Technologia Trenchmix • Panele Trenchmix • Menard Technologia Trenchmix • Panele Trenchmix • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Technologia Trenchmix zyskuje coraz większą popularność. Najczęściej stosowana do wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych, ale ostatnio znajduje również zastosowanie we wzmocnieniu gruntów słabych. Technologia należy do grupy wgłębnego mieszania gruntów obok DSM oraz Solidyfikacji. Technologia ta znajduje też zastosowanie przy wykonaniu barier unieszkodliwiających (odcinających od gruntu) odpady niebezpieczne w remediacji.

Opis

Panele Trenchmix o grubości 40 cm wykonywane są przy pomocy mieszadła łańcuchowego (trencher) pogrążanego w podłoże. Trencher zbudowany jest z gąsienicowego nośnika z przytwierdzonym ruchomym frezem działającym na zasadzie piły łańcuchowej. W trakcie pracy maszyny następuje proces niszczenia struktury gruntu z jednoczesnym podawaniem spoiwa (najczęściej zaczynu cementowego). Po zmieszaniu powstają panele z jednorodnego kompozytu cementogruntowego. Dzięki procesowi produkcji zakładającemu postęp maszyny, wraz z ciągłym mieszaniem uzyskuje się panel, którego długość ograniczona jest tylko możliwością przemieszczania się maszyny. Jakość wykonanego panelu i uzyskanie jego wysokich parametrów zapewniona jest przez dostosowanie prędkości mieszania, ilości podawanego spoiwa oraz prędkości poruszania się maszyny w stosunku do warunków gruntowych.
System TRENCHMIX wyposażony jest w system sterująco-rejestrujący. Składa się on z umieszczonego w kabinie operatora monitora z komputerem połączonym z czujnikami rejestrującymi. Jednostka sterująca pozwala zarówno na kontrolę pracy w czasie rzeczywistym, jak i rejestrację elektroniczną parametrów wykonywania przesłony. System pozwala na rejestrację następujących parametrów:

  • monitoring w czasie rzeczywistym oraz rejestracja przepływu i objętości tłoczonego zaczynu,
  • automatyczne dostosowanie przepływu zaczynu do tempa przemieszczania się Trenchera i szybkości łańcucha skrawającego,
  • głębokość,
  • ciśnienie oleju hydraulicznego w układzie napędzającym maszynę.

Trenchmix

Zastosowanie

Panele Trenchmix mogą być z powodzeniem stosowane, jako wzmocnienie gruntu elementów liniowych, niezależnie od warunków gruntowych. Grubość paneli jest ściśle określona (0,4m), a system zapewnia pogrążenie „miecza” na maksymalną głębokość do 10 lub 15 metrów. Model numeryczny przedstawiony poniżej pokazuje fragment nasypu posadowionego na panelach Trenchmix, realizację wzmocnienia na trasie S-19 oraz wygląd panelu po kilku dniach od wykonania.

Menard.pl                    Menard.pl

Realizacje

• wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz zabezpieczenia wykopu budynku biurowego przy ul. Zielińskiego w Krakowie, ok. 7 000 m2
• zabezpieczenie ściany wykopu podczas rozbudowy i przebudowy zakładu Velvet Care w Kluczach, ok. 2 000 m2
• wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypem drogi S-19 Świlcza – Kielanówek, ponad 75 000 m2

TRMX w remediacji

TRNX w remediacji

TRMX jako wzmocnienie podłoża

TRMX we wzmocnieniu podłoża

Skip to content