Obiekt kubaturowy • Budowa obiektów kubaturowych • Menard Obiekt kubaturowy • Budowa obiektów kubaturowych • Menard

Budownictwo mieszkaniowe i biurowe najczęściej wykonywane jest w technologii monolitycznej, czy prefabrykowanej. Charakteryzuje się ona znacznym obciążeniem jednostkowym. Dodatkowo obiekty te nierzadko realizowane są na obszarach, gdzie zalegają grunty słabe. Stosowane w takich przypadkach metody tradycyjnego posadowienia głębokiego, czyli palowania, znacznie zwiększają koszty całej realizacji. Menard oferuje nowoczesne metody wzmacniania gruntu, które ze względów konstrukcyjnych są rozwiązaniami równoważnymi do tradycyjnych pali fundamentowych. Najważniejsze jednak jest to, że technologie przez nas stosowane obniżają koszty robót fundamentowych nawet o 40%, dodatkowo znacznie przyspieszając czas ich realizacji.

Skip to content