Wytyczne BHP platforma robocza - Menard.pl Wytyczne BHP platforma robocza - Menard.pl

Wytyczne BHP platforma robocza

18 marca 2020
W naszej branży prawidłowo przygotowana platforma robocza jest podstawą bezpiecznego wykonania robót. Porozumienie dla bezpieczeństwa w Budownictwie wraz z PZWFS opracowali standard, który powinien stać się fundamentem bezpiecznej działalności firm w branży budowlanej. „Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.” Ze standardem można zapoznać się na naszej stronie TUTAJ.
Skip to content