Lata doświadczeń i tysiące wykonanych realizacji czynią nas światowym liderem w projektowaniu i wykonawstwie robót geotechnicznych.

Jako wzór do naśladowania, wskazuje się też jakość badań odbiorczych Menard. Skąd tak wysoka ocena? Do badań odbiorczych podchodzimy tak samo poważnie, jak do każdego innego etapu inwestycji. Sumiennie i wiarygodnie przeprowadzone, stanowią klucz do gwarancji. Myśląc o solidnej gwarancji, nie mamy na myśli wyłącznie zabezpieczenie finansowe, ale także bezpieczeństwo całego procesu inwestycyjnego. Każdy z naszych projektów definiuje formę i rodzaj badań odbiorowych już na samym początku procesu projektowego. Czytelna informacja, możliwość weryfikacji każdego ogniwa inwestycji oraz dostępność danych – tak budujemy naszą wiarygodność. Podczas naszej pracy, wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie pomiarowe, przesyłające dane poprzez łączność satelitarną do naszych projektantów, którzy – to nas wyróżnia – na bieżąco monitorują i weryfikują założenia projektowe. Technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jako międzynarodowa spółka, mamy bieżący dostęp do światowej klasy zaawansowanych jednostek sprzętowych. Każda z nich jest wyposażona w szereg czujników monitorujących kluczowe parametry budowy, dzięki czemu mamy stałą kontrolę nad jakością wykonywanych robót. Przygotowany na podstawie tych pomiarów raport końcowy daje Klientowi gwarancję najwyższej jakości.

Na koniec mała uwaga. Podłoże gruntowe nie jest jednorodne. Nie da się go z marszu w 100% przebadać. Dlatego tak istotne jest bieżące monitorowanie stanu zabezpieczeń gruntu oraz weryfikowanie efektywności przyjętych rozwiązań. Dlatego standardem przyjętym w całej międzynarodowej grupie budowlanej VINCI jest wewnętrzny kodeks etyki, który obliguje nas do analizy wszelkich problemów porealizacyjnych. Nigdy nie zostawiamy Klientów samych sobie. Nawet w przypadku, gdy w toku realizacji inwestycji powstanie problem nie z naszej winy, pomagamy rozwiązać go do samego końca. Dzięki takiemu podejściu, cieszymy się opinią wiarygodnego Partnera, który to tytuł cieszy nas najbardziej.

Gwarancja i Badania odbiorcze Menard