„Rozwój infrastruktury i silna urbanizacja w ostatnich latach, spowodowały gwałtowny wzrost ilości projektów budowlanych wymagających rozwiązania zagadnień leżących na pograniczu geologii i inżynierii budowlanej. W interesie społeczeństwa, w szczególności inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych jest ograniczenie ryzyk związanych z ich realizacją i późniejszą eksploatacją, przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. […] za wysoce wskazane uznaliśmy usystematyzowanie problematyki odpowiedzialności projektanta i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym, za geotechniczną stronę przedsięwzięcia budowlanego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, a także dobrej praktyki kontraktowej.[…]”
Przeczytaj  tutaj cały artykuł -> zakładka „Artykuły premium”.