W naszej branży prawidłowo przygotowana platforma robocza jest podstawą bezpiecznego wykonania robót.
Porozumienie dla bezpieczeństwa w Budownictwie wraz z PZWFS opracowali standard, który powinien stać się fundamentem bezpiecznej działalności firm w branży budowlanej.
„Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.”
Ze standardem można zapoznać się na naszej stronie TUTAJ.