„Projektowanie posadowienia turbin wiatrowych jest jednym z trudniejszych zadań inżynierskich, a w sytuacji występowania trudnych warunków gruntowych wymaga ścisłej współpracy projektanta fundamentu i projektanta geotechnika. Podstawowym celem wykonania posadowienia jest bezawaryjność konstrukcji. Jedynie odpowiednio zaprojektowany fundament i wzmocnienie podłoża gwarantują bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie elektrowni wiatrowej…”

Jest to fragment nowego artykułu: „Posadowienie turbin wiatrowych w kontekście nowego systemu wsparcia OZE„, mówiący o bezpiecznym i zarazem ekonomicznym rozwiązaniu problemu posadowienia elektrowni wiatrowych w odniesieniu do nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Artykuł został napisany w ramach współpracy, przez projektantów firm MENARD POLSKA oraz HCE DESIGN GROUP i ukazał się w magazynie „Paliwa i Energetyka” w numerze 01/2016.

Pobierz ARTYKUŁ