Zagęszczanie gruntu • Zagęszczanie impulsowe RIC • Menard Zagęszczanie gruntu • Zagęszczanie impulsowe RIC • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Wdrożona w latach 90. technologia zagęszczania impulsywnego RIC jest uzupełnieniem w zakresie metod dynamicznego zagęszczania gruntu, która w ograniczony sposób wpływa na budowle w sąsiedztwie wykonywanych prac.

Impulsowe zagęszczenie gruntu

Zagęszczanie gruntu w technologii zagęszczania impulsywnego RIC wykonywane jest za pomocą hydraulicznego młota zamontowanego na koparce. Młot o masie od 5 do 12 ton, zrzucany jest swobodnie z wysokości około 1,2m na okrągłą stopę średnicy 1,5m. Powtarzane z częstotliwością od 40. do 60. na minutę uderzenia pogrążają stalową stopę, tworząc krater. System sterowania umieszczony w kabinie operatora pozwala na bieżące badanie zagęszczenia gruntu i ciągłej kontroli procesu zagęszczania, rejestrując parametry takie jak: głębokość krateru, wpęd stopy po każdym uderzeniu, liczba uderzeń. Może on być również wykorzystany do zmiany wysokości, z której zrzucany jest młot. Zagęszczenie gruntu w technologii RIC zwykle poprzedza się wykonaniem poletka próbnego, na którym wykonywane jest zagęszczenie dla różnych rozstawów i przy różnej ilości uderzeń. Następnie punktowo przeprowadza się badanie zagęszczenia gruntu i określa optymalny rozstaw siatki i ilość uderzeń na jeden punkt. Najczęściej przyjmuje się - w zależności od gruntów - od 10. do 40.

Menard.pl

Zastosowanie

Technologia impulsywnego zagęszczania gruntów bardzo dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych, szczególnie do zagęszczenia żwirów i piasków. Może być również użyta na obszarach rekultywowanych, gdzie występują grunty antropogeniczne i nasypy niebudowlane.
Najczęściej technologia RIC wykorzystywana jest w budownictwie kubaturowym: pod płytami fundamentowymi/posadzkami hal przemysłowych i handlowych oraz pod ciężkimi powierzchniami magazynowymi, zbiornikami; w budownictwie infrastrukturalnym: przy budowie wszelkiego rodzaju dróg i autostrad, pod nasypami drogowymi i kolejowymi oraz często jako wzmocnienie podbudowy parkingów i płyt lotniskowych. Dużą zaletą zagęszczenia gruntu metodą RIC jest jej mobilność oraz stosunkowo niewielkie wymiary jednostki sprzętowej, które pozwalają na prowadzenie prac w miejscach trudnodostępnych (np. wewnątrz istniejącej konstrukcji hali magazynowej).

ric2 ric1

W zależności od rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz parametrów młota zasięg zagęszczenia gruntów sięga do 4,0 m głębokości.
Bezpieczna odległość robocza od istniejących budynków, dla której nie jest konieczny monitoring drgań, wynosi około 50 m. Generowany hałas jest wtedy mniejszy niż 90 dBA.

roller 5 e1582032442238

Poznaj Roller'a

Alternatywa dla wzmacniania podłoża przy mniejszych głębokościach

Skip to content