejestracji! Zapisy TUTAJ.

  Wrocławskie Dni Mostowe

  Jak co roku Konferencja Wrocławskie Dni Mostowe przyciągaja do siebie Mostowców z całego kraju. Wypełnione sale obrad, referaty na wysokim poziomie oraz przyjazny wrocławski klimat zachęcają do udziału w Konferencji. W tym roku nasz Ekspert Piotr Kant wygłosił referat (przygotowany we współpracy z Natalią Pasierb) pt. "Próbne obciążenia kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obiektami mostowymi" - już niedługo udostępnimy go do pobrania!

  Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia! 

  zdjęcia 7

  Zaproszenie na Konstruktor 2018!

  Studentów i Doktorantów kierunków budowlanych zapraszamy na V-tą Jubileuszową Konferencję Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa Konstruktor 2018, której organizatorami są PWR oraz KN Konkret. Obrady będą miały miejsce w dniach 25-27.05.2018, w Lewinie Kłodzkim. Jest nam bardzo miło poinformować, że zostaliśmy sponsorem strategicznym i również nasi Eksperci wezmą udział w obradach. Jeśli chcesz się z nami spotkać – to właśnie będzie odpowiednie miejsce! Zapraszamy! Więcej o konferencji znajdziesz TUTAJ.

  Certyfikaty ISO

  Certyfikaty ISO to gwarancja, że oferowane przez nas produkty i usługi są najwyższej jakości, a zadowolenie klienta przy jednoczesnym dbaniu o pracowników i środowiska jest naszym priorytetem.

  Miło jest nam poinformować o nadaniu firmie Menard Polska Sp z .o .o. certyfikatu ISO9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N- OHSAS 18001 w zakresie:

  • wzmacnianie podłoża, fundamentowania specjalne,  remediacja zanieczyszczonych  gruntów i wód  oraz roboty budowalne towarzyszące od projektu do ich realizacji.

  Zakończony sukcesem proces certyfikacji to efekt zaangażowania całej firmy w ciągłą poprawę jakości produktów i usług,  dążenia do spełnienia wymagań klientów, bezpieczeństwa pracy oraz wpływu na środowisko naturalne.

  Jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy pomogli mam w procesie uzyskiwania certyfikatów!

  selection 1 1
  selection 1 1 1

  Mam zasady

  We współpracy z PZWFS, Soletanche Polska oraz Keller Polska przygotowaliśmy film dedykowany nie tylko naszym Pracownikom. Przestrzegamy wszystkich przed złymi nawykami!

  Mam zasady - miej i Ty! Obejrzyj.

  6. Sympozjum WPGI 2017

  6. Sympozjum WPGI 2017 już za nami. Dwa intensywne dni, naszpikowane wykładami, były dla wszystkich Uczestników idealnym czasem na zdobycie najświeższych wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej. Oprócz pozyskiwania wiedzy, mieliśmy również wkład merytoryczny w Sympozjum. Nasi Przedstawiciele: Anita Meger, Sylwia Janiszewska i Kamil Ciepiela wygłosili 3 prelekcje z zakresu geotechniki oraz remediacji. Gratulujemy PIG-PIB wspaniałej organizacji technicznej oraz za zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego Sympozjum. Bardzo nam miło, że mogliśmy współorganizować to wydarzenie!

  zdjęcia 6

  Konferencja w Korei Południowej

  W dniach 17-22 września 2017r. odbyła się w Seulu XIX Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów oraz Inżynierii Geotechnicznej (International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering).

  Tematem ICSMGE 2017 było „Unearth the Future, Connect Beyond” czyli stworzenie pomostu pomiędzy przeszłością i przyszłością, między młodymi i starszymi inżynierami oraz między rozwijającymi się i już rozwiniętymi krajami. Powiązania te są kluczem do innowacyjności.Bogaty program ICSMGE 2017  obejmował między innymi sesje plenarną, sesje równoległe, wykłady honorowe, wizyty techniczne oraz wystawy firm związanych z działalnością geotechniczną.

  Na Konferencji nie mogło oczywiście zabraknąć Grupy Soletanche Freyssinet i reprezentantów z Soletanche Bachy, Menard, Terre Armée oraz Freyssinet. Stanowisko wystawiennicze Grupy cieszyło się ogromną popularnością. Mieliśmy okazję do zapoznania Uczestników z naszymi technologiami oraz realizowanymi kontraktami. Nasi Przedstawiciele z Menard zaprezentowali wiele ciekawych artykułów dotyczących wzmacniania podłoża zarówno z wykorzystaniem sztywnych inkluzji betonowych, jak i metod konsolidacyjnych. Menard.pl

  Osiedle Sadowa w Elblągu

  Zapraszamy do obejrzenia relacji z prac budowlanych Osiedla Sadowa w Elblągu. Realizowany przez nas projekt przy ulicy Sadowej obejmuje wzmacnienie podłoża gruntowego pod fundamentami budynku w technologii kolumn CMC. Dodatkowo zabezpieczamy istniejący ciepłociąg za pomocą obudowy berlińskiej.

  „Budowa pierwszego budynku właśnie się rozpoczęła. Jego ukończenie przewidziane jest na koniec 2018 r. […] inwestycja w całości kwalifikuje się do rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, którego ostatnia edycja ruszy z początkiem 2018 r.”

  Skip to content