Rekultywacja byłej koksowni w Orzegowie - Menard.pl

Rekultywacja byłej koksowni w Orzegowie

09 października 2018
Bierzemy udział w rekultywacji terenów po byłej koksowni w Orzegowie! Dzięki przeprowadzonym pracom rewitalizacyjnym już w 2021 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli korzystać z nowych terenów rekreacyjnych. Menard jest głównym wykonawcą. „Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową, jak i zrealizuje całość inwestycji. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów.”dowiedz się więcej o inwestycji!
Skip to content