Kadra zarzadzająca • Technologie budowlane • Menard Kadra zarzadzająca • Technologie budowlane • Menard
Menard.pl

mgr inż. Jakub Saloni

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny

Przede wszystkim inżynier i projektant, absolwent Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową w geotechnice rozpoczął w 2000 roku. Praca z inwestorami i generalnymi wykonawcami francuskimi, realizowana w trudnych warunkach gruntowych na terenie Polski, dała mu możliwość zapoznania się z pierwszymi nowoczesnymi metodami wzmocnienia podłoża realizowanymi w naszym kraju.

W 2004 r. rozpoczął pracę w grupie Soletanche – Freyssinet, wprowadzając do Polski nowatorskie rozwiązania geotechniczne. W roku 2007 uczestniczył w formowaniu niezależnej spółki Menard Polska, wydzielonej z działalności spółki Freyssinet, obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego. Od roku 2011 pełni rolę członka zarządu.

Rozwijając się, starał czerpać wiedzę od największych autorytetów z dziedziny geotechniki w Polsce i Europie. Jego doświadczenie obejmuje udział w projektowaniu i realizacji ponad 200. projektów geotechnicznych o różnym stopniu złożoności, realizowanych we współpracy z ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy. Jest entuzjastą rozwiązań innowacyjnych i odważnych. W ramach pracy uczestniczył we wdrożeniu ponad 10. nowych technologii z zakresu wzmocnienia podłoża gruntowego. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Może się również pochwalić specjalizacją geotechniczną w w/w zakresach. Posiada również uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie geotechniki Polskiej Izby Inżynierów budownictwa.

W życiu prywatnym także nastawiony jest na działanie, co uwidacznia się w jego podejściu do sportu, utrzymywania kondycji, aktywnego wypoczynku w górach, pod wodą, na szosie, pod ziemią, a nawet we własnym mieszkaniu. Swoim podejściem zaraził już wielu członków rodziny i znajomych.

Norbert Kurek

dr inż. Norbert Kurek

Prokurent, Z-ca Dyrektora Generalnego

Absolwent Politechniki Gdańskiej (PG) na kierunku budownictwo (specjalizacja: geotechnika) oraz doktor nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. Odbył staż magisterski na Uniwersytecie Josepha Fouriera w Grenoble (Francja). Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w SGH w Warszawie oraz studia specjalne Geotechnika i Inżynieria Środowiska na PG. Absolwent studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową w geotechnice rozpoczął w 2004 r. jako członek zespołu prof. dr hab. Zbigniewa Sikory. Od 2006 r. pracował w Soletanche Polska na stanowisku inżyniera budowy a następnie kierownika robót w dziale realizacji. Od 2009 r. kierował działem wzmacnia gruntu, budując strategię firmy w tym zakresie oraz jej pozycję rynkową. W 2011 r. rozpoczął pracę w Menard Polska, w której objął stanowisko Z-cy Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora Oddziału Centrum. Od 2016 r. decyzją Zarządu został powołany na stanowisko prokurenta w Menard Polska.

Praca zawodowa oraz jego rozwój naukowy związane są z zagadnieniami geotechniki. Efektem tych działań jest 14 publikacji naukowych i technicznych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych, których jest autorem lub współautorem.

Prywatnie - osoba energiczna, z entuzjastycznym podejściem do życia. Czas wolny spędza aktywnie na rowerze lub przy dobrej książce (literatura fantastyczna lub literatura naukowa dot. zagadnień zarządczych).

Menard.pl

mgr inż. Krystian Binder

Prokurent, Dyrektor Oddziału Północ

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku budownictwo (specjalizacja: hydrotechnika). Odbył staż magisterski na Uniwersytecie Josepha Fouriera w Grenoble (Francja). Ukończył studia specjalne Geotechnika i Inżynieria Środowiska na Politechnice Gdańskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego Projmors, gdzie jako asystent projektanta zdobywał doświadczenie w projektowaniu morskich obiektów hydrotechnicznych w Polsce i zagranicą. Od 2007 roku związany jest z Menard Polska Sp. z o.o., w której początkowo pracował na stanowisku asystenta projektanta, a później jako projektant i kierownik działu ofertowego. W 2010 r., pracując jako główny Projektant wzmocnienia podłoża gruntowego w ramach zadania Budowy Obwodnicy Południowej Gdańska, zorganizował w Gdańsku biuro Menard Polska. Od 2012 r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Północ.

Doświadczenie zdobyte przez lata przy projektowaniu i wykonawstwie specjalistycznych robót budowlanych umożliwiły mu uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Jest autorem 8 publikacji w krajowych czasopismach technicznych.

Prywatnie - osoba rodzinna, która czas wolny spędza najchętniej przy dobrej książce. Przy sprzyjającej pogodzie, uprawia kitesurfing (latem) lub snowboarding (zimą).

Tomasz Warchał

mgr inż. Tomasz Warchał

Prokurent, Dyrektor Oddziału Południe

Studia magisterskie ukończył w 2003 roku na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracę magisterską pt. „Posadowienie wysokiego budynku biurowego w technologii ścian szczelinowych” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Lecha Wysokińskiego.

W 2003 r. rozpoczął prace na stanowisku specjalisty w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania Instytutu Techniki Budowlanej. W latach 2004-2008 uczestniczył w licznych projektach naukowych i komercyjnych z zakresu geotechniki realizowanych przez ITB (między innymi: budowa fabryki Gillette w Łodzi, budowa Fabryki Dell w Łodzi, budowa Fabryki Szkła w Niewiadowie i największa inwestycja energetyczna w Polsce - budowa bloku 833 MW w Bełchatowie, gdzie przez dwa lata nadzorował prace geotechniczne).

W 2008 roku rozpoczął pracę w firmie Menard Polska na stanowisku kierownika budowy. W 2009 r. objął stanowisko Kierownika Działu Projektowego Menard Polska, a w 2011 r. otworzył oddział Menard Polska z siedzibą w Krakowie. Od 2013 roku dodatkowo pełni obowiązki kierującego zespołem Research and Development, uczestnicząc we wdrażaniu wielu innowacyjnych metod wzmacniania podłoża gruntowego. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, jak również specjalizację geotechniczną w zakresie projektowania.

Prywatnie – miłośnik żeglarstwa i wody, narciarstwa i snowboardu, siatkówki, podróży. Jest wolontariuszem Olimpiad Specjalnych i wieloletnim emerytowanym już zawodnikiem judo.

Szymon Świątek

Szymon Świątek

Dyrektor Oddziału Centrum

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) o specjalizacja konstrukcje budowalne. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami w SGH.

Pracę zawodową w geotechnice zaczął na stanowisku stanowiska inżyniera budowy i asystenta projektanta. Związany z Menard  od 2009 roku. Od  2013 roku kierował Działem Ofertowym a  następnie Działem Techniczno – Handlowym .

Przez lata pracy w Menard  budował pozycję firmy jako lidera rynku robót wzmocnienia.  Organizował biura regionalne (Poznań, Białystok, Lublin) oraz uczestniczył we wdrożeniu wielu technologii wzmocnienia podłoża gruntowego.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy przygotowaniu oraz realizacji ponad 200 projektów geotechnicznych pozwoliły na zdobycie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i kierowania robotami konstrukcyjnymi.

Od 2023 roku objął stanowisko Dyrektora Oddziału Centrum.

Prywatnie – entuzjasta techniki, majsterkowania, ogrodnictwa oraz literatury.

Skip to content