Technologia Trenchmix zyskuje coraz większą popularność. Najczęściej stosowana do wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych, ale ostatnio znajduje również zastosowanie we wzmocnieniu gruntów słabych. Technologia ta wykorzystywana jest przy wykonaniu barier unieszkodliwiających (odcinających od gruntu) odpady niebezpieczne w remediacji.

Kluczowe informacje

Co to jest?

Technologia należy do grupy wgłębnego mieszania gruntów obok DSM oraz Solidyfikacji. W trakcie pracy maszyny następuje proces niszczenia struktury gruntu z jednoczesnym podawaniem spoiwa (najczęściej zaczynu cementowego). Po zmieszaniu powstają panele z jednorodnego kompozytu cementogruntowego. Grubość paneli jest ściśle określona (0,4m), a system zapewnia pogrążenie „miecza” na maksymalną głębokość do 10 lub 15 metrów.

Podstawowe zasady

Panele Trenchmix o grubości 40 cm wykonywane są przy pomocy mieszadła łańcuchowego (trencher) pogrążanego w podłoże. Trencher zbudowany jest z gąsienicowego nośnika z przytwierdzonym ruchomym frezem działającym na zasadzie piły łańcuchowej. Dzięki procesowi produkcji zakładającemu postęp maszyny, wraz z ciągłym mieszaniem uzyskuje się panel, którego długość ograniczona jest tylko możliwością przemieszczania się maszyny. Jakość wykonanego panelu i uzyskanie jego wysokich parametrów zapewniona jest przez dostosowanie prędkości mieszania, ilości podawanego spoiwa oraz prędkości poruszania się maszyny w stosunku do warunków gruntowych.

System Trenchmix wyposażony jest w system sterująco-rejestrujący. Jednostka sterująca pozwala zarówno na kontrolę pracy w czasie rzeczywistym, jak i rejestrację elektroniczną parametrów wykonywania przesłony. System pozwala na rejestrację następujących parametrów: monitoring w czasie rzeczywistym oraz rejestracja przepływu i objętości tłoczonego zaczynu, automatyczne dostosowanie przepływu zaczynu do tempa przemieszczania się Trenchera i szybkości łańcucha skrawającego, głębokość, ciśnienie oleju hydraulicznego w układzie napędzającym maszynę.

Zastosowanie

Panele Trenchmix mogą być z powodzeniem stosowane jako wzmocnienie gruntu elementów liniowych, zabezpieczenie ścian wykopu oraz uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych niezależnie od warunków gruntowych.

CMC techniques for soil
Trenchmix