5-tego marca odbyło się w Warszawie XIX Seminarium: GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2020” organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.
Nie mogło zabraknąć naszego czynnego udziału w seminarium – nasi eksperci poruszyli istotne problemy z branży geotechnicznej.
Pierwszy z referatów dotyczył zaniedbań oraz minimalizacji kosztów na etapie badań geologicznych. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń opisali konsekwencje niewłaściwego rozpoznania podłoża, w kontekście projektowania i realizacji wzmocnienia gruntu.
Druga prezentacja dotyczyła przygotowania platform roboczych dla ciężkiego sprzętu, które są niezwykle istotne dla bezpiecznej realizacji prac geotechnicznych. Prezentacja nawiązywała do Standardu Platforma Robocza – Wykonanie i Eksploatacja opracowanego przez PZWFS i Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.